Thứ Tư , 21:01, Ngày 21/08/2019

Gia đình và pháp luật

Hiệu trưởng THPT Nguyễn Thị Diệu khai lý lịch không trung thực

Dù có học vị Thạc sĩ, với trình độ học vấn được xem là cao, nhưng khi làm hồ sơ để được kết nạp Đảng, ông Đỗ Đình Đảo đã khai không trung thực.

Mới đây, chúng tôi nhận được đơn tố cáo ông Đỗ Đình Đảo (SN 1982, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Diệu) đã khai không trung thực trong lý lịch vào Đảng. Cụ thể, theo hồ sơ lý lịch ông Đỗ Đình Đảo (SN 1982) khai về phần cha đẻ của ông Đảo là ông Đ.V.L. (SN 1953), từ năm 1974 đến năm 1975 ông L. bị bắt đi lính tại Vĩnh Long với cấp bậc hạ sĩ.

Thế nhưng theo hồ sơ do các cơ quan chức năng xác minh, thể hiện ông Đ. V. L. tự khai trong “sơ yếu lý lịch” của mình với một số nội dung: “…Từ 1972 đến 1973: Sinh viên Đại học Sư phạm Sài Gòn. Từ 1973 đến 1975: Tham gia quân đội ngụy bị tàn phế. Trong quá trình này có học lớp huấn luyện tại Trường Sỹ quan trù bị Thủ Đức, cấp bậc: Chuẩn úy, chức vụ Trung đội trưởng”.

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (Q.3 - TP.HCM) nơi Hiệu trưởng Đỗ Đình Đảo bị tố cáo nhiều nội dung, trong đó có nội dung khai lý lịch không trung thực để vào Đảng.

Còn trong “bản khai nhân khẩu” cũng do ông Đ.V.L (cha ông Đảo) tự khai như sau: “… Từ năm 1973 - 1974: Sinh viên Đại học Sư phạm bị động viên học Trường Sỹ quan Thủ Đức. Từ 1974 - 1975: Chuẩn úy địa phương quân tiểu khu Vĩnh Long và bị thương tàn phế 100%. Từ 1976 trở về sau làm ruộng tại quê nhà…”. Cơ quan chức năng cũng xác minh nguyên nhân ông Đ.V.L. bị thương là vào khoảng tháng 3/1975, ông L. đi càn bị lựu đạn nổ cụt 2 chân, sau đó giải ngũ về lại địa phương sinh sống.

Với trình độ Thạc sĩ ngành Quản lý giáo dục, tất nhiên ông Đỗ Đình Đảo khi làm hồ sơ để đứng vào hàng ngũ của Đảng, thì cần phải trung thực. Tuy nhiên ông Đảo đã không trung thực khi khai về cấp bậc, chức vụ của cha mình.

Ngoài việc khai không trung thực trong lý lịch của mình, trong quá trình học Thạc sĩ Quản lý giáo dục của ông Đỗ Đình Đảo cũng có vấn đề. Theo đó, ông Đảo học Thạc sĩ chuyên ngành nêu trên từ tháng 3/2010 - 3/2013, do Trường ĐH Sài Gòn liên kết với Trường ĐH Vinh.

Thời điểm tháng 3/2010, ông Đảo đang công tác tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Nhà Bè, chức danh giáo viên. Đến tháng 8/2010, ông Đảo được chuyển về Trường THPT Nguyễn Thị Diệu cũng với chức danh giáo viên. Trong khi theo quy định, muốn học Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục, thí sinh dự thi đầu vào phải có quá trình làm công tác quản lý 3 năm mới được dự thi. Bởi lẽ theo hướng dẫn của Trường ĐH Vinh, để dự thi ngành này (hoặc nhóm ngành gần và ngành khác), thí sinh phải có quyết định bổ nhiệm hoặc quyết định quy hoạch.

Đến ngày 3/5/2013, ông Đảo được kết nạp Đảng, trong lúc thời gian dự bị 1 năm chưa hết, đến tháng 12/2013, ông Đảo được bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng nhà trường, và chỉ sau 18 tháng (tháng 6/2015), ông Đảo được Sở GD&ĐT bổ nhiệm Hiệu trưởng một cách “thần tốc”!

Về đơn thư của cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THPT Nguyễn Thị Diệu tố cáo Hiệu trưởng Đỗ Đình Đảo từ tháng 10/2018 và tháng 11/2018. Theo chúng tôi được biết, đến nay Sở GD&ĐT vẫn đang trong quá trình… thanh tra và chưa có kết quả trả lời.

Theo Chỉ thị của Ban Bí thư, các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung 7 nhiệm vụ: Một là, nâng cao nhận thức, quán triệt đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, gắn bó với nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ; vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; luôn phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Đây là nhiệm vụ cấp thiết, thường xuyên, trước mắt và lâu dài của các cấp uỷ, tổ chức Đảng.

Hai là, chấn chỉnh công tác kết nạp đảng viên, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng. Việc kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định. Đảng viên mới được kết nạp phải là quần chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, có nhận thức đúng, đầy đủ về Đảng, động cơ vào Đảng đúng đắn.

Ba là, tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên. Trong đó, chủ động khắc phục những biểu hiện phai nhạt lý tưởng, chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, vụ lợi, cá nhân, trung bình chủ nghĩa; bảo vệ những đảng viên trung thực, thẳng thắn trong đấu tranh chống tiêu cực. Bảo đảm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. Trong năm 2019 tiến hành tổng điều tra tình hình đội ngũ đảng viên.

Bốn là, thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, sàng lọc đảng viên, kiên quyết kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Trong đó đề cao tính kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình, nâng cao trách nhiệm đảng viên trong sinh hoạt chi bộ. Từ nay đến ngày 19/5, rà soát đội ngũ đảng viên. Qua đó làm rõ những đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, không thực hiện đúng chế độ chuyển sinh hoạt, vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nuớc, thiếu gương mẫu, uy tín trong nhân dân thấp. Từ đó, chọn lọc, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách.

Năm là, các cấp ủy, tổ chức Đảng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp triển khai thực hiện có hiệu quả giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Sáu là, các cấp uỷ, tổ chức Đảng có kế hoạch quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. 

Bảy là, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phố biến, quán triệt, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Đối chiếu với 7 nhiệm vụ trong Chỉ thị của Ban Bí thư, trường hợp ông Đỗ Đình Đảo - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (Q.3 - TP.HCM) đã không trung thực khi khai lý lịch vào Đảng, có dấu hiện không trong sáng thì cấp ủy Đảng nơi ông Đảo đang sinh hoạt cần có biện pháp xử lý theo đúng quy định.

Bài - Ảnh: Trung Kiên

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : lý lịch hiệu trưởng gian dối hồ sơ học vấn

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất