Thứ Sáu , 01:51, Ngày 13/12/2019

Gia đình và pháp luật

Hà Nam: Liệu Giám đốc Sở Y tế có vi phạm Luật tố cáo?

Dù có nhiều đơn thư tố cáo của nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Phủ Lý gửi các cơ quan chức năng nhưng Sở Y tế Hà Nam vẫn ban hành Thông báo không thụ lý giải quyết tố cáo là hành vi vi phạm Pháp luật, có dấu hiệu bao che người bị tố cáo.

Từ đầu năm 2019 đến nay, ông Vũ Trường Sơn, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Y tế (TTYT) thành phố Phủ Lý (Hà Nam) đã gửi nhiều đơn đến các cơ quan chức năng tố cáo ông Trương Mạnh Sức, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Tổ chức cán bộ - Sở Y tế Hà Nam và ông Cao Đình Thắng, Phó Giám đốc phụ trách TTYT TP Phủ Lý đã có những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Đảng trong quản lý điều hành khám chữa bệnh. Vậy mà, Sở Y tế Hà Nam vẫn không thụ lý giải quyết tố cáo.

Phớt lờ ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

Phớt lờ ý kiến cấp trên

Không thụ lý giải quyết tố cáo, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Nam đã vi phạm Khoản 5, Điều 8, Luật Tố cáo năm 2018 quy định “Không giải quyết hoặc cố ý giải quyết trái pháp luật; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc giải quyết tố cáo để thực hành vi trái pháp luật, sách nhiễu, gây phiền hà cho người tố cáo”.

Trong khi đó, Thanh tra Bộ Công an có Thông báo số 649/TB-X05-P6 ngày 26/02/2019, đề nghị “Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định của Pháp luật”; Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Nam có ý kiến bằng văn bản số 418/VPUB-NC ngày 22/3/2019, giao “Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo kiểm tra, rà soát làm rõ các nội dung trong đơn để xem xét, xử lý theo quy định của Pháp luật”…Nhưng Giám đốc Sở Y tế Hà Nam vẫn phớt lờ, cố tình không giải quyết tố cáo.

Phải đến ngày 15/7/2019, Thanh tra Bộ Y tế có văn bản số 688/TTrB-P4 “chuyển đơn và các tài liệu liên quan của ông Vũ Trường Sơn đến Sở Y tế Hà Nam để xem xét giải quyết theo thẩm quyền” thì Sở Y tế mới có động thái. Và cũng phải hơn một tháng sau, mới cho mời ông Sơn - người tố cáo đến làm việc để có thêm thông tin, tài liệu phục vụ việc xử lý đơn. Theo ông Sơn cho biết: Ròng rã suốt 3 ngày (20, 28 và 29/8/2019) hai Phó Giám đốc thay nhau cùng Thanh tra Sở làm việc với tôi, tưởng rằng vụ việc sẽ được làm sáng tỏ và xử lý nghiêm theo quy định của Pháp luật…Nào ngờ, ngày 13/9/2019, Giám đốc Sở Y tế - Lê Quang Minh đã vội ký ban hành Thông báo số 1124/TB-SYT không thụ lý giải quyết tố cáo - Vậy thử hỏi tại sao?

Khi đã đủ điều kiện thụ lý

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 29, Luật Tố cáo năm 2018 quy định khi có đủ 04 điều kiện sau đây người giải quyết tố cáo phải ra Quyết định thụ lý tố cáo.

Không thụ lý giải quyết tố cáo, UBND tỉnh chuyển cơ quan Thanh tra làm rõ.

Điều kiện thứ nhất, việc tố cáo được thực hiện theo quy định tại Điều 23 - Tiếp nhận tố cáo: Trường hợp tố cáo được thực hiện bằng đơn thì trong đơn tố cáo phải ghi rõ ngày, tháng, năm tố cáo; họ tên, địa chỉ của người tố cáo, cách thức liên hệ với người tố cáo; hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo; người bị tố cáo và các thông tin khác có liên quan. Người tố cáo phải ký tên hoặc điểm chỉ vào đơn tố cáo. Đó là quy định của pháp luật, còn trên thực tế ông Sơn tố cáo ông Trương Mạnh Sức và ông Cao Đình Thắng bằng đơn. Các đơn này đều ghi rõ ngày, tháng, năm tố cáo; Họ tên, địa chỉ của người tố cáo, người bị tố cáo; Hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo vi phạm chuyên môn, sai phạm trong khám, chữa bệnh, vi phạm Điều lệ Đảng; Người tố cáo là ông Vũ Trường Sơn đã ký vào các đơn tố cáo được gửi đi. Như vậy, việc tố cáo của ông Sơn đã đáp ứng điều kiện thứ nhất.

Điều kiện thứ hai, người tố cáo có đủ năng lực hành vi dân sự; trường hợp không có đủ năng lực hành vi dân sự thì phải có người đại diện theo quy định của pháp luật. Trong vụ việc này, người tố cáo là ông Vũ Trường Sơn có đủ năng lực hành vi dân sự được quy định tại Điều 20, Bộ luật Dân sự năm 2015. Nghĩa là, việc tố cáo của ông Sơn đã đáp ứng điều kiện thứ hai.

Điều kiện thứ ba, vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tố cáo. Các đơn ông Sơn đều tố cáo ông Trương Mạnh Sức và ông Cao Đình Thắng có hành vi vi phạm pháp luật và Điều lệ Đảng. Theo quy định của Luật Tố cáo thì vụ việc này thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Nam. Cho nên, việc tố cáo của ông Sơn đã đáp ứng điều kiện thứ ba.

Điều kiện thứ tư, nội dung tố cáo có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật. Ông Sơn đã tố cáo đích danh ông Trương Mạnh Sức và ông Cao Đình Thắng đã có hành vi vi phạm chuyên môn, sai phạm trong khám, chữa bệnh. Tức là, việc tố cáo của ông Sơn cũng đã đáp ứng điều kiện thứ tư.

Như vậy, việc tố cáo của ông Vũ Trường Sơn đã đáp ứng đầy đủ cả 04 điều kiện nêu trên, nhưng vì sao Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Nam lại cho rằng nội dung đơn tố cáo của ông Sơn không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết theo quy định?

Vẫn đưa ra những lý do thiếu căn cứ

Để biện minh cho việc không thụ lý giải quyết tố cáo trái Luật của mình, Giám đốc Sở Y tế Hà Nam - Lê Quang Minh đã đưa ra 03 lý do thiếu căn cứ:

Một là, ông Sơn đã không cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định của pháp luật. Cụ thể, căn cứ Biên bản làm việc với ông Vũ Trường Sơn vào các ngày 20/8/2019 và 28/8/2019; ông Sơn chỉ xác nhận là người đứng đơn tố cáo và tập tài liệu photo kèm đơn tố cáo; tuy nhiên ông Sơn không ký xác nhận vào các tài liệu photo gửi kèm làm chứng cứ (ngoại trừ 01 văn bản sao kê tài khoản lương).

Vậy xin thưa ông Giám đốc Sở Y tế Hà Nam, Luật Tố cáo quy định rõ Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người giải quyết tố cáo; Nghị định 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ cũng quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo thì ở Khoản 1, Điều 11 - Người giải quyết tố cáo, Tổ xác minh yêu cầu người tố cáo cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng mà họ có được để làm rõ nội dung tố cáo; Người tố cáo có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo mà mình có được.

Như vậy, người tố cáo phải có nghĩa vụ, trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo “mà mình có được”, chứ không có điểm nào, khoản nào, điều nào trong Luật Tố cáo và Nghị định 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định người tố cáo phải ký xác nhận vào các tài liệu do mình cung cấp thì người giải quyết tố cáo mới thụ lý tố cáo, còn không ký xác nhận thì không thụ lý tố cáo như ông Giám đốc Sở Y tế Hà Nam đưa ra. Liệu ông có biết: không thụ lý giải quyết tố cáo là vi phạm nghiêm trọng quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người giải quyết tố cáo?

Hai là, “Có nội dung tố cáo đã được kết luận trong Kết luận số 190/KL-SYT ngày 15/3/2018 của Sở Y tế tỉnh Hà Nam”. Lý do này, ông Giám đốc Sở Y tế Hà Nam đưa ra là không thể chấp nhận được. Bởi, Kết luận 190 là kết luận để trả lời tố cáo của một cá nhân nào đó, chứ không phải trả lời ông Sơn. Cho nên, Sở Y tế Hà Nam không thể dùng Kết luận 190 để trả lời tố cáo cho ông Sơn được. Vì đây, là hai người tố cáo khác nhau trong hai vụ việc khác nhau và thời gian khác nhau. Với kiểu tư duy “Râu ông nọ cắm cằm bà kia” của ông Giám đốc Sở Y tế Hà Nam nhằm chối bỏ trách nhiệm là vi phạm Pháp luật, là dấu hiệu bao che cho người bị tố cáo.

Ba là, Sở Y tế tỉnh Hà Nam đang phối hợp với Ủy ban kiểm tra Thành ủy Phủ Lý. Sau khi có Kết luận, kiến nghị của UBKT Thành ủy, Sở Y tế sẽ xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Đề nghị ông Vũ Trường Sơn liên hệ với UBKT Thành ủy để được xem xét giải quyết. Thật khó hiểu, thẩm quyền của Giám đốc Sở Y tế ở đâu mà lại đưa ra lý do này? Trong các đơn tố cáo, ông Sơn không chỉ tố cáo ông Sức và ông Thắng vi phạm Điều lệ Đảng, mà còn tố cáo ông Sức và ông Thắng đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của mình.

Đối với đơn tố cáo này thì UBKT Thành ủy chỉ giải quyết những nội dung tố cáo liên quan đến những vi phạm Điều lệ Đảng, chứ UBKT không bao biện, làm thay. Theo quy định tại Khoản 3, Điều 13, Luật Tố cáo thì những nội dung tố cáo liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của ông Sức và ông Thắng là thuộc thẩm quyền Giám đốc Sở Y tế. Vậy vì động cơ, mục đích gì mà Giám đốc Sở Y tế Hà Nam lại phải phối hợp với UBKT Thành ủy, lại phải đợi UBKT Thành ủy Phủ Lý có kết luận, kiến nghị thì Sở Y tế mới xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật?

Rõ ràng, hành vi không thụ lý giải quyết tố cáo của Giám đốc Sở Y tế Hà Nam đã vi phạm nghiêm trọng Luật Tố cáo về các hành vi bị nghiêm cấm trong tố cáo và giải quyết tố cáo. Vì lẽ đó, ông Vũ Trường Sơn đã có đơn đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam giải quyết tiếp đơn tố cáo đối với 2 ông Trương Mạnh Sức và ông Cao Đình Thắng có hành vi vi phạm pháp luật và Điều lệ Đảng. Đồng thời, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong tố cáo và giải quyết tố cáo của Giám đốc Sở Y tế Hà Nam.

Ngày 03/10/2019, UBND tỉnh đã có văn bản 1632/VPUB-NC đề nghị Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, làm rõ các nội dung công dân phản ánh, kiến nghị để xử lý theo quy định của Pháp luật. Hy vọng vụ việc sẽ sớm được giải quyết và xử lý dứt điểm theo đúng quy định của Pháp luật.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và thông tin đến bạn đọc.

Nhóm PV Điều tra

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tags : tố cáo giám đốc sở y tế đơn thư giải quyết

Tin Nhịp cầu bạn đọc tiếp theo

Tin Nhịp cầu bạn đọc mới nhất