Thứ Ba , 18:30, Ngày 12/11/2019

Gia đình và pháp luật

Hà Giang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư

Kết quả của việc cải cách thủ tục hành chính của Hà Giang là mọi khâu giải quyết giấy tờ cho nhân dân đều nhanh gọn và minh bạch, được người dân tin tưởng và đặc biệt mở rộng cơ hội thu hút đầu tư...

Tờ lịch cuối cùng của năm cũ 2016 đã hạ xuống để bắt đầu cho vòng quay 365 ngày của năm mới 2017. Nhìn lại kết quả của năm qua, mỗi người dân Hà Giang đều cảm nhận niềm tin trong mình được nhân lên và niềm tin đó đã trở thành điểm nhấn nhắc gọi niềm vui về với vùng quê cực Bắc trong dịp Tết đến, Xuân về.

Vượt qua gian khó, thử thách của một tỉnh nghèo, đặc biệt khó khăn, lại có trọng trách giữ gìn biên cương nơi cực Bắc của Tổ quốc. Năm 2016, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã quyết tâm, đoàn kết, kiên trì tổ chức thực hiện các mục tiêu về KT-XH, AN-QP và đời sống nhân dân gắn liền với phong trào thi đua học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh và 8 lời dạy của Bác khi về thăm Hà Giang.

Cải cách thủ tục hành chính góp phần quan trọng trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội ở Hà Giang.

Hiệu quả từ hoạt động cải cách hành chính

Thời gian qua, công tác kiểm soát Thủ tục hành chính, một trong những nội dung quan trọng của cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, bài bản. Thủ tục hành chính được kiểm soát từ khâu ban hành thông qua việc đánh giá tác động trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh trước khi ban hành đến khâu tổ chức thực hiện công bố, niêm yết công khai tổ chức thực hiện.

Thủ tục hành chính luôn được rà soát công bố sửa đổi bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế. Kết quả rõ nét nhất trong thời gian qua đó là việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm đúng quy trình, công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực đơn giản hóa thủ tục hành chính và kiểm soát chất lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý. Việc đưa Trung tâm hành chính công của tỉnh vào hoạt động đã thể hiện sự quyết tâm cao độ của lãnh đạo tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Đến nay 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố đã triển khai hệ thống một cửa điện tử và liên thông với hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của tỉnh, tổng số thủ tục hành chính được tin học hóa đáp ứng cung cấp mức độ 3 là 1.281 (trong đó cấp tỉnh 1.106, cấp huyện 175), riêng thành phố Hà Giang và huyện Bắc Mê đã thành lập Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính công. Công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện đúng quy trình.

Tính đến ngày 30/11/2016 các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương tại địa phương và UBND cấp huyện, cấp xã đã tiếp nhận 496.092 hồ sơ, trả kết quả đúng hạn 494.156 hồ sơ (đạt 99,61%), đang trong hạn giải quyết 1.819 hồ sơ (chiếm 0,37%), trả lại 117 hồ sơ (chiếm 0,02%).

Thực hiện Nghị định 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP của Chính phủ, các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện đã được kiện toàn theo quy định. Công tác quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch.

Tỉnh đã thành lập mới 02 đơn vị sự nghiệp cấp sở, 01 khoa, sáp nhập 13 Trung tâm, tổ chức lại 02 đơn vị sự nghiệp, kiện toàn 02 đơn vị, đổi tên 05 đơn vị. Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính.

Việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong hoạt động của các cơ quan nhà nước đã thay đổi căn bản phương thức quản lý, tiết kiệm và nâng cao chất lượng quản trị văn phòng, tỷ lệ xã, phường thị trấn có sóng 3G tại trung tâm đạt trên 85%, sóng điện thoại di động đạt 98%, tỷ lệ máy tính/CBCC cấp tỉnh, huyện đạt 92%, số máy tính kết nối internet đạt 95,8%.

… Thu hút đầu tư

Việc đẩy mạnh thực hiện cải cách TTHC đóng vai trò quan trọng trong thu hút đầu tư tại tỉnh Hà Giang. Là tỉnh có nền kinh tế với xuất phát điểm chậm và thấp hơn so với các địa phương do đặc thù về vị trí, giao thông… Do vậy, để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, bên cạnh nội lực và nguồn lực từ Trung ương, việc thu hút tư trong và ngoài nước đến với Hà Giang là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Với ý nghĩa đó, công tác cải cách TTHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh là nhiệm vụ cấp thiết, phải tiến hành đồng bộ, hợp lý và có mối quan hệ mật thiết với nhau để tăng cường thu hút đầu tư, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Để tăng cường thu hút đầu tư, tỉnh Hà Giang tiếp tục mời gọi thu hút đầu tư vào các lĩnh vực trọng tâm, dự án trọng điểm có tính liên kết vùng như: Dự án Đường cao tốc Hà Giang - Tuyên Quang, dự án Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, khu Công nghiệp Bình Vàng, Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên Đá Đồng Văn, phát triển vùng động lực của tỉnh Hà Giang, Đề án tái cơ cấu nông nghiệp-phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản, thực phẩm, dược liệu.

Hiện nay, nhà đầu tư đến với Hà Giang về các thủ tục pháp lý chỉ phải thực hiện tại Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, thời gian giải quyết nhanh, gọn, hỗ trợ pháp lý đầy đủ rõ ràng, chính sách của tỉnh công khai minh bạch giúp các nhà đầu tư thuận lợi trong việc triển khai, thực hiện các dự án tại tỉnh do đó kết quả thu hút đầu tư luôn đạt kết quả tốt.

Toàn tỉnh có 1.425 doanh nghiệp, tổng số vốn đăng ký 28.680 tỷ đồng. Công tác vận động thu hút nguồn vốn ODA và nguồn vốn vay ưu đãi: Vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu Á(ADB), Vốn Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF), Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS.

Ngô Huy/KD&PL

Tin Liên quan

Tags : đầu tư Thủ tục hành chính bộ phận một cửa

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất