Thứ Sáu , 22:05, Ngày 28/02/2020

Gia đình và pháp luật

Hậu Giang: Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hiệu quả

Trong năm 2017, tình hình sản xuất nông nghiệp của tỉnh Hậu Giang tiếp tục có nhiều bước đột phá, dự báo ngành nông nghiệp Hậu Giang sẽ còn phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững hơn nữa.

Trước tín hiệu lạc quan này, PV đã có cuộc gặp mặt và trao đổi với ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang về vấn đề này.

Ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang.

Phóng viên: Xin ông cho biết những kết quả nổi bật về tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trong thời gian vừa qua?

Ông Nguyễn Văn Đồng: Dù gặp nhiều khó khăn do khí hậu biến đổi phức tạp nhưng nhờ bám chặt chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh nên tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trong thời gian qua vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong đó, công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp được các đơn vị trực thuộc và chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo. Đến nay, các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, sản lượng lúa ước đạt 1.283.054 tấn, đạt 100,11% kế hoạch, tăng 1,46% so với cùng kỳ. Sản lượng mía cả năm ước đạt 1.033.819 tấn, đạt 100,1% kế hoạch, tăng 3,4% so với cùng kỳ. Đặc biệt là đối với cây ăn trái, sản lượng cả năm ước đạt 324.470 tấn, đạt 123,2% kế hoạch, tăng 25,2% so cùng kỳ.

Bên cạnh đó, để tạo thu nhập ổn định cho nông dân thì hiện nay các địa phương cũng cho đã xây dựng Đề án phát triển cây trồng tiềm năng của từng địa phương như Đề án phát triển cây khóm Thành phố Vị Thanh, Đề án phát triển cây mãng cầu xiêm huyện Phụng Hiệp, Đề án phát triển lúa chất lượng cao huyện Vị Thủy, Đề án phát triển sản xuất xoài giai đoạn 2017 - 2020 huyện Châu Thành A; đồng thời tích cực hỗ trợ dân tăng cường áp dụng tiến bộ kỹ thuật, phòng ngừa các loại sâu bệnh để tăng năng suất, chất lượng cho cây ăn trái.

Về thủy sản cũng có bước phát triển với tổng sản lượng thủy sản ước đạt 63.599 tấn (sản lượng nuôi là 60.834 tấn, sản lượng khai thác nội địa 2.765 tấn), đạt 100,95% kế hoạch và đạt 102,99% so cùng kỳ.

Còn đối với công tác tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cũng được các ngành chuyên môn thực hiện quyết liệt, đem lại hiệu quả khá thiết thực; trình độ sản xuất của người dân được nâng lên rõ nét; công tác kiểm soát chất lượng vật tư nông nghiệp, phòng trừ sâu bệnh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật canh tác được thực hiện khá đồng bộ; Tái cơ cấu ngành nông nghiệp được tập trung chỉ đạo với nhiều nội dung, nhằm mang lại hiệu quả và nâng cao thu nhập trên một diện tích canh tác…

Phóng viên: Bên cạnh việc tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp thì hoạt động phát triển nông thôn, đặt biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới đã được Hậu Giang quan tâm thực hiện như thế nào?

Ông Nguyễn Văn Đồng: Ngay từ khi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai, Hậu Giang đã đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới. Đầu tư phát triển, hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu nhằm phục vụ phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của người dân cũng là lĩnh vực được Hậu Giang chú trọng quan tâm trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Tính tới hiện nay, Hậu Giang đã công nhận thêm 04 xã nông thôn mới, đạt 100% kế hoạch, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 21/54 xã, đạt 38,88% tổng số xã, các xã còn lại đạt trên 10 tiêu chí.

Về chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn cũng đã được Hậu Giang thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2017, với tổng kinh phí là 1.848 triệu đồng, tổ chức 46 lớp, đào tạo 1.100 lao động nông thôn sau khi được đào tạo có 90% lao động tự tạo được việc làm, điều này góp phần hoàn thành các tiêu chí số 11, 12, 13, 14 xây dựng nông thôn mới…

Có thể nói, phong trào xây dựng NTM đã tạo ra một làn gió mới thổi vào sức sống nông thôn và đang từng ngày, từng giờ đưa bộ mặt nông thôn tại tỉnh Hậu Giang phát triển theo hướng hiện đại.

Phóng viên: Vậy theo ông, trong thời gian tới Hậu Giang cần tập trung những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể nào để ngành Nông nghiệp tiếp tục phát triển?

Ông Nguyễn Văn Đồng: Thực tiễn cho thấy, trong những năm qua, tình hình sản xuất nông nghiệp đã trực tiếp thúc đẩy đến sự phát triển của tỉnh nhà. Do đó, để ngành Nông nghiệp tiếp tục phát triển, trong thời gian tới, Hậu Giang cần phát triển sản xuất theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị và hiệu quả sản xuất.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu toàn diện ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên cơ sở khai thác tối đa tiềm năng đất đai.

Ngoài ra, Hậu Giang cũng cần tiếp tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp xây dựng và mở rộng vùng nguyên liệu, kết hợp đầu tư nhà máy sơ chế, kho bảo quản, tồn trữ sản phẩm gần vùng nguyên liệu và thực hiện các chính sách ưu đãi, khuyến khích đối với Hợp tác xã, Tổ hợp tác tham gia vào mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh thực hiện liên kết theo mô hình Cánh đồng lớn nhằm đạt kế hoạch đề ra.

Đặc biệt là chủ động phòng chống thiên tai, dịch bệnh; an toàn vệ sinh nông sản; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu được trên giao, nhất là nâng cao thu nhập cho người dân; ổn định tổ chức bộ máy và đời sống công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành.

Với những gì đã và đang thực hiện, tin rằng ngành Nông nghiệp Hậu Giang sẽ tiếp tục phát triển và tiếp tục có nhiều bước đột phá quan trọng, góp phần thúc đẩy vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của người dân tại địa phương.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Hồng Ân

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tags : nông nghiệp kinh tế phát triển

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất