Thứ Năm , 00:32, Ngày 17/10/2019

Gia đình và pháp luật

Hậu Giang: Kiến nghị kiểm điểm Sở GD&ĐT, UBND huyện Châu Thành

Qua quá trình thanh tra, Đoàn Thanh tra tỉnh Hậu Giang đã phát hiện, làm rõ nhiều sai phạm và kiến nghị xem xét kỷ luật trách nhiệm đối với lãnh đạo Sở GD&ĐT và UBND huyện Châu Thành.

Thanh tra tỉnh Hậu Giang vừa có kết luận về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý thu, chi tài chính, đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản tại UBND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. 

Sai sót trong thu, chi

Theo kết luận thanh tra, thu ngân sách Nhà nước ở huyện Châu Thành trong hai năm năm 2016, 2017 đều vượt so với dự toán tỉnh giao. Đặc biệt, thu nội địa vượt dự toán là sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân trong huyện. Tuy nhiên, trong công tác quản lý tài chính tại địa phương cũng còn nhiều hạn chế như: thu nội địa vượt dự toán HĐND huyện giao nhưng việc sử dụng nguồn thu vượt dự toán theo qui định. Do đó, không đáp ứng được hết các nhu cầu chi bức xúc của huyện nên làm ảnh hưởng đến việc quản lý và điều hành ngân sách huyện nói chung.

Đô thị trung tâm của huyện Châu Thành, Hậu Giang.

Theo đó qua kiểm tra, Thanh tra tỉnh Hậu Giang đã phát hiện những sai sót trong công tác kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập. Trong công tác quản lý thu-chi tài chính, thanh tra cũng phát hiện một số sai sót. Điển hình, tại Văn phòng HĐND-UBND huyện, qua kiểm tra, đối chiếu lịch công tác hàng tuần của Lãnh đạo, đơn vị thanh toán thừa 692 lít theo quy định, thành tiền trên 11,24 triệu đồng (692 lít x 16.250 đồng/lít); chi nhuận bút và thù lao đối với Trang thông tin điện tử của huyện, tổng số tiền nhuận bút chi sai đề nghị xuất toán là trên 19,8 triệu đồng. Ngoài ra, qua kiểm tra tại các Phòng, Ban và địa phương ở huyện Châu Thành về việc thu, chi đều có xảy ra sai sót.

Đặc biệt, tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành, đơn vị này thực hiện tính thanh toán tiền giảng dạy các lớp phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2012 đến năm 2015, với tổng số tiền 928,6 triệu đồng đồng (chưa chi do chưa có kinh phí) do áp dụng thực hiện chưa đúng với thông tư hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Đơn vị thực hiện duyệt quy mô giờ giảng cho các trường theo tháng, để tính trả tiền dạy thêm giờ là chưa đúng theo quy định tại Thông tư số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC; duyệt quy mô cho hưởng tiền dạy thêm giờ đối với chức danh Chủ tịch Công đoàn nhưng không tham gia giảng dạy đối với một trường hợp ở Trường THCS Phú Tân và một số giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu nhưng không tính bù vào giờ thiếu, lĩnh tiền quy mô là chưa đúng theo chức danh được giảm giờ nhưng không tính bù vào giờ thiếu là chưa đúng theo quy định tại Thông tư số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC. Tổng số tiền sai quy định: 931,1 triệu đồng.

Ngoài ra, tại các đơn vị trực thuộc Phòng GD&ĐT huyện, qua kiểm tra việc thực hiện chấp hành pháp luật trong công tác thu, chi tài chính của các trường, Đoàn thanh tra phát hiện một số trường còn có sai sót trong cách áp dụng văn bản quy định pháp luật, dẫn đến một số khoản chi thực hiện sai với quy định.

Cụ thể, Trường Mầm non Ánh Dương và trường Mẫu giáo Phú Hữu A thu học phí chưa đúng quy định, thất thu với tổng số tiền 126 triệu đồng. Ngoài ra, các đơn vị trường THCS và Mầm non, mẫu giáo thực hiện thu học phí không đạt, với tổng số tiền 988,8 triệu đồng; Chi hoạt động chưa đúng quy định với tổng số tiền 108,4 triệu đồng; các đơn vị nhận kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu nhưng không thực hiện lên sổ sách kế toán, hoạch toán vào kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu, quyết toán với đơn vị cấp trên hoặc cơ quan tài chính chưa đúng, với tổng số tiền 202,9 triệu đồng; tiền ăn bán trú cho học sinh, với tổng số tiền trên 1,53 tỉ đồng, nhưng các trường mua thực phẩm nhưng không có hóa đơn tài chính, đối với mặt hàng nông sản không có hóa đơn, đơn vị không lập bảng kê mua hàng theo quy định; việc hưởng phụ cấp ưu đãi ngành chưa đúng quy định, với tổng số tiền trên 898,3 triệu đồng (72 tường hợp là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng với số tiền 676,8 triệu đồng; 12 trường hợp là Tổ trưởng, Tổ phó với số tiền 221,5 triệu đồng); trong 84 trường hợp giáo viên làm công tác quản lý thì có 41 trường hợp dạy thiếu tiết dưới 20%, với số tiền 353,9 triệu đồng.

Buộc thu hồi nộp vào ngân sách

Theo kết luận thanh tra, qua kiểm tra công tác quản lý thu, chi tại các phòng, ban, và các xã, thị trấn trực thuộc UBND huyện có sai phạm và buộc thu hồi nộp ngân sách. Trong đó, sai phạm xảy ra tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, cùng các Trường trực thuộc có sai phạm và buộc thu hồi nộp ngân sách, từ các nguồn thu cụ thể: Nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu số tiền 202,9 triệu đồng. Đây là nguồn được trích lại 7% từ Bảo hiểm y tế để các đơn vị mua thuốc và vật tư y tế theo danh mục để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh. Các đơn vị nhận kinh phí này nhưng không thực hiện lên sổ sách kế toán, hoạch toán vào kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu, quyết toán với đơn vị cấp trên hoặc cơ quan tài chính.

Nguồn kinh phí ngân sách cấp chi hoạt động thường xuyên qua kiểm tra phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi nộp ngân sách, với tổng số tiền trên 111 triệu đồng. Chi phụ cấp ưu đãi ngành 30%, 35% cho giáo viên là viên chức quản lý sai quy định, với tổng số tiền trên 944,9 triệu đồng. Đề nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước, phần này lỗi không do các Trường mà do Phòng GD&ĐT phân bổ giáo viên không hợp lý dẫn đến chổ thừa, chổ thiếu cục bộ giáo viên bộ môn. Nguồn học phí thất thu là trên 1,11 tỉ đồng.

Trong đó không thu được trong học sinh với số tiền 988,8 triệu đồng, thu thấp hơn quy định làm thất thu 126 triệu đồng. Nguồn kinh phí phổ cập giáo dục, xóa mù do các đơn vị đã tính tiền giảng dạy các lớp phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2012 đến năm 2015, với tổng số tiền 928,6 triệu đồng. Phần này tính sai là do Sở GD&ĐT hướng dẫn sai quy định nên các Phòng GD&ĐT huyện mới áp dụng sai, do chưa có tiền chi trả nên đề nghị tính toán lại cho đúng theo quy định. Có 4 trường thu sai qui định nguồn vận động xã hội hóa tại các trường học với số tiền 220 triệu đồng. Nguồn thu tiền ăn bán trú, có 2 trường thực hiện thu, chi không hóa đơn chứng từ, với số tiền 1,53 tỉ đồng.

Từ Kết luận thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang kiến nghị nhiều biện pháp để xử lý nhưng sai phạm. Trong đó, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Châu Thành thực hiện nghiêm Kết luận thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh; Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Chủ tịch UBND huyện Châu Thành về công tác chỉ đạo điều hành các phòng, ban, trung tâm trực thuộc để sai sót như đã nêu ở phần kiểm tra, xác minh; Kiểm điểm trách nhiệm đối với Ban Giám đốc Sở GD&ĐT trong việc ban hành các văn bản chưa đúng quy định.

Trần Nam - Hồng Ân

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : trách nhiệm kiểm điểm kiến nghị

Tin Nhịp cầu bạn đọc tiếp theo

Tin Nhịp cầu bạn đọc mới nhất