Chủ nhật, 01:47, Ngày 21/07/2019

Gia đình và pháp luật

Hội thảo phát triển giáo dục đại học ngoài công lập

Sáng ngày 14/9, tại Hà Nội, trường Đại học Hòa Bình đã tổ chức Hội thảo “Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về phát triển giáo dục đại học ngoài công lập”.

Đến tham dự hội thảo có ông Phạm Tất Thắng - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội; GS Trần Hồng Quân - Chủ tịch Hiệp hội Các trường ĐH và CĐ Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; TS Nguyễn Đắc Hưng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, dạy nghề Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Đặng Quang Việt - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngoài ra còn có PGS.TS Trần Xuân Nhĩ - Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường ĐH và CĐ Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; TS Trịnh Ngọc Thạch - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội; PGS.TS Trần Quang Quý - Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường ĐH và CĐ Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về phía nhà trường có TS Nguyễn Văn Ngữ - Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Đại học Hòa Bình, cùng các lãnh đạo các trường đại học ngoài công lập từ bắc tới nam như: Đại học Phương Đông, Đại học Hoa Sen, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Đại học Công nghệ TP.HCM… và các nhà khoa học uy tín.

Với đề tài “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển bền vững các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam”, hội thảo diễn ra với mục đích tạo ra diễn đàn trao đổi về các vấn đề liên quan đến giáo dục đại học ngoài công lập, làm phong phú thêm cơ sở khoa học về phát triển các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam.

Đặc biệt, cơ sở khoa học về sự phù hợp của phát triển các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam, với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường, sự đáp ứng của các trường đại học ngoài công lập đối với quy luật cung cầu của thị trường lao động và đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Kết quả nghiên cứu sẽ đóng góp các luận cứ khoa học trong việc điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn bản pháp luật còn thiếu, chưa hợp lý, chưa đồng bộ, tạo điều kiện cho các trường đại học ngoài công lập thu hút nguồn lực, tạo môi trường bình đẳng trong cạnh tranh, phát triển bền vững.

Đề tài này cũng nghiên cứu, đánh giá thực trạng phát triển các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam từ khi xuất hiện mô hình trường đại học này (1988) đến nay; phát hiện những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn trên các mặt chủ trương, chính sách, cơ sở pháp lý, quản lý, hình thức sở hữu, chất lượng và hiệu quả đào tạo, sự đóng góp của các trường đại học ngoài công lập vào sự phát triển giáo dục và kinh tế - xã hội ở nước ta, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển.

Từ đó đề xuất và kiến nghị các giải pháp, các chính sách về quản lý, đảm bảo chất lượng và phát huy hiệu quả để phát triển bền vững các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam trong tương lai, thực hiện thành công các chủ trương của Đảng và quyết định của Nhà nước về phát triển loại hình trường đại học này, đặc biệt là Nghị quyết 29 của Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và định hướng của Quy hoạch mạng lưới các trường đại học đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Nội dung nghiên cứu của đề tài bao gồm 6 nội dung cơ bản: Nghiên cứu cơ sở khoa học của phát triển trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam; nghiên cứu về các mô hình trường đại học ngoài công lập ở một số quốc gia có kinh tế thị trường phát triển, một số nước công nghiệp mới, một số quốc gia ASEAN, một số quốc gia có nền kinh tế chuyển đổi (đặc biệt chú ý đến hình thức sở hữu trong các mô hình).

Tìm hiểu thực trạng giáo dục đại học ngoài công lập ở Việt Nam; thời cơ, thách thức và các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững của giáo dục đại học ngoài công lập ở Việt Nam trong thời gian tới; đề xuất các giải pháp, chính sách phát triển bền vững các trường đại học ngoài công lập Việt Nam; đánh giá tính cấp thiết và khả thi của các giải pháp; đề xuất, lộ trình thực hiện và kiến nghị.

Buổi hội thảo đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khách mời tham dự với những thành quả đạt được như: Xây dựng được các báo cáo, khái niệm cơ bản về trường đại học; mô hình trường đại học; mô hình trường đại học tư; các loại hình trường đại học; vai trò của trường đại học trong phát triển nguồn lực và phát triển văn hóa, xã hội cùng sự tác động của các nhân tố kinh tế - xã hội và giáo dục - đào tạo tới các mô hình đại học. 

Lê Anh - Quang Thành

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : giáo dục quốc tế hội thảo Đại học Hoà Bình ngoài công lập

Tin Giáo dục tiếp theo

Tin Giáo dục mới nhất