Thứ Năm , 14:49, Ngày 21/11/2019

Gia đình và pháp luật

Hà Nội: Nhân dân xã Tân Dân đang đợi câu trả lời của chính quyền

Tòa soạn liên tục nhận được đơn thư của nhân dân xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội tố cáo  về việc cán bộ xã Tân Dân vi phạm, quản lí và sử dụng đất 64 (đất ruộng chia cho dân).

Người dân còn tố chính quyền xã Tân Dân buông lỏng trong công tác quản lý, để xảy ra hoạt loạt công trình xây dựng trên đất nông nghiệp.

Nội dung công dân gửi đến tòa soạn nhận được có nội dung sau: Nhà Chủ tịch xã xây đất nông nghiệp, khu đất này có quy hoạch làm đất giãn dân, tiếp theo khu đất hồ Ninh Nội, có tổng diện tích là 5.128 m2, nhưng thực tế khi xã trình lên huyện Sóc Sơn, để làm khu đấu giá chỉ có 5.000 m2, vậy 128 m2 đang ở đâu và sử dụng vào việc gì? Tiếp đó, việc chính quyền xã cho đào đất ở xứ đồng Soi, xứ đồng Bờ Rơm đào tới độ sâu 5 đến 7 mét, với một diện tích khủng để đem đi bán, hiện tại khu xứ đồng Soi, xứ đồng Bờ Rơm như những ao hồ, bỏ hoang không canh tác trồng trọt được.

Nhân dân xã Tân Dân còn phản ánh về việc quỹ thành phố cấp cho việc các thôn làng tổ chức hội nghị đại đoàn kết dân tộc và tuyên truyền pháp luật với số tiền được cấp từ năm 2011 đến năm 2015 là gần 300 triệu đồng,  nhưng số tiền này không được sử dụng đúng mục đích được đem làm chi phí đi nghỉ mát của các gia đình lãnh đạo xã Tân Dân. 

Công dân cho biết thêm tất cả các nội dung trên đã gửi lên huyện Sóc Sơn từ năm 2017, nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời xứng đáng tới bà con xã Tân Dân.

Để mở đường cho dư luận, phóng viên đã liên hệ làm việc với UBND huyện Sóc Sơn, nhưng đã qua nhiều ngày vẫn chưa nhận được "hồi âm" từ phía chính quyền. Phóng viên tiếp tục liên hệ với ông Phạm Xuân Phương - Bí thư huyện Sóc Sơn, mặc dù ông rất bận, nhưng  ông vẫn cho biết sẽ chuyển toàn bộ nội dung nhân dân xã Tân Dân phản ánh tới UBND huyện để kiểm tra và xác minh và trả lời báo. 

Một số công trình vi phạm trại xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Từ khi có 3 bài báo phản ánh về thực trạng địa phương, đường dây nóng của báo liên tục nhận được các ý kiến phản ánh của nhân dân, cử tri của nhiều thôn trong xã Tân Dân đề nghị cử phóng viên tiếp tục về địa phương tìm hiều và phản ánh tới ngôn luận những bất cập tồn tại thời gian qua, họ rất bức xúc trong cách quản lý của chính quyền sở tại, thiếu công bằng dân chủ và buông lỏng quản lý đất đai và tài sản công. 

Kính chuyển toàn bộ nội dung thông tin tới chính quyền huyện Sóc Sơn, và đề nghị các cấp chính quyền có câu trả lời trước ngôn luận và nhân dân theo đúng quy định của pháp luật, tránh để xảy ra tình trạng đơn thư kéo dài, vượt cấp.

Điều 39 Luật Báo chí năm 2016 quy định: “Người đứng đầu cơ quan báo chí có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trả lời vấn đề mà công dân nêu ra trên báo chí. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của người đứng đầu cơ quan báo chí, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trả lời trên báo chí. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến, kiến nghị, phê bình, khiếu nại của tổ chức, công dân và tố cáo của công dân do cơ quan báo chí chuyển đến, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thông báo cho cơ quan báo chí biết biện pháp giải quyết”.
Điều 27 Luật Khiếu nại năm 2011 nêu rõ: “Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền..., người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý giải quyết, thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp biết, trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do”.
Trong trường hợp cơ quan, tổ chức đã giải quyết vụ việc cho người khiếu nại, tố cáo sau khi báo chuyển công văn kèm hồ sơ đến nhưng không phản hồi cho báo là vi phạm Điều 32 Luật Khiếu nại năm 2011: “Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu có trách nhiệm gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho... cơ quan, tổ chức, cá nhân đã chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp”. 
Nhóm PVĐT

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : đất đai sai phạm sóc sơn quản lý đất nông nghiệp

Tin Nhịp cầu bạn đọc tiếp theo

Tin Nhịp cầu bạn đọc mới nhất