Thứ Năm , 03:58, Ngày 18/07/2019

Gia đình và pháp luật

  • Tin tức về chủ đề "hệ thống chính trị"

    hệ thống chính trị - Giadinhphapluat cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất về chủ đề hệ thống chính trị.

  • Đông Triều, Quảng Ninh: Nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền

    Đông Triều, Quảng Ninh: Nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền

    Thời gian qua, các cấp uỷ Đảng của TX Đông Triều thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng hệ thống chính trị, chú trọng đào tạo, bố trí đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.