Thứ Bảy , 09:21, Ngày 19/10/2019

Gia đình và pháp luật

Hướng dẫn lãnh bảo hiểm thất nghiệp và BHXH 1 lần

Nếu bạn muốn lãnh bảo hiểm thất nghiệp và BHXH 1 lần thì sau 1 tháng kể từ ngày thôi việc, chấm dứt hợp đồng theo qui định, phải yêu cầu công ty trả sổ bảo hiểm và giấy quyết định nghỉ việc...

Theo Đời sống & Pháp lý

Tags : BHXH Bảo hiểm thất nghiệp

Tin Tư vấn Luật tiếp theo

Tin Tư vấn Luật mới nhất