Thứ Tư , 21:09, Ngày 21/08/2019

Gia đình và pháp luật

Hậu Giang: Hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2017

Tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh Hậu Giang trong năm 2017 tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng với những thành tựu nổi bật.

Đây sẽ là tiền đề vững chắc để tỉnh Hậu Giang tự tin hoàn hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ.

Để có cái nhìn toàn diện về những thành tựu đạt được, cũng như những định hướng phát triển mới của tỉnh trong thời gian tới, PV đã có buổi gặp gỡ và trao đổi với ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hậu Giang.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hậu Giang.

Phóng viên: Thưa ông Đồng Văn Thanh, nếu tóm tắt những thành tựu nổi bật của tỉnh Hậu Giang trong thời gian qua, đồng chí sẽ nhấn mạnh những vấn đề gì?

Ông Đồng Văn Thanh: Xác định năm 2017 là năm có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020. Do đó, ngay từ đầu năm tỉnh Hậu Giang đã có những chương trình, kế hoạch chỉ đạo phù hợp với điều kiện, tiềm năng của tỉnh; tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển. Nhờ đó mà tình hình kinh tế của tỉnh Hậu Giang trong thời gian qua tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện với tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, GRDP bình quân đầu người đạt 33,84 triệu đồng (1.509 USD), năm 2016 là 31,23 triệu đồng.

Về tình hình sản xuất nông nghiệp, dù còn gặp khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp nhưng nhờ triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch sản xuất nông nghiệp như thay đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; phát triển trạm bơm điện; tập huấn khuyến nông, khuyến ngư cho bà con nông dân nắm kỹ thuật áp dụng vào trong sản xuất nông nghiệp; tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi... đã góp phần làm giảm giá thành sản xuất, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân, nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả được duy trì và nhân rộng.

Bên cạnh tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp thì hoạt động phát triển nông thôn, đặt biệt là phong trào Xây dựng nông thôn mới cũng được tỉnh Hậu Giang tích cực thực hiện triển khai tốt. Trong năm, tỉnh đã công nhận thêm 04 xã nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 21 xã (đạt 38,8% tổng số xã), các xã còn lại đạt trên 10 tiêu chí.

Về sản xuất công nghiệp cũng tiếp tục phát triển khá với giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010 tăng 21,8% so cùng kỳ. Nhìn chung, đa số các doanh nghiệp phát triển tương đối đều, ổn định. Các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành như: sản xuất giày dép; sản xuất hóa chất, sản xuất thuốc, hóa dược liệu… đầu tư mở rộng nhà máy, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh, hạ giá thành sản phẩm nên làm tăng giá trị sản xuất của các ngành này nói riêng và giá trị của toàn tỉnh nói chung.

Đối với lĩnh vực thương mại, dịch vụ cũng phát triển mạnh theo hướng đa dạng hoá các loại hình với tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 7,64% so cùng kỳ. Các hoạt động xúc tiến thương mại được đẩy mạnh, đã giới thiệu doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh tham gia quảng bá, trưng bày sản phẩm tại các Hội chợ trong và ngoài tỉnh, tổ chức nhiều Hội chợ hàng quảng bá sản phẩm. Công tác quản lý thị trường được tăng cường, thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhắc nhở các cơ sở mua bán thực hiện tốt việc công khai niêm yết giá cả hàng hóa, góp phần bình ổn giá. Dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách tiếp tục phát triển, chất lượng phục vụ từng bước được nâng lên.

Về công tác Quốc phòng - an ninh và trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững và ổn định; việc xây dựng chính quyền, cải cách hành chính được quan tâm thực hiện; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án có nhiều tiến bộ; công tác tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được đổi mới, từ đó nâng cao hiểu biết, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân.

Phóng viên: Bên cạnh phát triển kinh tế, thì công tác chăm lo đời sống cho người dân, nhất là người nghèo và người có công đã được tỉnh Hậu Giang quan tâm như thế nào và đạt được những kết quả gì?

Ông Đồng Văn Thanh: Phát triển kinh tế gắn liền với bảo đảm an sinh xã hội là một trong những chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Vì vậy thời gian qua, tỉnh Hậu Giang luôn đặc biệt quan tâm thực hiện tốt các chính sách, giải pháp về việc làm, dạy nghề, phát triển nguồn nhân lực, chăm lo đời sống cho người dân …

Theo đó, trong năm 2017, toàn tỉnh đã tạo và giải quyết việc làm mới cho 17.500 lao động (đạt 116,67% kế hoạch); Đào tạo nghề cho 6.573 lao động (đạt 101,1% kế hoạch), trong đó đào tạo trung cấp, cao đẳng là 719 người; đào tạo nghề cho lao động nông thôn là 3.315 người; đào tạo nghề từ các chương trình, dự án khác là 2.539 người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 25,4%, đạt 106% kế hoạch.

Về công tác an sinh xã hội cũng được tỉnh quan tâm thực hiện và được cộng đồng xã hội hưởng ứng tham gia với nhiều chương trình thiết thực, việc chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo được thực hiện đầy đủ và kịp thời. Công tác bảo trợ xã hội được quan tâm, trợ cấp xã hội thường xuyên cho 335.224 lượt đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền hơn 121 tỷ đồng. Về công tác dân tộc cũng được chăm lo; công tác phát triển thanh niên, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ về vật chất và tinh thần của các cơ quan chức năng từ tỉnh đến cơ sở cũng như của toàn xã hội…

Chất lượng giáo dục cũng có nhiều chuyển biến tích cực ở các cấp, đội ngũ giáo viên không ngừng được củng cố, chuẩn hóa về trình độ, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu góp phần nâng cao chất lượng ngành giáo dục tỉnh ngày càng phát triển toàn diện. Đặc biệt là công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được quan tâm chỉ đạo, mặc dù rất khó khăn về nguồn kinh phí đầu tư, nhưng tỉnh đã nỗ lực huy động nhiều nguồn vốn lồng ghép, đến nay đã có 188/340 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 55,29% tổng số trường, tăng 18 trường so với cùng kỳ.

Về hệ thống y tế cũng từng bước được nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dân. Theo đó, tỉnh Hậu Giang thường xuyên chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch chủ động, kịp thời điều tra và xử lý ca bệnh, không để dịch bùng phát, không xảy ra vụ dịch nguy hiểm…

Phóng viên: Thưa ông, để kinh tế - xã hội của địa phương tiếp tục phát triển, trong thời gian tới tỉnh Hậu Giang cần những định hướng quan trọng nào?

Ông Đồng Văn Thanh: Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra, tạo tiền đề cho những bước phát triển bền vững về sau. Thời gian tới, Hậu Giang cần đẩy mạnh phát triển kinh tế đồng bộ, toàn diện, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, nâng cao chất lượng, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh gắn với lao động sáng tạo, chủ động và hiệu quả.

Bên cạnh đó, Hậu Giang cũng cần phát triển khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trong tình hình mới, thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Đồng thời, phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ và công bằng xã hội gắn với đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch, trật tự đô thị, đất đai và tài nguyên môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tinh giản bộ máy hành chính, tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tư pháp. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Minh Luân – Hồng Ân

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tags : xã hội kinh tế phát triển chỉ tiêu

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất