Thứ Bảy , 18:50, Ngày 24/08/2019

Gia đình và pháp luật

Hà Nội: Chuyển 4 đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển 4 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP. Hà Nội thành công ty cổ phần.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển 4 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Hà Nội thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần, thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2020.

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. (ảnh: Internet).

4 đơn vị trên gồm: Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Nội, Nhà khách UBND thành phố Hà Nội, Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội thực hiện cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hà Nội theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1023/TTg-ĐMDN ngày 13/7/2017 và quy định của pháp luật hiện hành.

UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo 5 đơn vị sự nghiệp công lập trên thực hiện rà soát, xử lý đất đai và triển khai cổ phần hóa theo đúng quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và các văn bản pháp luật liên quan, bảo đảm phương án tiếp tục cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt; trình Thủ tướng Chính phủ phương án chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập trên thành công ty cổ phần.

Sau khi cổ phần hóa, UBND thành phố Hà Nội là cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần (nếu còn vốn nhà nước).

Thanh Bình

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : thủ tướng chính phủ công ty công ty cổ phần chuyển đổi

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất