Thứ Ba , 00:28, Ngày 21/05/2019

Gia đình và pháp luật

Hiệp Hòa, Bắc Giang: Chính quyền cần giải quyết thấu tình đạt lý

Ông Nguyễn Văn Vân có đơn phản ánh về việc gia đình ông bị UBND huyện Hiệp Hòa, UBND xã Mai Đình xác định không đúng nguồn gốc đất của gia đình ông đang sử dụng.

Trong đơn ông Nguyễn Văn Vân (Mai Đình - Ứng Hòa - Bắc Giang) cho biết:  Diện tích đất nông nghiệp của gia đình ông có nguồn gốc và quá trình sử dụng rõ ràng. Cụ thể: Thửa đất số 13 tờ bản đồ 96 với diện tích 1.304,8 m2 được gia đình ông khai hoang từ năm 1994 đến nay được sử dụng ổn định và không có tranh chấp với ai. Ngoài ra, ông còn thửa đất số 03 tờ bản đồ 97 với diện tích 5.936 m2 có nguồn gốc một phần diện tích 2880 m2 chuyển nhượng của ông Đặng Văn Lý (thôn Mai Trung, xã Mai Đình) từ năm 1995. Diện tích còn lại 2.956 m2 được gia đình ông khai hoang từ năm 1996 đến nay sử dụng ổn định và cũng không có tranh chấp với ai.

Công văn 4617/QĐ-UBND của UBND huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang).

Thực hiện dự án KCN Hòa Phú ngày 18/8/2017, UBND huyện Hiệp Hòa ban hành Thông báo số 338/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Phú (tại thôn Mai Thượng, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa) và ban hành Kế hoạch số 115/ KH-UBND ngày 21/8/2017 về việc thu hồi đất, điều tra, khảo sát, kiểm đếm để thực hiện dự án.

Ngày 7/6/2018, UBND huyện Hiệp Hòa ban hành Quyết định 1036/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án KCN Hòa Phú (đợt II) và Quyết định số 1037/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi. Trong đó đã xác định: Thửa đất số 13 tờ bản đồ 96 và thửa đất số 3 tờ bản đồ số 97 là đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích đất công ích (đất 5%). Gia đình ông chỉ được bồi thường cây cối hoa màu trên đất. Không những thế, 1 phần diện tích 605,6 m2 tại thửa đất số 03 tờ bản đồ 97 quy chủ cho 4 hộ gia đình tại thôn Mai Thượng nằm trong trường hợp được giao đất ổn định theo định suất.

Không đồng ý với các quyết định trên ông Nguyễn Văn Vân đã đơn khiếu nại lên UBND xã Mai Đình và UBND huyện Hiệp Hoà về việc toàn bộ số diện tích đất trên của ông là đất khai hoang, cải tạo chứ không phải là đất công ích 5%. Tuy nhiên cả UBND huyện Hiệp Hòa và UBND xã Mai Đình đều cho rằng đây là diện tích đất 5% được UBND xã quản lý.

Cụ thể ngày 7/9/2018, UBND xã Mai Đình ra quy định số 146/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Vân. Trong đó UBND xã Mai Đình khẳng định không có cơ sở thửa đất số 13 tờ bản đồ số 96 là đất của gia đình ông tự khai hoang vì ông Vân không cung cấp được các tài liệu nào có liên quan đến thửa đất. Đối với thửa đất số 3 tờ bản đồ 97, UBND xã xác định 1 phần diện tích 2.880 m2 mà ông Vân nhận chuyển nhượng của ông Đặng Văn Lý có nguồn gốc từ năm 1993 ông Lý nhận thầu của BQL thôn Mai Thượng với thời hạn 15 năm. Đến năm 1995 ông Lý đã bán lại cho ông Vân. Phần diện tích còn lại của thửa đất này ông Vân cũng không cung cấp được các loại giấy tờ nào liên quan nên cũng không có cơ sở để xác định đây là đất do gia đình ông khai hoang.

Ngày 13/13/2018, UBND huyện Hiệp Hòa ra quyết định số 4617/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Vân do Phó chủ tịch UBND Nguyễn Văn Chính ký cũng cho rằng: Theo ý kiến của UBND xã Mai Đình, cấp ủy, ban quản lý thôn Mai Thượng thì thửa đất số 13, tờ bản đồ 96 có diện tích 1.304,8 m2 và phần diện tích 2.350,4 m2 còn lại tại thửa đất số 03, tờ bản đồ 97 có nguồn gốc là đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích đất công ích “5%) do xã quản lý.

Năm 1993, BQL thôn Mai Thượng đã giao cho đoàn thanh niên, phụ nữ sử dụng để gây quỹ, tuy nhiên do khó khăn trong quá trình sử dụng, quản lý không chặt chẽ đã để ông Nguyễn Văn Vân lấn chiếm sử dụng. Phần diện tích 2.880 m2 do tập thể thôn Mai Thượng giao khoán thầu 15 năm cho ông Đặng Văn Lý năm 1993. Năm 1996 ông Lý chuyển nhượng cho ông Vân. Tuy nhiên, khi hết hạn khán thầu, BQL thôn Mai Thượng không có hợp đồng giao khoán tiếp.

Trao đổi với chúng tôi, luật sư Nguyễn Viết Đức, Trưởng văn phòng luật sư Trường Phúc, đoàn luật sư TP Hà Nội bày tỏ quan điểm: Đủ cơ sở để khẳng định thửa đất số 13, tờ bản đồ số 96, diện tích 1.304,8 m2 và  2.956,0 m2 đất thuộc một phần thửa đất số 03, tờ bản đồ 97 là do gia đình ông Nguyễn Văn Vân tự khai hoang và sử dụng ổn định vào mục đích nông nghiệp. Bởi lẽ: 

Luật sư Nguyễn Viết Đức, Trưởng văn phòng luật sư Trường Phúc: “Khẳng định phần đất này là đất công ích 5% do UBND xã Mai Đình quản lý là phiến diện và thiếu cơ sở pháp lý”.

Phần diện tích 1.304,8 m2 thuộc thửa đất số 13, tờ bản đồ 96 gia đình ông Vân đã tự khai hoang từ những năm 1984 để sử dụng vào mục đích trồng lúa. Trong khi đó phần đất có diện tích 2.956,0 m2 thuộc một phần thửa đất số 03, tờ bản đồ 97, gia đình ông khai hoang từ những năm 1996. Trong suốt quá trình khai hoang và sử dụng những phần diện tích đất nói trên gia đình ông không có bất kỳ tranh chấp với cá nhân, tổ chức nào. Nếu nói là ông lấn chiếm sử dụng trái phép phần diện tích đất nói trên thì tại sao sau bao nhiêu năm ông khai hoang, cải tạo và công khai sử dụng các cấp chính quyền thôn Mai Thượng, xã Mai Đình lại không có bất kỳ một thông báo hoặc lập biên bản xử phạt hành chính đối với hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép này của gia đình ông Vân.

Mặt khác, nếu nói đây là đất công ích 5% do UBND xã Quản lý thì hàng năm trong quá trình kiểm đếm, đo đạc phải xác định phần đất đó hiện đang như thế nào? Do ai quản lý? Nếu xác định gia đình ông Vân đang quản lý thì phải ra thông báo đó là đất công chứ không thể đợi đến khi phần đất đó có dự án và được đền bù mới nói đó là đất công và việc gia đình ông Vân  lấn chiếm trái phép được.

UBND xã Mai Đình, thôn Mai Thượng chỉ căn cứ duy nhất vào sổ ghi chép rất chung chung, không rõ ràng của thôn Mai Thượng được lập ngày 07/12/1993. Trong sổ ghi chép của thôn Mai Thượng chỉ ghi: “Diện tích còn lại sau khi giao khoán thầu cho hộ gia đình, cá nhân, tập thể giao cho các đoàn thể quản lý, sử dụng gây quỹ, cụ thể: toàn bộ diện tích khu đuối nước Bí quan, đồng Bí giao cho đoàn thanh niên” để khẳng định phần đất này là đất công ích 5% do UBND xã Mai Đình quản lý là phiến diện và thiếu cơ sở pháp lý.

Việc UBND xã Mai Đình và chính quyền thôn Mai Thượng cho rằng phần diện tích 2.880,0m2 (8 sào) thuộc một phần thửa đất số 03, tờ bản đồ 97 gia đình ông Nguyễn Văn Vân đang sử dụng thuộc phần đất công ích 5% do UBND xã quản lý là không có căn cứ pháp lý. Bởi lẽ:

Phần diện tích 2.880,0 m2 (8 sào) thuộc một phần thửa đất số 03, tờ bản đồ 97 được các cấp ban ngành xã Mai Đình, chính quyền thôn Mai Thượng bán thông qua hình thức đấu thầu cho hộ gia đình ông Đăng Văn Lý với giá 2.400.000 đồng vào ngày 10/12/1993. Trong Giấy giao quyền sử dụng đất lập ngày 10/12/1993 ghi rõ là bán đấu thầu lấy tiền xây dựng công trình điện phục vụ sản xuất và dân sinh. Thời hạn sử dụng lâu dài và hàng năm nộp thuế cho nhà nước.

Trong khi đó, chính quyền thôn Mai Thượng và UBND xã Mai Đình lại cho rằng Giấy đó là chỉ cho gia đình ông Đăng Văn Lý thuê với thời hạn 15 năm và không hề biết việc ông Lý bán/chuyển nhượng lại cho ông Nguyễn Văn Vân. Hiện nay, bản thân ông Vân đang nắm giữ giấy tờ gốc về việc giao quyền sử dụng đất ngày 10/12/1993. Trong khi UBND xã Mai Đình, thôn Mai Thượng không có bất kỳ một giấy tờ, căn cứ pháp lý cho việc mình là người đang quản lý, sử dụng phần diện tích đất nói trên.

Như vậy, tính đến thời điểm khi phần diện tích đất trên thuộc quy hoạch dự án và có quyết định thu hồi, gia đình ông Nguyễn Văn Vân vẫn đang sử dụng và việc này các cấp chính quyền thôn Mai Thượng và UBND xã Mai Đình hoàn toàn nắm rõ. Không hề có việc thanh lý hợp đồng thuê đất giữa chính quyền thôn Mai Thượng, UBND xã Mai Đình với ông Đăng Văn Lý và/hoặc ông Nguyễn Văn Vân với phần đất nói trên vì thực chất của việc này là chính quyền thôn Mai Thượng trước đây đã bán cho ông Đăng Văn Lý chứ không phải cho thuê 15 năm như trong báo cáo của thôn Mai Thượng và UBND xã Mai Đình.

Trong khi đó, bản thân ông Đặng Văn Lý cũng xác nhận việc mình chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Vân phần diện tích nêu trên. Gia đình ông Vân sử dụng ổn định phần đất nêu trên, nộp thuế và phí đầy đủ cho các cấp chính quyền. Việc cho rằng phần diện tích đất trên thuộc đất công ích 5% do UBND xã Mai Đình đang quản lý hoàn toàn không có cơ sở pháp lý.

Chính vì lẽ trên, việc UBND huyện Hiệp Hòa thu hồi phần đất 8 sào nói trên để thực hiện dự án Khu công nghiệp Hòa Phú (Đợt 2 - giai đoạn 1) tại thôn Mai Thượng, xã Mai Đình thì gia đình ông Nguyễn Văn Vân phải là người được bồi thường, hỗ trợ về đất và hoa mầu trên đất.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc

Nhóm PV

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : Bắc Giang giải phóng mặt bằng UBND nguồn gốc đất

Tin Nhịp cầu bạn đọc tiếp theo

Tin Nhịp cầu bạn đọc mới nhất