Thứ Tư , 17:09, Ngày 20/02/2019

Gia đình và pháp luật

Hà Nội: Áp dụng mức thu học phí mới cho năm học 2018 - 2019

Năm học 2018 -2019 tới đây, các trường mầm non, phổ thông công lập của Hà Nội sẽ tăng học phí từ 36% đến 41%.

Tại phiên họp chính thức của Kỳ họp thứ 6 HĐND TP chiều 5/7, UBND TP đã trình HĐND TP thảo luận và quyết nghị về quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của TP Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2018-2019.

Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội Chử Xuân Dũng báo cáo tại HĐND thành phố Hà Nội.

Trình bày tờ trình về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội năm hoc 2018-2019, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Chử Xuân Dũng cho biết, năm học 2017-2018, các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập (trừ các cơ sở giáo dục chất lượng cao) thực hiện thu học phí theo quy định tại Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND.

Cụ thể, học sinh ở vùng thành thị thu 110.000 đồng/tháng; vùng nông thôn thu 55.000 đồng/tháng và khu vực miền núi thu 14.000 đồng/tháng.

Với mức thu trên, tổng số thu từ học phí công lập cấp học mầm non và phổ thông của thành phố khoảng 675,351 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 8,3% trong tổng số chi (từ nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu học phí).

Kinh phí ngân sách nhà nước cấp chi theo định mức hơn 7.426,241 tỷ đồng. Như vậy nguồn thu học phí đã hỗ trợ một phần cùng với ngân sách nhà nước đáp ứng nhu cầu chi phục vụ dạy và học tại các cơ sở giáo dục công lập.

Mức thu học phí hiện nay ở mức thấp trong khung học phí theo quy định của Chính phủ. Ngoài ra các đơn vị phải sử dụng 40% tổng số thu học phí để chi thực hiện cải cách tiền lương. Như vậy kinh phí còn lại (60% nguồn thu học phí) để chi phục vụ dạy và học còn rất hạn hẹp.

Theo đó, ngành giáo dục đề xuất học phí đối với bậc học: Nhà trẻ, mẫu giáo, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp THCS, giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông ở trên địa bàn thành thị tăng 45.000 đồng so với năm học 2017-2018. Đối với khu vực nông thôn tăng 20.000 đồng. Đối với miền núi tăng 5.000 đồng.

Nghị quyết cũng quy định học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2018-2019 như sau:

Ông Chử Xuân Dũng cho biết, tổng số thu học phí theo mức thu được điều chỉnh kể trên dự kiến là trên 939 tỷ đồng, tăng hơn 264 tỷ đồng so với năm học trước. Một phần số tăng thu học phí sẽ được sử dụng để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định, phần còn lại dành để chi sự nghiệp giáo dục hàng năm.

Được biết, kết quả khảo sát sơ bộ cho thấy thu nhập bình quân 1 nhân khẩu 1 tháng chung toàn Thành phố Hà Nội năm 2017 là 4.454.900 đồng (trong đó khu vực thành thị là 5.317.300 đồng, khu vực nông thôn là 3.570.100 đồng). Với thu nhập hiện nay, việc tăng học phí năm học 2018-2019 làm tăng khả năng chi trả việc học khoảng 0,85% so với thu nhập bình quân 1 nhân khẩu 1 tháng với khu vực thành thị; 0.56% với khu vực nông thôn.

"Việc điều chỉnh tăng mức thu học phí không làm ảnh hưởng đến các đối tượng học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh diện chính sách vì các đối tượng này đã được hưởng chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định của Trung ương", ông Chử Xuân Dũng cho hay.

Thu Trang (Theo ANTĐ, Hà Nội Mới)

Tin Liên quan

Tags : mầm non học phí năm học phổ thông công lập tăng

Tin Học đường tiếp theo

Tin Học đường mới nhất