Thứ Tư , 08:07, Ngày 22/05/2019

Gia đình và pháp luật

Hậu Giang: Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, ngoài việc tăng cường lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, Đảng bộ tỉnh Hậu Giang còn đặt biệt chú trọng vào công tác xây dựng Đảng...

Ngoài ra, hệ thống chính trị thường xuyên được quan tâm kiện toàn và củng cố, từng bước đáp ứng những yêu cầu trong quá trình xây dựng tỉnh nhà.

Để hiểu rõ hơn về công tác xây dựng Đảng ở địa phương, PV đã có cuộc trao đổi với ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang xung quanh vấn đề này.

Phóng viên: Thưa Bí thư Tỉnh ủy, thời gian qua, công tác xây dựng Đảng đã được cấp ủy các cấp trong tỉnh Hậu Giang lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện như thế nào?

Ông Trần Công Chánh - Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Ông Trần Công Chánh: Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Vì vậy, ngay sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh toàn diện công tác xây dựng Đảng với quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đặc biệt quan tâm đến công tác chính trị tư tưởng, tạo sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng và trong Nhân dân, xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên vững vàng về tư tưởng chính trị, trong sạch về đạo đức lối sống, có tinh thần cách mạng tiến công, tận tụy phục vụ lợi ích của Đảng và của Nhân dân. Thời gian qua, tỉnh đã tổ chức và chỉ đạo các cấp ủy Đảng triển khai tốt việc học tập, quán triệt và thực hiện các kết luận, chỉ thị, nghị quyết Đảng, thông tin chuyên đề, tuyên truyền ý nghĩa lịch sử của các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của địa phương… Qua đó, đã tạo được sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, ý thức trách nhiệm của đại bộ phận cán bộ, Đảng viên và nhân dân được nâng lên, tạo sinh khí dân chủ, phấn khởi trong Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân, quyết tâm cùng hoàn thành nhiệm vụ. 

Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu có tính chất quyết định đến toàn bộ công tác xây dựng Đảng là củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ, Đảng viên. Nhận thức đúng đắn tầm quan trọng đó nên ngay từ đầu năm, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã tập trung rà soát, sắp xếp bộ máy tổ chức, phân công, bố trí cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới, nhất là phân công cấp ủy viên phụ trách các lĩnh vực trọng yếu theo yêu cầu nhiệm vụ của cấp ủy. Hiện Đảng bộ tỉnh có 523 tổ chức cơ sở Đảng, trong 6 tháng đầu năm 2017 đã kết nạp 544/1.500 Đảng viên mới, đạt 36,30% chỉ tiêu Nghị quyết, nâng tổng số Đảng viên toàn tỉnh lên 31.659 Đảng viên.

Công tác sắp xếp, bố trí cán bộ được tập trung chỉ đạo, đảm bảo đúng quy hoạch, phù hợp năng lực, sở trường của từng cán bộ, chỉ đạo tốt đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2017-2020, công tác đào tạo, bồi dưỡng, chính sách cán bộ được cấp ủy quan tâm. Nhờ làm tốt công tác tổ chức cán bộ, tạo sự đoàn kết, nhất trí trong nội bộ, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị được nâng lên đáng kể, hầu hết các cấp, các ngành đã có sự chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị.

Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy Đảng tập trung chỉ đạo, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, ngăn ngừa và hạn chế Đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. Phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục được đổi mới, công tác dân vận trong hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy tính chủ động, sáng tạo, phong cách, lề lối làm việc từng bước được đổi mới. Công tác dân vận chính quyền các cấp được tăng cường, quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục thuyết phục và tăng cường công tác đối thoại với nhân dân. Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thường xuyên được kiểm tra, giám sát, quyền dân chủ của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân được phát huy thông qua thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, kiểm tra”.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tích cực được đẩy mạnh và đạt hiệu quả, kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu. Chỉ đạo các cấp ủy quan tâm nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở, nhất là rà soát, nắm tình hình Đảng viên nghèo, cận nghèo, Đảng viên đi làm ăn xa xin ra khỏi Đảng, xóa tên, người hoạt động bán chuyên trách cơ sở xin nghỉ việc, để có giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ này ổn định cuộc sống và yên tâm công tác.

Phóng viên: Trong quá trình đưa Nghị quyết của Đảng và các chỉ thị phù hợp với từng yêu cầu nhiệm vụ thì việc thực hiện ở các địa phương có những thuận lợi, khó khăn gì?

Ông Trần Công Chánh:

* Về thuận lợi:

- Công tác chính trị tư tưởng luôn được cấp ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện, các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng được triển khai kịp thời, đúng quy định, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Việc tham gia học tập của cán bộ, đảng viên nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, số lượng, có viết bài thu hoạch, tỷ lệ Đảng viên tham gia học tập đạt trên 99%.

- Ý thức tu dưỡng, rèn luyện trong cán bộ, Đảng viên từng bước được nâng lên. Các hoạt động lễ, kỷ niệm quan trọng của đất nước, của tỉnh diễn ra đúng kế hoạch, đảm bảo ý nghĩa, tiết kiệm, đúng hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.

- Công tác giáo dục lý luận chính trị được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Trường chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị, thành đã chủ động, tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể mở nhiều lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.

- Công tác tuyên truyền, báo chí, văn hóa - văn nghệ được định hướng tốt, bám vào các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân.

- Công tác triển khai, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh trên lĩnh vực khoa giáo được các địa phương thực hiện kịp thời, đúng quy định, góp phần đưa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, Đảng viên và nhân dân, đồng thời đánh giá những kết quả làm được, chưa được, rút ra kinh nghiệm, làm cơ sở để địa phương thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

* Bên cạnh những thuận lợi thì việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở các địa phương cũng còn một số khó khăn:

- Trong công tác tham mưu cấp ủy triển khai, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tuy có đổi mới về phương thức nhưng hiệu quả mang lại chưa cao.

- Việc nắm bắt thông tin dư luận xã hội, giải quyết các vụ việc bức xúc tại địa phương vừa qua phối hợp thực hiện chưa tốt, từng lúc, các địa phương chưa kịp thời báo cáo, phản ánh dư luận xã hội còn chung chung.

- Chương trình dành cho các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên và các đoàn thể nhiều năm liền không thay đổi nội dung, một số nội dung chuyên đề còn dàn trải, nặng về lý thuyết, thiếu tính thời sự, không phù hợp với thực tế hiện nay, nên không thu hút được người học.

Phóng viên: Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925-2017), vốn xuất thân là một cán bộ tuyên huấn quân đội, Bí thư có tâm sự, tâm đắc hay nhắn gửi gì tới những người làm báo tại địa phương nói riêng, cũng như người làm báo cả nước nói chung?

Ông Trần Công Chánh: Qua 13 năm, từ khi chia tách đến nay Hậu Giang phát triển nhanh về nhiều mặt. Trong đó, Hậu Giang đã tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng, trong những sự kiện đó, đã có công lao đóng góp rất lớn của lực lượng, đội ngũ làm báo chí trong và ngoài tỉnh. Chính các kênh thông tin báo chí đã giới thiệu hình ảnh về vùng đất, con người Hậu Giang: “Đoàn kết, nghĩa tình, thủy chung, năng động” đến với bạn bè trong nước và thế giới.

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925-2017) trước tiên tôi xin chúc cho lực lượng làm báo ngày càng có nhiều tác phẩm hay, đưa những chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với mọi tầng lớp nhân dân một cách sâu sắc, sáng tạo. Đồng thời, phản ánh kịp thời hơi thở của cuộc sống để hoàn thành nhiệm vụ là chiếc cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân - một nhiệm vụ hết sức quan trọng của báo chí Việt Nam.

Đồng thời, tôi cũng muốn nhắn nhủ với các nhà báo, nhất là các phóng viên trẻ lưu ý tích cực trau dồi đạo đức nghề nghiệp. Tác nghiệp với “Tâm sáng, bút sắc, lòng trong”. Luôn ghi nhớ đến lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Báo của ta là báo của nhân dân, phải nói thật với dân. Thổi phồng khó khăn làm dân sợ, dân hoang mang là sai, là không tốt. Nhưng ngược lại nói quá dễ dàng, tưởng để động viên nhưng khi dân thấy sự thật không đúng như thế, dân không tin ta nữa, không xem báo nữa! Muốn viết trung thực thì phải đến tận nơi, phải nghiên cứu, phải suy nghĩ nên viết cái gì và viết như thế nào”. Vì vậy, viết cái gì, viết cho ai, viết như thế nào… chính là lời nhắc nhở quan trọng đối với mỗi người làm báo khi cầm bút.

Xin trân trọng cảm ơn Bí thư về cuộc phỏng vấn này.

Hồng Ân (thực hiện)

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tags : Đảng xây dựng chính quyền chính trị

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất