Thứ Tư , 09:33, Ngày 24/04/2019

Gia đình và pháp luật

Duy Tiên phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy kết quả đạt được của năm 2015 đã tạo niềm tin trong cán bộ Đảng viên và các tầng lớp nhân dân huyện Duy Tiên đoàn kết thi đua trong các phong trào phát triển kinh tế xã hội năm 2016.

Trong 9 tháng đầu năm tuy gặp không ít khó khăn, nhưng toàn huyện có tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tục tăng cao, thu hút đầu tư đạt kết quả vượt bậc, lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, ngày càng nâng cao.

Nhiều chỉ tiêu đạt kết quả cao

Sản xuất nông nghiệp nông thôn 9 tháng đầu năm toàn huyện đã gieo cấy được 9.417,12 ha vượt 3,97% Kế hoạch (trong đó lúa gieo thẳng hay 2.268,1ha). Tổng diện tích cây mầu gieo trồng được 1.134,28 ha tập trung vào các loại cây như ngô, lạc, đậu tương, khoai lang, dưa chuột và rau các loại.

Chăn nuôi ổn định, thực hiện tốt việc tiêm phòng theo kế hoạch không để xảy ra dịch dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Xây dựng các mô hình chăn nuôi gia cầm, tập trung thực hiện đề án chăn nuôi bò sữa, phê duyệt dự án Khu chăn nuôi tập trung tại xã Tiên Ngoại ước giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp đạt 844,71 tỷ đồng, tăng 3,66% so với cùng kỳ năm 2015 bằng 68,42% so với kế hoạch.

Huyện Duy Tiên- Hà Nam.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng toàn hyện đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, nhất là 7 xã đăng ký hoàn thành năm 2016. Cấp kinh phí bổ sung mục tiêu cho các chương trình đề án Như: Chăn nuôi lợn trên nền đệm lót sinh học với số tiền 1.040 triệu đồng; cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp với số tiền 880 triệu đồng.

Tập trung chỉ đạo các xã thực hiện cứng Hóa đường trục chính Nội Đồng Tính đến nay toàn diện đã làm được 76,217 km. Phối hợp với đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra các tuyến đường trục chính Nội đồng của 4 xã (Tiên Phong, Đọi Sơn, Tiên ngoại, Duy Hải).

Về sản xuất Công nghiệp- Tiểu thủ công nghiệp- Xây dựng cơ bản: Giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp ước đạt 13.732,80 triệu đồng, tăng 10,25% so với cùng kỳ năm 2015 bằng 80,78% so với kế hoạch năm 2016 trên địa bàn huyện đã thu hút 564 doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất kinh doanh trong đó có 108 doanh nghiệp FDI góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp.

Về Xây dựng cơ bản: thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình trụ sở làm việc ủy ban nhân dân xã Trác Văn, UBND xã Duy Hải các phòng chuyên môn của Ủy ban huyện (Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tài nguyên và Môi trường, lao động thương binh xã hội) trường Tiểu học B xã Châu Giang, nhà tiếp đón bệnh nhân và các hạng mục phụ trợ Trung tâm y tế huyện thẩm tra quyết toán vốn 6 công trình di chuyển đường điện phục vụ GPMB đầu tư xây dựng quốc lộ 38 đoạn từ nút giao vực vòng đến cầu Yên Lệnh.

Công tác quản lý đất đai toàn huyện rất quan tâm: chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2016. Chỉnh lý biến động, hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất phục vụ các dự án đầu tư trên địa bàn. Cấp 15 Giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 15 hộ Trung đấu giá, 22 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ được giao đất tái định cư xã Bạch Thượng kế. Công tác quản lý môi trường, khoáng sản được quan tâm trú trọng cao, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức thu gom rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn. Kiểm tra đôn đốc công tác vệ sinh môi trường các đơn vị sản xuất kinh doanh và khu dân cư, nghiệm thu công trình xử lý môi trường của khoa học công nghệ Hòa Mạc.

Về vấn đề Tài chính- Tín dụng thương mại toàn huyện tập trung chỉ đạo khai thác các nguồn thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng cường các biện pháp chống thất thu ngân sách Nhà nước. Chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường xử lý nợ đọng trong xây dựng cơ bản và cân đối nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình mới theo quy định của chính phủ và Ủy ban nhân dân.Giá trị hàng xuất khẩu đạt 522,60 triệu USD tăng 19,77% so với cùng kỳ năm 2015 đặt 74,45% kế hoạch năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 2.553,50 tỷ đồng, tăng 2,84% so với cùng kỳ năm 2015, đạt 74,01% kế hoạch năm.

Các ngân hàng và tổ chức tín dụng tích cực thực hiện việc huy động các nguồn vốn và đáp ứng nhu cầu của khách hàng về vốn để phát triển sản xuất kinh doanh. Công tác kiểm tra kiểm soát thị trường được thực hiện tốt đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Công tác giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo thực hiện, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng bàn giao cho chủ dự án xây dựng quốc lộ 38 đoạn cầu Yên Lệnh đến nút giao Vực Vòng. Tiếp tục hoàn thành giải phóng mặt bằng của các dự án xây dựng khu công nghiệp Đồng Văn 3 giai đoạn 1 xây dựng công trình quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Phủ Lý và tăng cường mặt đường quốc lộ 1 đoạn km215 + 775 - km235+ 885 đường Lê Công Thanh giai đoạn 3, Xây dựng đường gom kết nối QL38 -QL21B. Triển khai thực hiện các dự án xây dựng nhà máy nước sạch Sông Hồng công suất 120.000 m3/ngđ tại xã Mộc Nam, thu hồi đất 7% phục vụ giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Đồng Văn 2 mở rộng, xây dựng trụ sở làm việc điện lực Duy Tiên. Tiếp tục giải quyết một số tồn tại vướng mắc trong công tác giải phóng của các dự án.

Quyết tâm hoàn thànhnhiệm vụ trong thời gian tới

Toàn huyệt tập trung đổi mới hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp, tập trung chỉ đạo thu hoạch nhanh gọn lúa mùa. Phấn đấu diện tích cây vụ Đông trên đất 2 lúa đạt 1.4 79ha, chú ý tới các nhóm cây trồng vụ Đông có giá trị kinh tế cao, phù hợp với đồng ruộng từng địa bàn. Xây dựng mô hình sản xuất khoai tây quy mô 3 ha trở lên tại xã Mộc Bắc, mô hình liên kết sản xuất bí đỏ trên đất 2 lúa quy mô 5 ha tại xã Tiên Ngoại.

Duy trì nghề trồng nấm có khả năng mang lại hiệu quả kinh tế cao như nấm linh chi, nấm sò. Thực hiện tốt kế hoạch tiêm phòng vụ Thu và công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn gia súc, gia cầm không để xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Phát triển đàn bò sữa ở khu vực chăn nuôi tập trung và khuyến khích những bộ có mã mở rộng quy mô sản xuất.

Đẩy mạnh phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp cần phải đánh giá thực trạng sản xuất trong các làng nghề truyền thống, kịp thời tháo gỡ khó khăn để phát triển làng nghề gắn với bảo vệ môi trường. Triển khai rộng rãi, có hiệu quả các hoạt động khuyến công trên địa bàn.

Làm tốt công tác quản lý thị trường, kiên quyết chống hàng giả hàng kém chất lượng hàng nhập khẩu lưu thông trên thị trường đáp ứng kịp thời nhu cầu hàng hóa trong nhân dân. Hoàn thiện hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng các xã Yên Bắc, Tiên Nội, Trác Văn, Hoàng Đông, Châu Sơn. Chỉ đạo kiểm tra các xã thị trấn khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng đất công ích trên địa bàn.

Giải quyết kịp thời việc giao đất giao đất 7% cho thuê đất thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn. Tổ chức thực hiện kiểm tra công tác bảo vệ môi trường các cơ sở sản xuất, đôn đốc việc nhận phân loại rác thải ngay từ đầu nguồn, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình và phát triển sản xuất chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường. Chú trong xây dựng các mô hình tự quản môi trường tại các thôn, xóm, phố.

Tập trung quyết liệt chỉ đạo giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoàn thành các dự án xây dựng khu công nghiệp Đồng Văn 3 (giai đoạn 1) xây dựng công trình quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Phủ Lý; xây dựng đường gom kết nối QL38- QL21B đoạn nối cầu Yên Lệnh đến nút giao Vực Vòng; xây dựng đường Lê Công Thanh giai đoạn 3. Triển khai thực hiện các dự án xây dựng nhà máy nước sạch Sông Hồng. Thu hồi đất 7% khu vực giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Đồng Văn 2, mở rộng, xây dựng trụ sở làm việc điện lực Duy Tiên.

Huyện cần tích cực chỉ đạo công tác phòng chống thất thu ngân sách Nhà nước, triển khai kịp thời đồng bộ các biện pháp tổ chức thu ngân sách; tăng cường công tác thanh tra kiểm tra thuế, kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2016. Tăng cường thực hiện tiết kiệm, kiểm soát chặt chẽ chi đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát lãng phí; đảm bảo nguồn kinh phí chi cho con người và các chính sách an sinh xã hội.

Thái Sơn/KD&PL

Tin Liên quan

Tags : Hà Nam phát triển Duy Tiên thi đua kinh tế- xã hội

Tin Cần biết tiếp theo

Tin Cần biết mới nhất