Thứ Hai , 02:30, Ngày 22/07/2019

Gia đình và pháp luật

  • Tin tức về chủ đề "đứt tinh hoàn"

    đứt tinh hoàn - Giadinhphapluat cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất về chủ đề đứt tinh hoàn.

  • Nên làm gì khi bị tai nạn đứt tinh hoàn?

    Nên làm gì khi bị tai nạn đứt tinh hoàn?

    Cho ngay tinh hoàn vào bao sạch, phủ đá lạnh ở bên ngoài. Tinh hoàn đã lìa khỏi cơ thể vẫn có thể hồi phục được sau 4-6 giờ.