Chủ nhật, 07:23, Ngày 19/01/2020

Gia đình và pháp luật

Hoằng Hóa, Thanh Hóa: Chỉnh trang đô thị, thị trấn Bút Sơn xanh - sạch - đẹp

Công tác chỉnh trang, duy trì trật tự đô thị của thị trấn Bút Sơn đã có bước phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng thị trấn sáng - xanh - sạch - đẹp, văn minh, hiện đại.

Thị trấn Bút Sơn với vị thế là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa - xã hội, của huyện Hoằng Hóa với diện tích 187,7 ha, dân số 5.628 nhân khẩu. Trong thời gian qua, cùng với sự phát triển chung của huyện và tỉnh, thị trấn Bút Sơn luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, các phòng chức năng cấp huyện, sự đoàn kết đồng tâm của tập thể cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể của thị trấn và sự ủng hộ của toàn dân, nên tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn duy trì tốc độ phát triển khá, các mục tiêu, chỉ tiêu, tổ chức thực hiện cơ bản đã hoàn thành và tiến tới đón nhận huyện nông thôn mới vào cuối năm 2019, đầu năm 2020.

Ông Lê Hồng Sơn - Chủ tịch UBND thị trấn Bút Sơn, Hoằng Hóa.

Xác định đúng đắn vị trí, tầm quan trọng của thị trấn, và công tác chỉnh trang đô thị, trật tự đô thị đối với sự phát triển của huyện Hoằng Hóa; năm 2018 cấp ủy, chính quyền thị trấn Bút Sơn đã tăng cường công tác lãnh đạo, giám sát và triển khai thực hiên có hiệu quả nhiều Chương trình, đề án, nghị quyết, chỉ thị của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về phát triển thị trấn trong giai đoạn mới.

Theo đó, công tác chỉnh trang đô thị, lắp đặt hệ thống đèn điện chiếu sáng công cộng, đèn trang trí, trồng cây xanh và hoa các tuyến đường, lập lại trật tự đô thị được lãnh đạo huyện và thị trấn đặc biệt quan tâm.

Cụ thể Ban Thường vụ thị trấn đã xác định những nhiệm vụ cấp bách cần tập trung chỉ đạo thực hiện ngay và đề ra nhiệm vụ đột phá, trong đó nhiệm vụ “tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đô thị, đất đai, xây dựng” được ưu tiên hàng đầu. Do đó, nhiệm kỳ 2015 -2020, công tác chỉnh trang đô thị, trật tự đô thị đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đáp ứng tốt yêu cầu về dự báo gắn với thực tiễn và xu hướng phát triển của xã hội.

Nhu cầu cấp thiết, quyết tâm chính trị cao

Sau khi mở rộng địa giới, Bút Sơn tiếp tục sáp nhập các tiểu khu, hiện tại Bút Sơn còn 6 đơn vị hành chính. Việc cơ cấu lại không gian kinh tế - xã hội, tổ chức sắp xếp các phân khu chức năng phát triển theo yêu cầu phát triển bền vững cũng nặng nề hơn. Quán triệt chủ trương của huyện, từ nhu cầu thực tiễn mới, kết hợp với Chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, tiến tới đạt chuẩn NTM.

Với quyết tâm chính trị cao, lãnh đạo thị trấn Bút Sơn đã phối hợp chặt chẽ với các phòng ban chức năng của huyện, chỉ đạo xây dựng đồng bộ các giải pháp thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, cải tạo, nâng cấp quảng trường và nơi đây đã trở thành điểm hẹn lý tưởng của đông đảo mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là lứa tuổi thanh niên…

Công tác chỉnh trang đô thị được huyện quan tâm với 02 dự án; dự án lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng và điện trang trí; cải tạo, bổ sung cây xanh, đường hoa, cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, lát vỉa hè… với tổng số đường là 18,2 km; kinh phí gần 2 tỷ đồng, trong đó thị trấn đầu tư 50%, nhân dân đóng góp 50%. Tiếp đó là dự án kè hai bờ sông Gòng với số tiền lên tới vài chục tỷ đồng. Nâng cấp mở rộng tuyến đường từ ngã tư Gòng đến sân vận động và quảng trường của thị trấn thành 4 làn đường, có giải phân cách; dự kiến, công trình sẽ được hoàn thành trước khi huyện Hoằng Hóa đón nhận danh hiệu chuẩn NTM.

Để có được diện mạo và kết quả như hiện nay, ông Lê Hồng Sơn, Chủ tịch UBND thị trấn cho biết: Chưa bao giờ cấp ủy, chính quyền huyện Hoằng Hóa lại đặt thị trấn Bút Sơn đúng tầm đúng vị trí “chiến lược” như giai đoạn vừa qua. Khi cả hệ thống chính trị vào cuộc, nhân dân đồng tình ủng hộ, thì việc khó mấy cũng sẽ thành công. Mặt khác, xuất phát từ nhu cầu xây dựng cơ sở vật chất, để người dân được hưởng lợi, nên việc huy động đóng góp công sức, tiền của được nhân dân đồng tình hưởng ứng với những chuyển biến tích cực.

Vì vậy, ông Sơn tự hào khẳng định: Công tác chỉnh trang, quản lý trật tự đô thị ở thị trấn Bút Sơn trong thời gian qua đã đạt được những kết quả vô cùng to lớn, rất ý nghĩa. Nó đã làm thay đổi diện mạo đô thị Bút Sơn từ nghèo nàn lạc hậu thành văn minh hiện đại như một giấc mơ! Tất cả các khu phố đều khang trang, sạch đẹp.  

Về với Bút Sơn hôm nay, chúng ta thấy một không gian kiến trúc được quy hoạch khá bài bản và có sự cân bằng, hài hòa, đã làm nên cái “chất” riêng của thị trấn. Mặc dù còn nhiều khó khăn cần phải vượt qua nhưng điều làm chúng tôi cảm nhận được, đó là: “Từ việc xây dựng, chỉnh trang đô thị, đã góp phần làm chuyển biến sâu sắc, căn bản ý thức của người dân, trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới”, ông Sơn nói.

Tôi nhận ra trong giọng nói của ông có một cái gì đó rất thật, rất tình cảm. Rồi ông kể: Để đạt được những kết quả nêu trên là có sự quan tâm đúng mức của Huyện ủy, UBND huyện, sự giúp đỡ của các ban, ngành; sự chỉ đạo sâu sát của Chủ tịch huyện, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ và nhân dân thị trấn,  sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển thị trấn lên một tầm cao mới.

Vấn đề hôm nay là: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao  nhận thức pháp luật cho cộng đồng dân cư đô thị, để người dân biết và tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác quản lý đô thị, hình thành nếp sống văn minh đô thị. Trong đó cần chú ý nhiều hơn tới hành vi của lớp trẻ, giáo dục họ sự hoàn thiện nhân cách.

Dĩ nhiên, trong quá trình đô thị hóa có nhiều việc lớn phải làm: Quy hoạch và xây dựng hạ tầng cơ sở giao thông, kiến trúc đô thị hợp lý, tổ chức các mạng lưới viễn thông, xanh hóa đường phố và các thiết chế văn hóa v.v, theo các quy chuẩn cần và đủ từ việc ban hành đồng bộ các văn bản pháp lý đến nhân cách người quản lý đô thị, người tham gia giao thông… tất cả đều đòi hỏi sự tự ý thức tức là nhân cách văn hóa của mỗi con người. Điều này ông Chủ tịch UBND thị trấn hoàn toàn có lý.

Muốn vậy, về quản lý, điều hành của UBND thị trấn, ông Chủ tịch cũng không quên nêu lên trách nhiệm của UBND phải nâng cao hơn nữa hiệu lực quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể hóa các Nghị quyết của cấp ủy, HĐND vào thực tiễn; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, bảo đảm phát triển toàn diện, vững chắc kinh tế xã hội. Đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, cụ thể, quyết liệt, cương quyết và có trọng tâm, trọng điểm.

Đồng thời đề ra các chủ trương và triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu của Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Triều Nguyệt

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : đô thị xanh - sạch - đẹp

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất