Chủ nhật, 06:08, Ngày 18/08/2019

Gia đình và pháp luật

HUBT: Họp Hội đồng Tự đánh giá chất lượng giáo dục lần thứ 11

Ngày 25/12/2018, Hội đồng tự đánh chất lượng giáo dục Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) tổ chức phiên họp lần thứ 11.

Tham dự phiên họp có các Ủy viên thường trực và Ban thư ký Hội đồng cùng đại diện các phòng ban, đơn vị chức năng trong nhà trường.

GS.TS. Đinh Văn Tiến - Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục chủ trì phiên họp Tự đánh giá chất lượng giáo dục của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội lần thứ 11. Ảnh: Trung tâm truyền thông

Tại buổi họp, Hội đồng đã rà soát lại một số nội dung, minh chứng của các nhóm chuyên trách để hoàn thiện báo cáo trước khi gửi chuyên gia góp ý một lần nữa vào cuối Quý I năm 2019.

GS.TS. Đinh Văn Tiến cho rằng, thông qua hoạt động kiểm định, việc tự đánh giá này có nhiều điều cần phải được thực hiện tốt hơn. Bộ phận tự đánh giá chất lượng giáo dục sẽ tiếp tục thực hiện chức năng, gắn với hoạt động của trường với các cấp đào tạo. Phòng khoa học tiếp tục phát huy vai trò thường trực, hỗ trợ hoạt động kiểm định chất lượng trong mạng lưới kiểm định chất lượng tự đánh giá của trường, mang tính chất so sánh đối chiếu, phát huy khả năng tổng hợp, phân tích.

Hội đồng Tự đánh giá chất lượng giáo dục của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội họp lần thứ 10. Ảnh: Trung tâm truyền thông

Sau khi lắng nghe các nhóm báo cáo,  GS.TS. Đinh Văn Tiến chỉ đạo: Các thành viên của Hội đồng tiếp tục công tác tuyên truyền cho các cán bộ, giảng viên trong trường nhận thức rõ ràng về hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục tại Trường; Các nhóm hoàn thiện báo cáo và thu thập minh chứng theo góp ý của chuyên gia; Các nhóm trưởng và các chuyên viên thống nhất báo cáo, sau đó gửi cho nhóm thường trực của Hội đồng kiểm tra lại trước khi gửi cho chuyên gia đánh giá.

Xuân Quý

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : đại học đánh giá chất lượng giáo dục HUBT họp hội đồng

Tin Học đường tiếp theo

Tin Học đường mới nhất