Thứ Tư , 08:10, Ngày 22/05/2019

Gia đình và pháp luật

Hình sự 'hối lộ tình dục': Tích cực nhưng bất cập.

Người có hành vi “hối lộ tình dục” có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự từ 1/7/2016 khi Bộ luật hình sự năm 2015 được thi hành.

Bộ luật hình sự 2015 có hiệu lực sắp tới đây đã bổ sung, sửa đổi một số nội dung của Chương XXIII các Tội phạm về chức vụ nhằm hoàn thiện quy định pháp luật theo hướng mở rộng hành vi sẽ bị xử lí hình sư.

Đối với tội Nhận hối lộ, Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, ngoài lợi ích vật chất như Bộ luật hình sự hiện hành đang quy định thì Bộ luật hình sự 2015 đã bổ sung hành vi đưa, nhận hoặc môi giới hối lộ bằng “lợi ích phi vật chất”.

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi

Như Dân trí đã đưa tin, tại hội nghị trực tuyến kết nối với 63 điểm cầu của 63 tỉnh/thành phố tập huấn các bộ luật: Hình sự, Dân sự, Tố tụng hình sự, Tố tụng dân sự và Luật Tố tụng hành chính được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10 do Tòa án nhân dân tối cao tổ chức, TS. Trần Văn Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự, hành chính Bộ Tư pháp, lưu ý:

Bộ luật hình sự 2015 bổ sung ngoài lợi ích vật chất, Bộ luật hình sự 2015 đã bổ sung hành vi đưa, nhận hoặc môi giới hối lộ “lợi ích phi vật chất” trong các tội: Nhận hối lộ, Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ… Ví dụ: Khoản 1 Điều 354 tội Nhận hối lộ quy định: Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào sau đây cho chính bản thân người đó hoặc cho người hoặc tổ chức khác để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ thì bị phạt tù 2-7 năm: a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác… b) Lợi ích phi vật chất.

Tương tự, Điểm b khoản 1 Điều 364 và Điểm b khoản 1 Điều 365 (tội đưa hối lộ và tội môi giới hối lộ) cũng quy định người nào đưa hối lộ hoặc môi giới hối lộ bằng lợi ích phi vật chất cũng bị tội.

Như vậy, người đưa, nhận hoặc môi giới “hối lộ tình dục”, “đổi tình lấy chức”… cũng bị xử lý hình sự như nhận tài sản, tiền bạc.

Việc pháp luật quy định về đưa, nhận, môi giới hối lộ bằng lợi ích phi vật chất là rất tích cực, tuy nhiên việc xác định hành vi phạm tội này trên thực tế là tương đối khó.

Thứ nhất, về xác định hành vi phạm tội: Nếu không bắt ngay tại hiện trường thì sẽ lấy bằng chứng chứng minh như thế nào? Nếu bắt ngay tại hiện trường, cả hai khai nhận có quan hệ “ngoài luồng” hoặc có quan hệ “tình cảm” hai bên tự nguyên thì xử lí ra sao hoặc một trong hai người khai có hành vi hối lộ thì bằng chứng ở đâu?

Thứ hai, về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ bằng lợi ích phi vật chất khó tính toán, cân đong bằng tiền hay giá trị. Vì vậy, với hành vi như hối lộ tình dục nếu có bị phát hiện và truy cứu trách nhiệm hình sự có tình tiết tăng nặng thì khung hình phạt cũng chỉ đến mức án nằm ở khoản 2 của các Điều 354, Điều 364, Điều 365 Bộ luật hình sự 2015.

Anh Nguyễn

Tags : bộ luật hình sự 2015 hối lộ tình dục xử lí hình sự tập huấn phi vật chất

Tin Tư vấn Luật tiếp theo

Tin Tư vấn Luật mới nhất