Thứ Tư , 22:15, Ngày 16/10/2019

Gia đình và pháp luật

Hà Nội: Thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải của 1.225 đơn vị

Sở GTVT Hà Nội vừa quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với 1.225 đơn vị và hộ cá thể trên địa bàn TP, do không có hoạt động kinh doanh trong vòng 6 tháng kể từ ngày cấp phép.

Vừa qua, Sở GTVT Hà Nội ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô của 1.225 đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thời gian thu hồi trong vòng 15 ngày, kể từ ngày 18/05/2018.

Ảnh minh họa.

Với lý do là do các đơn vị không kinh doanh vận tải trong thời gian 06 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Vi phạm Điểm b, Khoản 1, Điều 23, Nhị định số 86/2014/NĐ- CP ngày 10/09/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Sở Giao thông vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm phải nộp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cùng toàn bộ phù hiệu đã được Sở thông Vận tải cấp (qua Phòng Quản lí Vận tải) và dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh vận tải theo Giấy phép đã bị thu hồi.

Giao Thanh tra Sở GTVT Hà Nội phối hợp với Phòng Quản lý Vận tải tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này. Phối hợp với các Sở, ngành của Thành phố xử lý nghiêm các đơn vị kinh doanh không thực hiện theo quyết định đã ban hành.

Thanh Bình

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : ô tô kinh doanh thu hồi vận tải

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất