Thứ Hai , 08:01, Ngày 26/08/2019

Gia đình và pháp luật

Hà Nội: Mốc son 30 năm xây dựng phát triển thị trấn Thường Tín

Đảng bộ chính quyền và nhân dân thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng.

Đảng ủy - Hội đồng Nhân dân- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng toàn thể nhân dân thị trấn đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập thị trấn Thường Tín (11/8/1988 - 11/8/2018).

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Đảng bộ huyện Thường Tín.

Thực hiện quyết định số 49 ngày 19/3/1988 của Hội đồng Bộ trưởng ngày 11/8/1988 lễ công bố chính thức thành lập thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây được diễn ra tại Hội trường UBND huyện Thường Tín, bao gồm: Phố Ga của xã Văn Bình, Phố Vồi của xã Hà Hồi, thôn Trần Phú của xã Văn Phú với tổng diện tích tự nhiên là 76,32ha, dân số 5.039 người.

Hiện nay thị trấn có diện tích là 136,4 ha, dân số hơn 8.000 người. Phía Đông thị trấn giáp xã Hà Hồi và xã Văn Bình, phía Tây giáp xã Vạn Phúc, phía Nam giáp xã Hà Hội và Văn Phú, phía Bắc giáp xã Văn Bình và Văn Phú. Trong những ngày đầu thành lập, thị trấn Thường Tín vượt qua rất nhiều khó khăn trên tất cả các lĩnh vực, hầu hết cơ sở hạ tầng phục vụ kinh tế xã hội đều chưa có; cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền đoàn thể còn thiếu và yếu.

Công tác bàn giao quản lý địa giới hành chính thị trấn Thường Tín và các xã xung quanh chưa triệt để, ảnh hưởng đến công tác quản lý đất đai, nhân lực, hộ khẩu và mọi hoạt động của của thị trấn. Đời sống nhân dân khó khăn, ruộng đất manh mún, kỹ thuật canh tác lạc hậu, sản xuất thủ công nghiệp chưa phát triển, dịch vụ buôn bán nhỏ lẻ.

Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Học, thị trấn có thuận lợi nằm ở khu vực trung tâm của huyện, có hệ thống giao thông thuận tiện, vừa là cùng sản xuất nông nghiệp, vừa phát triển kinh doanh dịch vụ, thủ công nghiệp, công nghiệp. Nằm ở trung tâm huyện, thị trấn Thường Tín có 40 cơ quan, đơn vị của huyện, Thủ đô và quốc gia đóng  và hoạt động trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho thị trấn phát triển về nhiều mặt.

Chủ tịch UBND thị trấn Thường Tín Nguyễn Văn Học

Trong thời điểm thị trấn Thường Tín được thành lập cùng là lúc toàn Đảng, toàn dân thị trấn Thường Tín thực hiện đổi mới toàn diện, sâu sắc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ VI (12/1986) nói chung và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện thường Tín lần thứ XVII (3/1988) nói riêng. Những Nghị quyết đó tạo thành một luồng sinh khí mới, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước trong đó có Đảng bộ và nhân dân thị trấn Thường Tín vươn lên vượt qua mọi khó khăn.

Trong 30 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND huyện Thường Tín; Đảng bộ và nhân dân thị trấn luôn luôn vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước với phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội và quốc phòng an ninh. Trong đó, thị trấn coi nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội là trung tâm và tăng cường quốc phòng an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Vì thế thị trấn Thường Tín đã đạt được nhiều thành tích quan trọng trọng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Phát triển kinh tế, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Năm 1991 tỷ trọng thương mại dịch vụ và các ngành khác đạt 80%, tỷ trọng nông nghiệp 20%.Năm 2017, tỷ trọng thương mại dịch vụ đạt 92%, tỷ trọng công nghiệp và các ngành khác giảm còn 8%. Tổng giá trị kinh tế đạt 196,3 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,7%. Trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt 115 tỷ đồng, thu ngân sách thị trấn không ngừng tăng lên.

Từ cơ sở hạ tầng không có, được cấp trên hỗ trợ, thị trấn đầu tư kinh phí, nhân dân đóng góp, thị trấn thay đổi diện mạo với trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND, trạm y tế, trường học khang trang sạch đẹp, hệ thống đường giao thông nối các tổ dân phố được rải nhựa và bê tông hóa 100%. Nghĩa trang nhân dân, đường điện, vệ sinh môi trường được hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu đời sống ngày càng cao của nhân dân thị trấn.

Từ một địa phương chưa có một trường lớp nào, đến tháng 12/1997 trường mầm non thị trấn Thường Tín (nay là trường mầm non Hoa Sen) được thành lập tháng 5/1995, trường tiểu học thị trấn (nay là Tiểu học Nguyễn Du). Bên cạnh đó, năm học 1993 - 1994 trường THCS Thường Tín (nay là trường Nguyễn Trãi A), trường THCS thị trấn Thường Tín được thành lập ngày 17/7/2001.

Trong những năm ngành giáo dục thị trấn phát triển đồng bộ từ bậc Mầm non đến bậc Trung học cơ sở. Cơ sở vật chất của các trường tương đối đầy đủ khuôn viên, đảm bảo cho việc dạy và học của học sinh và giáo viên. Công tác bảo vệ chăm sóc nâng cao sức khỏe của nhân dân được tăng cường, chất lượng khám chữa bệnh được nângcao. Ngày 29/11 trạm y tế thị trấn được thành lập, y tế thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 90%.Năm 2010 trạm y tế đạt danh hiệu chuẩn quốc gia. Hàng tháng, thị trấn làm tốt công tác chi trả chế độ, chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng được chính quyền quan tâm, thực hiện đúng chính sách và đảm bảo mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cán bộ nhân dân trên địa bàn.

Thị trấn làm tốt "phong trào toàn đân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư", "nếp sống mới trong việc tang và lễ hội", "người Hà Nội thanh lịch và văn minh". Toàn thị trấn có 1.276/1.352 hộ đạt gia đình văn hoá, tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hoá, đạt tỷ lệ 100%. Phong trào văn hoá, văn nghệ quần chúng ở các tổ dân phố, các câu lạc bộ diễn ra sôi nổi nhất là trong các đợt giao lưu văn nghệ, các ngày lễ lớn và đại đoàn kết toàn dân, đạt nhiều giải cao của huyện.

Đài truyền thanh của thị trấn được nâng cấp, củng cố xây dựng, tiếp âm của Đài huyện, thành phố.Đài tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Riêng năm 2017, đài đã sản xuất được 240 chương trình. Công tác an ninh quốc phòng được thị trấn coi là nhiệm vụ trọng tâm. công tác an ninh đại phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên được củng cố, kiện toàn, tổ chức huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sang chiến đấu.

Công tác phòng chống tệ nạn xã hội, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, tổ dân phố tự quản được coi trọng, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, duy trì tốt hành lang an toàn giao thông, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Công tác thanh tra, tư pháp, thị trấn thực hiện tổ chức công tác tiếp dân, giáo dục kịp thời các vụ việc thuộc thẩm quyền, thường xuyên chỉ đạo công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, khai thác hiệu quả tủ sách pháp luật. Các tổ dân phố chủ động quản lý tốt địa bàn, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ kinh tế, quốc phòng an ninh chính trị.

MTTQ thị trấn phối hợp chặt chẽ với HĐND và UBND với các ban ngành, các tổ chức thành viên mặt trận, thường xuyên chăm lo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở, kiện toàn ban thanh tra nhân dân, ban công tác mặt trận ở các tổ dân phố.

MTTQ tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử Đại biểu HĐND các cấp, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động từ thiện tình nghĩa.Nhiều năm MTTQ thị trấn được MTTQ huyện, tỉnh, thành phố khen thưởng.Đoàn thị trấn đã có 7 chi đoàn với trên 120 đoàn viên.

Đoàn thị trấn đã tổ chức Đại hội "Hội liên hiệp thành viên Việt Nam" tập hợp 75% tổng số thành viên tham gia các tổ chức thanh niên. Đoàn tham gia các phong trào "xung kích phát triển kinh tế, xã hội", "Đồng hành với Thanh niên lập thân, lập nghiệp", "Tôi yêu Hà Nội", "Tiếp xức mùa thi"… Nhiều năm qua, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đưa huyện đoàn và BCH đoàn thành phố khen thưởng.

Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn đã tích cực triển khai và thực hiện 6 chương trình công tác hội, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho hội viên, hỗ trợ phát triển kinh tế. Đến nay đã có hơn 600 hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt hội. Hội luôn luôn đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động. Nhiều cá nhân, tập thể của hội được Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, thành phố và Trung ương Hội tặng giấy khen, bằng khen.

Hoạt động của Hội Cựu chiến binh tháng 9/1990.Hội Cựu chiến binh được thành lập với 21 hội viên, đến nay hội đã phát triển được 162 hội viên. Cán bộ hội viên Cựu chiến binh đã phát huy và giữ vững truyền thống "Bộ đội cụ Hồ". Hội đã vươn lên phát triển vững mạnh, đạt danh hiệu lá cờ đầu.Hội được Trung ương Hội Cựu chiến binh tặng bằng khen.

Cải thiện nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần cho nhân dân, thực hiện tốt các chính sách xã hội, giảm tỷ lệ nghèo đến năm 2020 xuống còn 0,23%. Thường xuyên chăm lo công tác xây dựng củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của HĐND, UBND, hiệu quả vận động quần chúng của MTTQ và các đoàn thể nhân dân.

Ba mươi năm qua, thị trấn không ngừng phát triển với những bước tiến vững chắc. Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân quyết tâm phát huy có hiệu quả những thuận lợi và tiềm năng vốn có, tăng cường sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, vượt qua mọi thử thách, đổi mới tư duy để phối hợp với xu thế của thời đại, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương. thị trấn Thường Tín ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với vị trí trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của huyện Thường Tín anh hùng.

PV

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : Xây dựng kinh tế phát triển Thường Tín

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất