Thứ Ba , 04:14, Ngày 18/06/2019

Gia đình và pháp luật

Hội Doanh nhân trẻ VN: Từ 'lợi ích nhóm' đến 'cơ cấu thần tốc'

Nhóm phóng viên tiếp tục thông tin đến bạn đọc về những "toan tính" của ông Bùi Văn Quân, nguyên Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa V và một nhóm các Phó Chủ tịch Hội khóa V.

Những "toan tính" đó không nằm ngoài mục đích ông Quân muốn tiếp tục có ảnh hưởng đối với Hội Doanh nhân trẻ sau khi đã hết nhiệm kỳ bằng việc dựng lên một ông Chủ tịch Hội mới theo ý mình.

Sau tất cả những sự việc và những "toan tính" của ông Quân với mục đích đưa một người lớn tuổi lên làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam., ngày 13/10/2017: Ban Bí thư Trung ương Đoàn có công văn số 10523/TWĐTN-BTC về việc cho ý kiến tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VI.

Trong công văn này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn nêu quan điểm về các nội dung Hội Doanh nhân trẻ đang chuẩn bị cho đại hội. Đối với nhân sự Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ khóa VI, Ban Bí thư Trung ương Đoàn nêu rõ quan điểm chọn nhân sự có độ tuổi dưới 45.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. (Ảnh minh họa)

Ngày 4/11/2017, ông Quân triệu tập họp Thường trực Đoàn Chủ tịch UBTƯ Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Theo thông báo kết luận cuộc họp, thường trực Đoàn Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã căn cứ công văn số 10523/TWĐTN-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc cho ý kiến tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VI để bàn và thống nhất các nội dung quan trọng của Đại hội, đặc biệt là công tác nhân sự Đại hội, các thành viên Thường trực đã thảo luận về công tác tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VI, đặc biệt thảo luận về công văn số 10523/TWĐTN-BTC của Ban Bí thư Trung ương Đoàn như sau:

Về nội dung Công văn số 10523/TWĐTN-BTC của Ban Bí thư Trung ương Đoàn: 5/8 thành viên Thường trực Đoàn Chủ tịch Hội biểu quyết thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội quyết định việc sẽ gửi văn bản cho Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị cho ý kiến để làm rõ Công văn số 10523/TWĐTN-BTC là công văn hướng dẫn để Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tham khảo hay là công văn chỉ đạo Hội phải thực hiện. Sau khi có ý kiến trả lời của Ban Bí thư Trung ương Đoàn thì Thường trực Đoàn Chủ tịch UBTW Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ có hướng triển khai tiếp theo.

Có thể nhận thấy một điều khá lạ của ông Chủ tịch và nhóm 4 người còn lại trong số 5 người đồng ý nội dung trên của Thường trực Đoàn Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ khi quyết định như trên. Bởi, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức sáng lập ra Hội Doanh Nhân trẻ Việt Nam, là tổ chức nòng cốt chính trị của các Hội của thanh niên.

Hơn 20 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn định hướng, luôn chỉ đạo Hội Doanh nhân trẻ trong hoạt động, tạo điều kiện hỗ trợ Hội Doanh nhân trẻ trong tất cả các hoạt động. Vậy mà Chủ tịch và một nhóm Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ khóa V quyết định ra văn bản hỏi tổ chức nòng cốt chính trị, tổ chức sáng lập của mình những câu hỏi như vậy.

Liệu ông Chủ tịch Quân hay những Phó Chủ tịch đó không đủ trình độ để đọc và hiểu một văn bản, hay điều này thể hiện một toan tính gì khác ở ông Quân, hay đơn giản đó chỉ là một chiêu bài “câu giờ” khi mà ông Quân đang “bí” vì nhân sự mà ông mong muốn dựng lên chưa thể thực hiện được.

Mặc dù thời gian đại hội đã được xác định, nhưng ông Quân vẫn lờ đi không chỉ đạo công tác chuẩn bị cho đại hội. Ông cứ để trôi qua cả thời gian tổ chức đại hội, không thông tin, thậm chí không xuất hiện. Điều cần nói là trong thời gian đó, một số hội địa phương cần Trung ương giúp đỡ, một số hội địa phương khó khăn đã gửi văn bản đề nghị ông Quân chỉ đạo tháo gỡ, ông cũng mặc kệ. Thậm chí có những hội địa phương tổ chức đại hội, ông cũng không cần đến dự hay phân công Phó Chủ tịch dự.

Một ông Chủ tịch, người lúc nào cũng nói vì tổ chức hội, vì hội địa phương, những những lúc Hội địa phương cần ông nhất thì không thấy ông quan tâm hay xuất hiện. Bởi “sự vì” đấy của ông chỉ là vì quyền lực của cá nhân ông, vì lợi ích của ông và một số người ông đã lôi kéo được chứ không vì hội hay vì địa phương nào cả.

Bẵng đi một thời gian dài, không thấy ông Quân nhắc gì đến tổ chức Đại hội, các ủy viên Ủy ban Trung ương Hội vô cùng mệt mỏi, không biết khi nào đại hội mới được tổ chức. Đến ngày 20/5/2018, Ông Quân triệu tập họp Thường trực Đoàn Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, ngày 21/5/2018 ông triệu tập họp Ủy ban Trung ương Hội. Tuy nhiên, diễn biến hội nghị này vô cùng lạ.

Trước đó vài ngày, nhiều ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ở những tỉnh đã tiến hành đại hội cấp tỉnh và thay nhân sự đứng đầu của tỉnh đều nhận được điện thoại của Văn phòng Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam gọi đến, trao đổi rằng tỉnh của anh có đề nghị kiện toàn thay thế nhân sự lần hội nghị này, nhưng sắp đại hội toàn quốc rồi, anh Quân băn khoăn khi thấy anh đã tham gia từ đầu nhiệm kỳ mà giờ lại rút ra khỏi Ủy ban Trung ương trong khi sắp kết thúc nhiệm kỳ. Một lý do đưa ra vô cùng khéo léo và nhân văn.

Các ủy viên này đều không muốn làm khó Văn phòng Trung ương Hội phải làm quy trình kiện toàn nhân sự khi chuẩn bị đại hội toàn quốc, nên đều vui vẻ chờ đến đại hội thì rút không tham gia Ủy ban Trung ương để người mới thay thế vị trí của mình sẽ tham gia tại đại hội.

Nhưng qua tìm hiểu của nhóm phóng viên, đây không phải là xuất phát từ lý do “nhân văn” đó, mà thực tế, xuất phát từ sự toan tính, từ “kịch bản” hoàn hảo để thực hiện một mục đích của ông Quân, mục đích “cơ cấu thần tốc”.

Tại cuộc họp thường trực Đoàn Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ngày 20/5/2018, ông Quân bất ngờ đưa ra việc giới thiệu bổ sung nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ khóa V.

Nhiều thường trực phản ứng, họ cho rằng hoàn toàn không hợp lý khi mà đại hội sắp đến gần lại bổ sung nhân sự. Họ chỉ đồng ý những trường hợp thay thế nhân sự các tỉnh đã tiến hành đại hội cấp tỉnh và có gửi văn bản đề nghị thay thế nhân sự đại diện tham gia Ủy ban Trung ương, bởi điều lệ Hội quy định khống chế số lượng nhân sự được bổ sung, thay thế trong một nhiệm kỳ không quá 1/3 số ủy viên Ủy ban Trung ương Hội (trong nhiệm kỳ 5 là không quá 33 người).

Lúc này, sau một nhiệm kỳ điều hành, ông Quân đã kịp cho ra đời hàng loạt Câu lạc bộ và bổ sung các chủ nhiệm Câu lạc bộ (đa phần là thân tín của ông – PV) và đã không còn đủ số lượng cho phép nếu tiến hành thay thế các nhân sự như đề nghị của các thường trực phía trên. Ông Quân đã tính trước điều đó nên cho người liên hệ với các ủy viên như thông tin phía trên, nhằm mục đích họ không gửi văn bản thay thế nhân sự, để ông còn đủ số chỉ tiêu nhân sự được bổ sung và phục vụ cho mục đích riêng của ông.

Diễn biến tiếp theo của cuộc họp, ông Quân bất ngờ giới thiệu ông Đặng Hồng Anh - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM (mới được kiện toàn chức danh này tháng 3/2018) để tham gia Ủy ban Trung ương Hội. Nhiều Phó Chủ tịch phản đối bởi họ cho rằng lúc này không phù hợp để bổ sung nhân sự, chỉ phù hợp để thay thế nhân sự mà thôi.

Có người thẳng thắn nói là nếu anh Quân muốn tính toán điều gì thì cứ để Hồng Anh đến đại hội sẽ tham gia Ủy ban Trung ương, nếu bạn ấy thực sự tốt thì một thời gian anh em doanh nhân sẽ ghi nhận và giới thiệu bạn ấy tham gia các vị trí lãnh đạo. Tuy nhiên ông Quân lớn tiếng cho rằng ông muốn giới thiệu một nhân sự tốt, tham gia vào Ủy ban Trung ương ngay bây giờ để gia tăng sức mạnh cho Hội. Cuộc họp không đi đến thống nhất, nhưng bằng quyền Chủ tịch của mình, ông Quân quyết định sáng hôm sau sẽ bàn tiếp.

Tại hội nghị Đoàn Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ ngày 21/5/2018 (hội nghị có thành phần rông hơn hội nghị Thường trực Đoàn Chủ tịch), các Ủy viên Đoàn Chủ tịch tiếp tục không đồng tình việc giới thiệu bổ sung nhân sự của ông Quân trong thời gian này.

Ông Quân luôn lớn tiếng tranh cãi với mọi người, luôn khẳng định quan điểm đưa ông Hồng Anh vào để gia tăng sức mạnh cho Hội, để tốt cho Hội. Có ủy viên Đoàn Chủ tịch đứng dậy bảo vệ quan điểm của ông Quân là “nếu không có anh Hồng anh, làm sao chúng ta có được hội nghị hoành tráng như hôm nay”.

Lúc này, mọi người mới “ngã ngửa” ra rằng, địa điểm hội nghị đang được ông Quân triệu tập tại khách sạn của gia đình ông Hồng Anh, và một số người trong Đoàn Chủ tịch đã được thông tin trước về việc này. Nhiều người rất bất bình, nhiều người cho rằng họ bị xúc phạm, vì họ đủ khả năng và điều kiện để chi trả kinh phí cho các hoạt động của họ, họ không chấp nhận việc tài trợ “không trong sáng” để vận động cơ cấu nhân sự không hợp lý.

Cuộc họp này vẫn không kết luận được, ông Quân tiếp tục đưa việc này ra hội nghị Ủy ban Trung ương Hội vào chiều ngày 21/5/2018. Tại hội nghị này, vẫn luận điệu giới thiệu bổ sung một nhân sự tiêu biểu để gia tăng sức mạnh của hội, “giấu nhẹm” việc đã trao đổi với một số ủy viên ủy ban khác để họ chấp nhận không đề nghị thay thế nhân sự, ông Quân đã qua mặt các ủy viên Ủy ban Trung ương Hội dự họp hôm đó để đưa ông Hồng Anh vào danh sách bầu bổ sung, thay thế nhân sự Ủy ban Trung ương khóa V.

Các ủy viên ủy ban đâu biết sâu xa sự việc, đâu biết ông Quân đã “đạo diễn” thế nào để những anh em của họ không được tham gia Ủy ban Trung ương Hội kỳ này, dành vị trí để ông Quân cơ cấu cho nhân sự khác. Cuối cùng, ông Hồng Anh đã bước vào Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa V dưới sự toan tính và cơ cấu của ông Quân.

Không dừng lại đó, ngày 24/6/2018, tại hội nghị Thường trực Đoàn Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ, sau một hồi trao đổi, ông Quân đã chính thức giới thiệu ông Đặng Hồng Anh vào ứng cử vị trí Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ khóa VI cùng 3 nhân sự khác.

Ngày 27/8/2018, dưới sự toan tính của một nhóm người cùng ông Quân, vẫn các chiêu bài lôi kéo, thông tin sai sự thật của một nhóm người, đặc biệt là truyền tai nhau về việc ông Hồng Anh được một “bác” to lắm ủng hộ làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ, thậm chí là dùng quyền chủ tọa để kêu gọi ủng hộ ông Hồng Anh, thì ông Đặng Hồng Anh đã chính thức trở thành ứng viên duy nhất để Ủy ban Trung ương Hội khóa V giới thiệu làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ khóa VI.

Bạn đọc có thể thấy một người chỉ mới tham gia ủy ban ngày 21/5, tức 1 tháng 3 ngày sau, ngày 24/6 đã được ông Chủ tịch Bùi Văn Quân giới thiệu ứng cử Chủ tịch Hội khóa VI. Ngày 27/8, sau 3 tháng tham gia Ủy ban Hội đã được bầu làm Chủ tịch Hội? Liệu ông Hồng Anh có thể tài năng đến vậy không, hay chính từ sự “cơ cấu thần tốc”, sự dàn xếp bằng nhưng toan tính, tráo trở, che dấu thông tin của con người đã từng được anh em doanh nhân tin tưởng, bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ khóa V.

Trao đổi với nhóm phóng viên, có các doanh nhân đã từng tham gia nhiều khóa ủy viên Ủy ban Trung ương Hội nói: “Tôi không quen biết anh Hồng Anh, tôi tham gia Ủy ban Trung ương Hội từ khóa 3, tôi mới gặp anh Hồng Anh lần đầu tiên ngày 21/5, thế mà giờ anh ấy đã là Chủ tịch, lãnh đạo chúng tôi, từ thủa bé đến giờ tôi mới thấy cái kiểu làm nhân sự thế này”.

Còn một doanh nhân khác thì nói “Tôi thấy anh này tham gia hội có 2 ngày mà, ngày thứ nhất là ngày anh ấy được bầu vào Ủy ban Trung ương Hội, ngày thứ 2 là ngày anh ấy được giới thiệu ứng cử Chủ tịch Hội. Còn những lúc anh em khó khăn, những lúc cần hy sinh thời gian, tiền bạc cho Hội thì chỉ có mấy anh em khác làm, không thấy anh này đâu, sao giờ lại đưa anh ấy lên làm Chủ tịch?”.

Một doanh nhân từng giữ cương vị chủ chốt trong ban chấp hành Hội Doanh nhân trẻ bức xúc nói: “25 năm nay, Hội này có tôn ti trật tự, các anh Chủ tịch khi hết khóa đều giới thiệu Phó Chủ tịch lên thay. Điều này thể hiện tình nghĩa trong hội, Phó Chủ tịch cũng là người cống hiến cả nhiệm kỳ, hy sinh rất nhiều cho Hội nên khi lên làm Chủ tịch là vô cùng xứng đáng. Chỉ có cái khóa này, ông Quân luôn tìm cách giới thiệu người ngoài hội, chưa có cống hiến, chưa có đóng góp hy sinh gì cho hội để làm Chủ tịch”.

Lâu nay, Đảng và nhà nước ta đã nghiêm khắc xử lý nhiều trường hợp “bổ nhiệm thần tốc”. Với kiểu “cơ cấu thần tốc” này, rất mong các cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ.

Nhóm PVXH

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : lợi ích nhóm Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cơ cấu nhân sự

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất