Thứ Sáu , 15:08, Ngày 20/09/2019

Gia đình và pháp luật

Hậu Giang: Những bước tiến trong phát triển kinh tế - xã hội

Trong 6 tháng đầu năm 2018, bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh Hậu Giang tiếp tục có những bước tiến quan trọng với nhiều kết quả nổi bật.

Điều này góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và từng bước nâng cao đời sống của người dân tại địa phương. Để hiểu hơn về các giải pháp triển của tỉnh, PV đã có cuộc phỏng vấn với ông Trương Cảnh Tuyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Ông Trương Cảnh Tuyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Phóng viên: Xin ông đánh giá khái quát những kết quả phát triển kinh tế nổi bật của tỉnh Hậu Giang trong thời gian qua?

Ông Trương Cảnh Tuyên: Dù còn rất nhiều khó khăn nhưng nhờ chủ động tập trung mọi nguồn lực, xác định những ngành nghề ưu tiên, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương nên trong thời gian qua tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh Hậu Giang vẫn giữ đà tăng trưởng và ổn định với sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại – dịch vụ là những lĩnh vực chủ chốt có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong đó, việc đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nhất là trong nông nghiệp tiếp tục phát phát triển mạnh mẽ, nhiều mô hình cây trồng, vật nuôi, thủy sản đạt hiệu quả cao được nhân rộng đã và đang góp phần mang lại hiệu quả kinh tế khá cao cho người dân. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP khu vực nông - lâm - ngư nghiệp tăng 5,77% với sản lượng vụ lúa Đông Xuân 2017 - 2018 ước 570.044 tấn, đạt 105,2% kế hoạch, tăng 7,25% so cùng kỳ; diện tích gieo trồng cây ăn trái 37.170 ha, đạt 101% Kế hoạch, tăng 2% so với cùng kỳ…

Còn đối với công nghiệp - xây dựng cũng tiếp tục phát triển. Hiện nay, các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành sản xuất giày dép; sản xuất hóa chất, sản xuất thuốc, hóa dược liệu… đầu tư mở rộng nhà máy, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh, nên làm tăng giá trị sản xuất của các ngành này nói riêng và giá trị của toàn tỉnh nói chung.

Về thương mại - dịch vụ cũng có sự tăng trưởng với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ thực hiện được 17.773 tỷ đồng, tăng 8,2% so cùng kỳ. Theo đó, hàng hóa cung ứng trên thị trường đa dạng, phong phú, công tác quản lý thị trường được tăng cường góp phần bình ổn giá, ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng.

Bên cạnh việc phát triển kinh tế thì hoạt động phát triển nông thôn, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới còn luôn được tỉnh Hậu Giang triển khai đồng bộ và thực hiện đúng tiến độ. Đến nay, toàn tỉnh có 23/45 xã đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí bình quân toàn tỉnh là 14,4 tiêu chí/xã.

Đặc biệt, công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm, chú trọng; cùng với việc đầu tư xây dựng mới thì công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nâng cấp đường giao thông đô thị, chiếu sáng công cộng, chăm sóc cây xanh, thoát nước được thực hiện tốt và thường xuyên, góp phần từng bước thay đổi diện mạo, mỹ quan đô thị.

Phóng viên: Đối với các lĩnh vực giáo dục, y tế, chăm lo đời sống của người dân đã được Hậu Giang quan tâm như thế nào, thưa ông?      

Ông Trương Cảnh Tuyên: Xác định việc chăm lo đời sống của người dân là nhiệm vụ đặt biệt, có ý nghĩa rất quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội nên thời gian qua, tỉnh Hậu Giang đã triển khai đồng bộ các giải pháp an sinh xã hội trên nhiều phương diện như giúp người dân tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, văn hóa; hỗ trợ người dân phát triển sản xuất; rà soát, giải quyết các chế độ chính sách cho người nghèo, hộ cận nghèo; chăm lo, giải quyết các chế độ chính sách với người có công, đối tượng trợ cấp xã hội...để họ vươn lên trong cuộc sống.  

Trong đó, chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục được giữ vững và từng bước được nâng lên; nhiều hoạt động hỗ trợ dạy và học được tổ chức đa dạng về hình thức và thiết thực về nội dung. Hiện nay, tổng số trường học đạt chuẩn quốc gia của tỉnh là 193/340 trường, đạt tỷ lệ 57,35%, tăng 6,02% so với cùng kỳ.

Về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng chất dần, tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ y tế có nhiều chuyển biến tích cực; sức thu hút bệnh nhân đến các cơ sở điều trị cải thiện đáng kể, đặt biệt là tuyến xã. Công tác phòng, chống dịch bệnh, truyền thông về vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm, từ đó trên địa bàn tỉnh không xảy ra dịch lớn.

Đồng thời, công tác đảm bảo an sinh xã hội, tạo việc làm và giảm nghèo cũng được địa phương quan tâm thực hiện tốt. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho 10.954 lao động, cấp mới 169.443 thẻ BHYT cho người nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số sống ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn và người sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn với số tiền trên 59,766 tỷ đồng; hỗ trợ tiền điện và tiền Tết cho 40.409 lượt hộ nghèo với số tiền gần 17 tỷ đồng.

Ngoài ra, công tác phát triển thanh niên; chăm sóc người cao tuổi đạt nhiều kết quả. Công tác bình đẳng giới và bảo vệ, chăm sóc trẻ em được quan tâm…

Phóng viên: Theo ông, để địa phương tiếp tục phát triển thì tỉnh Hậu Giang cần những giải pháp trọng tâm nào?

Ông Trương Cảnh Tuyên: Nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra, tạo tiền đề hoàn thành toàn diện và thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018. Trong thời gian tới, tỉnh Hậu Giang sẽ tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, đặt biệt là việc rà soát bổ sung những giải pháp thực hiện các chương trình, đề án lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, đầu tư công, kế hoạch khởi nghiệp, hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế hợp tác, cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập…

Bên cạnh đó, tỉnh Hậu Giang cũng sẽ   huy động nguồn lực đầu tư, vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách để huy động tối đa các nguồn vốn thuộc mọi thành phần kinh tế, mở rộng hình thức đầu tư đối tác công tư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm đưa các dự án vào hoạt động, nhất là các dự án ở khu cụm công nghiệp, Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các công trình trọng điểm đầu tư công.

Ngoài ra, tỉnh còn tập trung nâng cao giá trị gia tăng của sản xuất nông nghiệp, phát triển mạnh thủy sản, chăn nuôi, cây ăn trái gắn với xây dựng nông thôn mới và xây dựng môi trường nông thôn.

Đặc biệt là tiếp tục nâng cao chất lượng y tế, giáo dục; thực hiện tốt các giải pháp đào tạo nghề, giải quyết việc làm; chính sách đền ơn, đáp nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội…

+ Xin trân trọng cảm ơn ông dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này!

Minh Luân – Hồng Ân

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : phát triển hậu giang kinh tế - xã hội

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất