Thứ Bảy , 20:32, Ngày 22/02/2020

Gia đình và pháp luật

Hậu Giang: Tái cơ cấu kinh tế đã tạo đột phá toàn diện

Nhờ vào việc xác định tái cơ cấu kinh tế của chính quyền thời gian gần đây nên tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2019, chỉ số kinh tế các ngành đều tăng, trong đó, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tháng 8 là 1.755 tỷ đồng, tăng 3,9%.
  • BoniSeal - Muốn sống lâu trăm tuổi, đàn ông cần duy trì chuyện ấy đều đặn

Công nông cùng tiến

Theo thống kê mới nhất, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh đạt 2.332 tỷ đồng, tăng 2,3%. Có 42 doanh nghiệp đăng ký mới, với tổng vốn 161 tỷ đồng; 130 hộ kinh doanh mới được cấp mới với số vốn 17,3 tỷ đồng.

Một góc Thành phố Vị Thanh đang trên đà phát triển.

Từ đầu năm 2019 đến nay, toàn tỉnh có 14 dự án đầu tư ngoài khu, cụm công nghiệp được cấp chủ trương đầu tư, với tổng số vốn là 1.842 tỷ đồng; 01 dự án trong khu công nghiệp với tổng số vốn 798,842 tỷ đồng, tạo việc làm cho 3.900 lao động. Nguồn vốn đầu tư công năm 2019 là 2.384 tỷ đồng, phân bổ cho các dự án cấp tỉnh 1.194 tỷ đồng, cấp huyện 724,599 tỷ đồng.

Về sản xuất nông nghiệp, toàn tỉnh đã xuống giống gieo sạ vụ lúa Thu Đông 35.448 ha, đạt 90,9%, hiện lúa đang ở giai đoạn mạ đến đẻ nhánh. Diện tích mía giảm do giá thành thấp, nông dân chuyển sang canh tác cây trồng khác hiện đã gieo trồng được 8.314 ha. Riêng chăn nuôi, do dịch tả lợn Châu Phi hoành hành nên sản lượng heo giảm còn 124.345 con (giảm 17,6%), Sản lượng thịt gia cầm là 5.266 tấn, tăng 2,5%. Toàn tỉnh hiện có: 1.487 con trâu, 3.452 con bò và đàn gia cầm là 3.985 ngàn con. Nuôi trồng thủy sản tăng 9,9%, với 7.525 ha, sản lượng đạt 46.147 tấn, tăng 3%. 

Thương mại, du lịch đột phá

Thương mại dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 8 đạt 3.042 tỷ đồng, tăng 4,8%; 8 tháng đạt 25.268 tỷ đồng, tăng 8,9%; vận chuyển hành khách đạt 76,1 triệu lượt; kim ngạch xuất nhập khẩu trực tiếp tháng 8 đạt 87,222 triệu USD; 8 tháng đạt 603,623 triệu USD.

Trong tháng, toàn tỉnh đón 38.194 lượt khách, trong đó: khách quốc tế 1.910 lượt khách, khách nội địa 36.284 lượt khách với tổng doanh thu 13,4 tỷ đồng; giải quyết việc làm và tạo việc làm mới cho 197 lao động; trợ cấp thường xuyên cho 29.745 lượt đối tượng với số tiền 11 tỷ đồng; Công tác an sinh xã hội, giáo dục y tế được chú trọng, An ninh quốc phòng được cũng cố.

Thừa thắng xông lên, theo kế hoạch 3 tháng cuối năm, tỉnh tiếp tục triển khai quảng bá xúc tiến du lịch, tổ chức Cuộc thi sáng tác mẫu quà tặng lưu niệm Du lịch tỉnh Hậu Giang - lần thứ I năm 2019. Tổ chức, triển khai thực hiện các chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội thảo “Chung tay làm Du lịch nông nghiệp”. Kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm 2019. Thực hiện công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh. 

Hướng doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho nông dân

Với những kết quả đã đạt được trong 8 tháng đầu năm 2019, UBND tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 và mục tiêu và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội quý III năm 2019 là chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh thú y; chủ động triển khai khai thực hiện tốt kế hoạch phòng chống và giảm nhẹ thiên tai trong mùa mưa bão; chỉ đạo công tác phát triển thủy sản trong mùa lũ gắn với hỗ trợ hợp phần 3 của đề án 1.000; quan tâm kêu gọi doanh nghiệp tham gia liên kết, hợp tác bao tiêu sản phẩm cho dân;

Về công thương nghiệp, tỉnh tích cực kêu gọi thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp; triển khai Kế hoạch dự trữ hàng hóa thực hiện Chương trình bình ổn thị trường sáu tháng cuối năm 2019 và Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Hồng Ân 

Nguồn : Khỏe 365

Tags : kinh tế hậu giang

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất