Thứ Sáu , 01:22, Ngày 23/08/2019

Gia đình và pháp luật

Hải Phòng: Cần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp

Tuần qua, báo nhận được đơn thư của Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng (Công ty CNP HP) phản ánh về việc thay đổi chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty gặp khó khăn.

Nội dung đơn Công ty CNP HP (có địa chỉ trụ sở chính tại số 84-86 Điện Biên Phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) đã đưa ra những căn cứ, chúng tôi xin trích dẫn sơ lược nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ thứ nhất mà Công ty CNP HP cho rằng Công văn số 319/ĐKKD-GS ngày 30/10/2018 của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh Bộ KH&ĐT phúc đáp đã hướng dẫn Công ty CNP HP thay đổi người đại diện theo pháp luật thì nhiệm vụ của Phòng Đăng ký kinh doanh là trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký và cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp theo Khoản 1, Điều 14, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ.

Quyết định Giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân Tối cao.

Công ty CNP HP đã nhiều lần đến làm việc và nộp đầy đủ hồ sơ để xin thay đổi người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH &ĐT TP. Hải Phòng đều từ chối với lý do hồ sơ không hợp lệ, do không có con dấu đóng lên các văn bản.

Trong đơn kiến nghị các cơ quan chức năng, Công ty CNP HP cũng nêu rõ: “Công ty chúng tôi xảy ra tranh chấp quyền điều hành doanh nghiệp trong suốt 08 năm qua do bà Nguyễn Thị Tuyết Len nguyên Giám đốc công ty không chịu bàn giao quyền điều hành và chức vụ cho bà Đặng Thị Hồng Hải là Giám đốc được bổ nhiệm hợp pháp, bà Len cố tình chiếm giữ con dấu, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và trụ sở công ty. Tưởng chừng sự việc sẽ khép lại sau các bản án có hiệu lực pháp luật và chỉ còn bước cuối cùng là nộp hồ sơ thay đổi Người đại diện pháp luật cho cơ quan đăng ký kinh doanh địa phương nhưng ngạc nhiên là Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH&ĐT Hải Phòng mà đại diện là ông Hoàng Tuấn Anh - Trưởng phòng và ông Phạm Đình Phúc - Phó phòng trả lời rằng các văn bản của Tòa án không liên quan đến họ...?!”.

Việc này thể hiện trong Công văn số 211/ CV-ĐKKD ngày 18/7/2018 ghi: “Về thành phần hồ sơ, đề nghị Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng chỉ nộp những giấy tờ, tài liệu được quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, không nộp những giấy tờ, tài liệu khác”.

Tài liệu khác ở đây là những bản án, quyết định Giám đốc thẩm và các quyết định, thông báo của cơ quan Thi hành án dân sự... Cũng trong công văn 211 này, Phòng Đăng ký kinh doanh ghi: “Sở KH&ĐT đã có văn bản đề nghị Bộ KH&ĐT hướng dẫn giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp nộp quyết định thay đổi Người đại diện theo pháp luật không đóng dấu”.

Tuy nhiên, Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh phúc đáp Công ty CNP HP tại Văn bản 187/ĐKKD-GS ngày 13/7/2018 có nêu: “Cục Quản lý ĐKKD chưa nhận được văn bản của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH&ĐT Hải Phòng đề nghị hướng dẫn sử dụng con dấu trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp như nêu tại Văn bản số 12/CV-CNP ngày 30/5/2018 của Công ty CNP HP”.

Mặc dù trước đó, tại cuộc họp ngày 10/4/2018, ông Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Sở KH&ĐT Hải Phòng rằng, nếu vướng mắc thì xin hướng dẫn giải quyết của Bộ KH&ĐT để giải quyết dứt điểm cho doanh nghiệp.(?)

Văn bản số 209 của Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Hà Nội gửi Cục Thi hành án Dân sự thành phố Hải Phòng.

Căn cứ thứ hai mà Công ty CNP HP nêu trong đơn là Công văn số 319/ĐKKD-GS ngày 30/10/2018 của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ KH&ĐT nhấn mạnh: “Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp”...

Sau khi tiếp nhận nội dung phản ánh của Công ty CNP HP, Ban Biên tập báo đã cử nhóm phóng viên đi thực tế để tìm hiểu sự việc. Qua những tài liệu và thông tin thu thập được thì thấy sự việc mà Công ty CNP HP phản ánh nêu trên là có cơ sở. Trong hồ sơ mà phóng viên thu thập được có cả Giấy Biên nhận Hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử có mã vạch của Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT Hải Phòng ngày 23/5/2018 nhận của bà Đặng Thị Hồng Hải với nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng. Vậy mà đến nay Phòng Đăng ký kinh doanh vẫn chưa hoàn tất thủ tục cho Công ty CNP HP (?).

Trao đổi với phóng viên, bà Hải cho biết: “Toàn bộ hồ sơ, giấy tờ công ty chúng tôi nộp cho Phòng Đăng ký kinh doanh hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ, không thể còn bất cứ lý do từ chối nào. Công ty chúng tôi đã gặp quá nhiều khó khăn, tổn thất nghiêm trọng cả về kinh tế lẫn tinh thần. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và toàn thể cổ đông công ty khẩn thiết đề nghị Sở KH&ĐT xem xét và khẩn trương thực hiện hồ sơ thay đổi nội dung Người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty chúng tôi theo đúng quy định của pháp luật.”.

Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 9720/VPCP-KSTT ngày 9/10/2018 chỉ đạo Bộ KH&ĐT xem xét, hướng dẫn công ty thực hiện thủ tục thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật và Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng đã giao Sở KH&ĐT phối hợp cùng với các sở ngành liên quan căn cứ bản án có hiệu lực pháp luật hướng dẫn Hội đồng quản trị, Ban điều hành hợp pháp của Công ty thực hiện các quyền liên quan để tổ chức hoạt động theo quy định của pháp luật.

Được biết trước đó, ngày 28/5/2013 Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng đã tổ chức đại hội cổ đông bất thường và ra Nghị quyết Đại hội với nội dung thông qua việc bãi nhiễm chức vụ Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Len theo Quyết định số 79/2011/QĐ-HĐQT ngày 21/11/2011 của Hội đồng quản trị công ty với 16 thẻ biểu quyết tương ứng với 37.549 cổ phần, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp; Thông qua việc phê chuẩn Quyết định số 80/2011/QĐ-HĐQT ngày 21/11/2011 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm bà Đặng Thị Hồng Hải là Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty với 16 thẻ biểu quyết tương ứng với 37.549 cổ phần, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp...

Sau đó đã có cổ đông khởi kiện yêu cầu hủy bỏ Quyết định của Đại hội cổ đông bất thường nêu trên. Tuy nhiên từ Bản án sơ thẩm đến Quyết định Giám đốc thẩm đều không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn. Tại Văn bản số 209/2015/CV-TPT ngày 11/2/2015 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội gửi Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng có đoạn ghi rõ: “Sau khi xét xử sơ thẩm các nguyên đơn và bị đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Tại bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 79/2014/KDTH-PT ngày 16/5/2014, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội đã quyết định: Giữ nguyên bản án sơ thẩm: “Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn về việc hủy bỏ Quyết định của Đại hội cổ đông bất thường ngày 28/5/2013 của Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng”.

Như vậy, Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường ngày 28/5/2013 của Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng có hiệu lực pháp luật và phải được các cổ đông và những người liên quan (Trong đó có bà Nguyễn Thị Tuyết Len nghiêm chỉnh thi hành).

Theo đó bà Nguyễn Thị Tuyết Len không còn là Giám đốc Công ty, không còn là Người đại diện theo pháp luật của Công ty CNP HP. Bà Len phải bàn giao lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, con dấu và các tài sản mà bà đang chiếm giữ của công ty... Do đó trong quá trình tổ chức thi hành án, Cơ quan Thi hành án Dân sự thành phố Hải Phòng cần căn cứ vào Luật Thi hành án dân sự và các quy định của pháp luật hiện hành để giải quyết theo thẩm quyền.

Trong trường hợp bà Nguyễn Thị Tuyết Len không chấp hành việc bàn giao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, con dấu và các tài sản trên thì Cơ quan Thi hành án phải cưỡng chế buộc bà Len phải thực hiện. Trường hợp bà Len không thực hiện việc bàn giao để Công ty CNP HP làm thủ tục đăng ký thay đổi Đăng ký kinh doanh, thay đổi Người đại diện theo pháp luật của công ty thì công ty đề nghị Công an thành phố Hải Phòng cấp con dấu mới cho công ty và ra thông báo hủy bỏ con dấu cũ của Công ty; Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT thành phố Hải Phòng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi người đại diện theo pháp luật cho Công ty CNP HP và ra thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ của Công ty...”.

Theo tìm hiểu của nhóm phóng viên, được biết hệ lụy từ sự chậm trễ thi hành án là rất phức tạp, một số địa điểm kinh doanh của Công ty CP CNP HP đang bị pháp nhân cũ lợi dụng để tự ý cho thuê dẫn đến tranh chấp, gây phức tạp cho hoạt động của Công ty CNP HP và trật tự an toàn xã hội. Chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để điều tra, làm rõ nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty CNP HP và thông tin tới bạn đọc.

Hiền Anh và Nhóm PVĐT

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : thay đổi quyền lợi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Tin Nhịp cầu bạn đọc tiếp theo

Tin Nhịp cầu bạn đọc mới nhất