Chủ nhật, 23:09, Ngày 15/12/2019

Gia đình và pháp luật

Hà Nội: Công tác bán nhà ở cũ thuộc sở hữu NN còn nhiều vướng mắc

Đây là thông tin được ông Nguyễn Chí Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức vào chiều ngày 4/4.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng về kết quả công tác tiếp nhận, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố, tổng quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố hiện là 167.975 căn. Kết quả bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước từ năm 1995 cho đến tháng 2/2016, đã bán và cấp Giấy chứng nhận được 154.160 căn với số tiền doanh thu trên 5 tỷ đồng; sau khi trừ các chế độ miễn giảm người có công với cách mạng, số tiền thực nộp ngân sách là trên 3.6 tỷ đồng, đạt tỷ lệ gần 92%.

Ông Nguyễn Chí Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng trao đổi tại cuộc họp báo.

Từ khi có Chỉ thị số 09-CT/TU của Thành ủy về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu gắn liền với đất trên địa bàn Hà Nội” và Chỉ thị số 11/CT-UBND của UBND Thành phố về “Các nhiệm vụ và giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội”, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch đẩy nhanh tiến độ bán nhà, tính đến tháng 2/2017 đã bán được 148 căn, với số tiền 25 tỷ đồng.

Còn theo con số báo cáo của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (TNHH MTV) Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội cho thấy, quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước còn lại hiện đang quản lý là 13.815 căn (bao gồm 6.956 căn là nhà ở cũ và 6.859 căn là nhà cơ quan tự quản chuyển giao cho Công ty tiếp nhận và quản lý), trong đó có 1.698 căn vướng quy hoạch, dự án giải phóng mặt bằng, trách nhiệm thuộc Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội thực hiện loại khỏi danh sách bán nhà.

Theo ông Dũng, về nguyên nhân dẫn đến những khó khăn này là do trong số hồ sơ chưa bán còn lại có nhiều hồ sơ phức tạp như có tranh chấp, vướng quy hoạch, đã có quyết định thu hồi, nhà cổ và nhà biệt thự không được bán. Trong đó, nhà có nguồn gốc thuộc sở hữu nhà nước do các cơ quan tự quản Trung ương và Thành phố quản lý trước đây (trước khi giao về Thành phố) hồ sơ gốc bị thất lạc, nhiều cơ quan đã giải thể, sáp nhập; có cơ quan không hợp tác để hoàn tất thủ tục bàn giao, bán nhà cho các hộ gia đình; một số khu vực vướng quy hoạch; việc lấn chiếm đất công, sử dụng đất sai mục đích phải xử lý hoặc sắp xếp theo Quyết định số 09/QĐ-TTg.

Bên cạnh đó, nguyên nhân chủ quan là công tác bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước là sản phẩm tổng hợp của nhiêu ngành, nhiều cấp (UBND các phường, Cục Thuế, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai) nên việc phối hợp nhiều lúc chưa chặt chẽ, hiệu quả.

Việc ban hành các văn bản quản lý, hướng dẫn thực hiện về quy trình, thủ tục, hồ sơ, về giá bán và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc còn chậm. Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội giải quyết các thủ tục bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước còn chậm, không đảm bảo thời gian theo Quy trình bán nhà 45 ngày làm việc; chưa chủ động báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc này.

Theo báo cáo này, hiện toàn thành phố còn 693 căn nhà thuộc danh mục phố cổ, Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý phố cổ báo cáo Sở Xây dựng việc bán thí điểm 20 biển số nhà thuộc danh mục phố cổ nhóm 3 theo chỉ đạo của UBND. Sở Xây dựng sẽ rà soát, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố xem xét quyết định trong tháng 7/2017.

Tính đến nay, toàn thành phố hiện còn 2.474 căn đang trong quá trình vướng mắc do thiếu thủ tục, hồ sơ như thiếu đơn, hộ khẩu, thiếu biên bản bàn giao nhà, thiếu quyết định tiếp nhận nhà, thiếu giấy tờ thỏa thuận đứng tên hợp đồng giữa các thành viên…), Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội thực hiện thông báo cho người dân bổ sung hoặc phối hợp với cơ quan liên quan bổ sung thủ tục, hồ sơ trong quý 2/2017.

Theo ông Dũng, trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị để giải quyết nhanh các hồ sơ mua nhà; kịp thời nắm bắt, tháo gỡ hoặc báo cáo Bộ Xây dựng, UBND Thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Tăng cường sự phối hợp của các Sở, ngành tham gia Hội đồng xác định giá bán Thành phố và Tổ công tác liên ngành để kiểm tra, thẩm định giá bán nhà. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng sẽ báo cáo trình UBND Thành phố để thông báo đến các cơ quan của Trung ương và Thành phố đang quản lý nhà ở diện tự quản phải bàn giao sang Thành phố để thực hiện việc bán nhà và cấp Giấy chứng nhận; phối hợp với Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội và UBND các cấp để tổ chức tiếp nhận, bàn giao nhà ở từ các cơ quan Trung ương và Thành phố để quản lý và bán nhà theo quy định.

Anh Tuấn/KD& PL

Tin Liên quan

Tags : Hà Nội bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Tin Nhà đất tiếp theo

Tin Nhà đất mới nhất