Thứ Sáu , 06:06, Ngày 23/08/2019

Gia đình và pháp luật

Hậu Giang: Vượt nhiều thách thức, tạo dấu ấn đậm nét

Với sự nỗ lực, quyết tâm vượt khó của các cấp, ngành nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Hậu Giang, trong 9 tháng năm 2018 tỉnh vẫn tiếp tục phát triển với nhiều dấu ấn đậm nét.

Phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang xung quanh giải pháp phát triển của địa phương.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Phóng viên: Thưa ông, xin ông cho biết đôi nét nổi bật trong bức tranh kinh tế của tỉnh Hậu Giang thời gian qua là gì?

Ông Trương Cảnh Tuyên: Thời gian qua, nhờ khai thác có hiệu quả các tiềm năng thế mạnh của địa phương nên tình hình kinh tế của tỉnh Hậu Giang có bước phát triển ổn định, đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Trong đó, sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá toàn diện. Nhiều mô hình cây trồng, vật nuôi, thủy sản đạt hiệu quả cao được nhân rộng; công tác tập huấn, chuyển giao công nghệ và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất được tiếp tục chỉ đạo thực hiện, mang lại hiệu quả thiết thực, được nông dân tích cực hưởng ứng.

Đối với công nghiệp, đầu tư, xây dựng cũng có nhiều khởi sắc với giá trị sản xuất công nghiệp đạt 3.236 tỷ đồng, tăng 4,51% so với tháng trước và tăng 21,83% so với cùng kỳ. Hiện nay, các doanh nghiệp mới của tỉnh (685 doanh nghiệp) đi vào hoạt động có hiệu quả đã đóng góp tích cực vào tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp, góp phần gia tăng giá trị và số lượng hàng hóa trên thị trường.

Về mạng lưới bán lẻ cũng được phân bố rộng khắp, đáp ứng yêu cầu cung hàng hóa đến tận vùng nông thôn với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ thực hiện đạt 2.939 tỷ đồng, tăng 5,53% so với tháng trước và tăng 8,51% so với cùng kỳ. Đồng thời, hàng hóa cung ứng trên thị trường đa dạng, phong phú, công tác quản lý thị trường được tăng cường góp phần bình ổn giá, ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng.

Đặc biệt, hoạt động phát triển nông thôn, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới còn luôn được tỉnh Hậu Giang triển khai đồng bộ và thực hiện đúng tiến độ. Tính đến nay, toàn tỉnh có 24/54 xã đạt 19/19 tiêu chí, chiếm tỷ lệ 44,4% tổng số xã, các xã còn lại đạt trên 10 tiêu chí, số tiêu chí đạt bình quân của toàn tỉnh là 14,4 tiêu chí/xã, số tiêu chí đạt bình quân của toàn tỉnh là 14,3 tiêu chí/xã.

Phóng viên: Đối với công tác an sinh xã hội đã được tỉnh Hậu Giang quan tâm ra sao, thưa ông?

Ông Trương Cảnh Tuyên: Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong thời gian qua tỉnh Hậu Giang còn luôn quan tâm, chỉ đạo các cấp, ngành chức năng huy động nhiều nguồn lực thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, bảo trợ xã hội, góp phần đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, chỉ tính trong tháng 9, tỉnh Hậu Giang đã trợ cấp thường xuyên cho đã trợ cấp cho 28.589 đối tượng với số tiền 10.625,445 triệu đồng; hỗ trợ mai táng phí cho 122 trường hợp với số tiền 658,8 triệu đồng; hỗ trợ đột xuất cho 34 trường hợp với số tiền 276,4 triệu đồng.

Đối với công tác giải quyết việc làm và tạo việc làm cũng được tỉnh thực hiện tốt. Hiện nay, số lao động được đào tạo nghề là 5.380 người. Trong đó, giải quyết việc làm và tạo việc làm mới là 562 lao động, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là 11 người.

Về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, giảm nghèo, bảo trợ xã hội cũng được triển khai khá đồng bộ; các phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao được duy trì, phục vụ tốt nhu cầu giải trí, sinh hoạt và rèn luyện sức khỏe cho nhân dân…

Phóng viên: Để địa phương tiếp tục phát triển, tỉnh Hậu Giang đã có những kế hoạch, định hướng nào?

Ông Trương Cảnh Tuyên: Để hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra, tạo tiền đề hoàn thành toàn diện và thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018. Trong thời gian tới, tỉnh Hậu Giang sẽ tập trung tăng cường chỉ đạo sản xuất. Đồng thời, theo dõi, hỗ trợ nông dân trong việc tìm kiếm thị trường, liên kết tiêu thụ sản phẩm nông, thủy sản nhất là tập trung các giải pháp cho tiêu thụ hết sản lượng mía cho người dân…

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp; tổ chức thực hiện tốt các đề án Khuyến công quốc gia và Khuyến công địa phương và tăng cường thông tin thị trường xuất khẩu cho các doanh nghiệp trong tỉnh, phối hợp tìm ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh xuất khẩu.

Đặc biệt, tỉnh Hậu Giang còn tập trung mọi nguồn lực thực hiện tốt các chính sách đền ơn, đáp nghĩa, an sinh và phúc lợi xã hội, các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo đúng quy định;  thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp tạo thêm việc làm, cải thiện thu nhập cho người lao động; nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn…

 Xin trân trọng cảm ơn ông dành thời gian cho cuộc trao đổi này.

Hồng Ân - Minh Luân

Tin Liên quan

Tags : kinh tế hậu giang thử thách

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất