Thứ Bảy , 21:27, Ngày 18/01/2020

Gia đình và pháp luật

Hậu Giang: Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục cải thiện

Những năm qua, các cấp chính quyền tỉnh Hậu Giang đã có sự nỗ lực không nhỏ trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Cải thiện môi trường đầu tư là một trong những giải pháp xuyên suốt của tỉnh Hậu Giang từ đầu năm đến nay nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển, góp phần làm chuyển biến sâu sắc toàn diện tình hình kinh tế - xã hội, tạo hình ảnh mới về một Hậu Giang năng động và khởi sắc.

 Môi trường đầu tư công khai, minh bạch

UBND tỉnh tập trung chỉ đạo tăng cường công khai, minh mạch trong giải quyết các công việc cho nhà đầu tư và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các sở, ngành về thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong thực hiện thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Hậu Giang tập trung mời gọi đầu tư vào tỉnh với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn.

Để thu hút các nhà đầu tư và doanh nghiệp vào tỉnh, Hậu Giang ban hành Quy trình thủ tục đầu tư và các chính sách ưu đãi đầu tư thông qua ban hành Sổ tay “Quy trình thủ tục đầu tư và tóm tắt chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang” đã phát hành 1.000 ấn phẩm. Chỉ đạo rà soát khắc phục đối với 28 dự án đầu tư có sử dụng đất chưa thực hiện đúng quy định để quảng bá; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền liên tục các cơ chế chính sách và các dự án đầu tư. Không ngừng rà soát, bổ sung, xây dựng quy trình thủ tục hành chính liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư".

Theo kết quả báo cáo chỉ số PCI năm 2018 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), tỉnh Hậu Giang đứng vị trí thứ 44/63 tỉnh, thành phố trên cả nước, tăng 06 bậc so với năm 2017, đứng vị trí thứ 10/13 của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nằm trong nhóm hạng trung bình. Trong 10 chỉ số thành phần có 06 chỉ số thành phần tăng điểm (tiếp cận đất đai, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự), 04 chỉ số thành phần giảm điểm (gia nhập thị trường, tính minh bạch, chi phí thời gian, tính năng động của chính quyền tỉnh).

Nhìn chung, qua các chỉ số cạnh tranh năm 2018, cho thấy Hậu Giang có nhiều cố gắng từng bước phát triển cải thiện môi trường đầu tư. Từ kết quả này, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá, phân tích từng chỉ số còn thấp và đề ra các giải pháp cụ thể để từng ngành, từng địa phương tiếp tục nâng cao chỉ số PCI trong năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 14 dự án được cấp chủ trương đầu tư (cùng kỳ 18 dự án) với tổng số vốn là 1.900 tỷ đồng (cùng kỳ 2017 là 256 tỷ đồng), tạo việc làm cho 620 lao động. Lũy kế từ trước đến nay, toàn tỉnh có 354 dự án đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 121.098 tỷ đồng, trong đó: 304 dự án ngoài khu, cụm công nghiệp (279 dự án trong nước và 25 dự án đầu tư nước ngoài) với tổng số vốn là 39.500 tỷ đồng và 50 dự án trong khu công nghiệp với tổng số vốn là 81.598 tỷ đồng (45 dự án trong nước với tổng vốn 70.376 tỷ đồng và 05 dự án đầu tư nước ngoài: 487,9 triệu USD tương đương 11.221 tỷ đồng).

Nông nghiệp – Lĩnh vực tập trung mời gọi đầu tư

Đặc biệt, Hậu Giang là một tỉnh nông nghiệp, chính vì thế lĩnh vực nông nghiệp được ưu tiên mời gọi đầu tư, nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phầm đầu tư vào Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Lĩnh vực nông nghiệp được ưu tiên mời gọi đầu tư với mặt hàng đặc sản địa phương.

UBND tỉnh đã đề xuất dự án “Tăng cường năng lực cạnh tranh thông qua thúc đẩy thương mại hóa nông nghiệp ngành hàng rau và quả tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2026”, đây là dự án mang tính chất liên kết đầu tư từ nguồn vốn ngân sách địa phương, vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), vốn của các Hợp tác xã và vốn của doanh nghiệp.

Dự án bao gồm 4 hợp phần chính, với tổng mức đầu tư dự kiến 1.628 tỷ đồng, trong đó, vốn doanh nghiệp 600 tỷ đồng, vốn Hợp tác xã 34 tỷ đồng, vốn đối ứng ngân sách 160 tỷ đồng, vốn viện trợ không hoàn lại 46 tỷ đồng, vốn vay ODA (ADB) khoảng 780 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là xây dựng được chuỗi giá trị ngành hàng rau, quả, nấm ăn và nấm dược liệu có cơ sở hạ tầng và dịch vụ được nâng cấp, ứng dụng công nghệ cao, cung cấp nông sản rau, quả an toàn thực phẩm, hiệu quả sản xuất kinh doanh cao, góp phần bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Toàn tỉnh có thêm 300 doanh nghiệp (DN) thành lập mới, với số vốn đăng ký 1.300 tỷ đồng, tăng 9% về số doanh nghiệp và tăng 34% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ, bình quân quy mô một doanh nghiệp 4,3 tỷ đồng tăng 20% so cùng kỳ. Lũy kế từ trước đến nay đã cấp 4.565 doanh nghiệp, tổng vốn 46.700 tỷ đồng. Đã tổ chức thành công cuộc thi ý tưởng - dự án khởi nghiệp tỉnh Hậu Giang lần 1 năm 2019, có 105 dự án, ý tưởng đăng ký dự thi. Các ý tưởng, dự án tham gia thuộc nhiều lĩnh vực: nông nghiệp, dịch vụ, du lịch, chế biến nông sản... khai thác các sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của tỉnh, đã chọn ra 15 dự án, ý tưởng khởi nghiệp có tính khả thi cao, sáng tạo, đáp ứng được nhu cầu thị trường và mang lại giá trị cho cộng đồng.

Về thu hút nguồn vốn ODA: 6 tháng đầu năm nay có 03 dự án ODA đang thực hiện: Xây dựng Hệ thống cống ngăn mặn Nam kênh Xà No tỉnh Hậu Giang; Dự án “Chuyển đổi nông nghiệp bền vững” (VnSAT) và Dự án nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh. Lũy kế từ trước đến nay toàn tỉnh có 30 dự án vốn ODA, tổng mức tài trợ là 4.031 tỷ đồng, trong đó, vốn ODA 2.705 tỷ đồng, vốn đối ứng 1.312 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ bản công tác quy hoạch, nghiên cứu rà soát, hoàn chỉnh sửa đổi, bổ sung và ban hành một số chính sách mới để tăng cường thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư hợp pháp thực hiện đầu tư tại tỉnh.       

 Hồng Ân

Nguồn : Khỏe 365

Tin Liên quan

Tags : hậu giang môi trường đầu tư cải thiện

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất