Thứ Tư , 16:28, Ngày 26/02/2020

Gia đình và pháp luật

Đồng Tháp: Tập trung hoàn thiện chuỗi giá trị ngành hàng chủ lực

Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đã bước đầu xác định mục tiêu quan trọng là hoàn thiện chuỗi giá trị ngành hàng chủ lực.

Sau 3 năm thực hiện Đề án, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân trên địa bàn tỉnh đã nhận thức sâu sắc hơn về sự cần thiết, mục tiêu của chủ trương tái cơ cấu dựa trên phương châm “hợp tác, liên kết, thị trường”.

Trong thời gian tới, tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đặc biệt các chương trình, nội dung thực hiện cụ thể, nhằm tạo sự thông suốt và đồng thuận trong các ngành, các cấp, các doanh nghiệp, đặc biệt là đối với nông dân.

Tỉnh tập trung vào ngành hàng lúa gạo và cá tra, xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng hoa kiểng, xoài; tập trung nhân rộng các mô hình liên kết, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất an toàn thực phẩm, nhằm giảm chi phí, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Chuỗi giá trị lúa gạo từ đó sẽ tiếp tục được tăng cường và phát triển bền vững.

Với ngành hàng lúa gạo, tỉnh đã phối hợp cùng Tập đoàn Sunrice, đầu tư phát triển chuỗi giá trị lúa gạo tại Việt Nam, đặc biệt với 2 giống lúa DS1 và OM6976. Với tiềm năng, vốn khoa học kỹ thuật cao, Sunrice quyết định đầu tư và phát triển chuỗi liên kết tại Việt Nam, đây là cơ hội lớn cho nông dân Đồng Tháp và khu vực ĐBSCL.

Chuỗi giá trị lúa gạo từ đó sẽ tiếp tục được tăng cường và phát triển bền vững, góp phần thực hiện thành công Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp, đặc biệt đẩy mạnh mối liên kết giữa các tác nhân tham gia chuỗi giá trị ngày càng bền chặt

Về trái xoài, sau thời gian khó khăn thì cũng đã có kết quả như mong đợi khi được thị trường trong và ngoài nước đón nhận. Tất cả nhờ vào sự tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, quy trình sản xuất an toàn, rải vụ để cho trái quanh năm, các Công ty xây dựng vùng nguyên liệu, hợp tác tiêu thụ ổn định.

Ngành hoa kiểng cũng có những bước tiến dài với việc ứng dụng công nghệ cao, tiếp thu những tiến bộ của nước ngoài, kỹ thuật của các nước bạn đã truyền lại cho người dân. Bên cạnh đó, ngành Chăn nuôi cũng có những khởi sắc khi hình thành được chuỗi giá trị, liên kết doanh nghiệp, diện tích nuôi cá tra được tỉnh cấp mã số, đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, ASC, BAP… v.v…

Ngành hàng chủ lực của Đồng Tháp, góp phần vào Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Với Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tỉnh Đồng Tháp đã và đang có nhiều mô hình hợp tác để tích tụ diện tích sản xuất lớn, hợp tác xã chủ động liên kết với các doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào để giúp nông dân giảm chi phí sản xuất; các doanh nghiệp đầu tư tổ hợp: kho bãi, nhà máy, chủ động tìm đến hợp tác xã cùng bàn bạc giá cả tiêu thụ trong từng mùa vụ, hỗ trợ kinh phí để nông dân đầu tư sản xuất, là những tín hiệu tốt cho quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Bên cạnh đó, thực hiện thí điểm các mô hình đổi mới thể chế, đổi mới tổ chức sản xuất nông nghiệp và chính sách nông nghiệp, trong đó tập trung vào công tác nâng cao năng lực của cán bộ nông nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp và nông dân, các chính sách thí điểm thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp; tập trung triển khai các dự án, chương trình hợp tác với Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, tổ chức FAO, Ngân hàng Thế giới và các tổ chức quốc tế khác v.v..

Đồng Tháp là tỉnh tiên phong trong thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, được xem là cuộc cách mạng lớn trong sản xuất, tiết kiệm chi phí, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo chuỗi giá trị. 03 năm qua cũng là ngần ấy thời gian các mặt hàng nông sản của tỉnh “lớn lên” từng ngày, là bao nhiêu tiến bộ khoa học kỹ thuật được áp dụng, là các sản phẩm công nghệ cao ra đời v.v.. Tất cả đã chứng minh rằng, chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp của Đảng, Nhà nước ta là đúng đắn và chúng ta đang đi đúng hướng.

Tái cơ cấu nông nghiệp ở Đồng Tháp được thực hiện một cách bài bản, đồng bộ và đạt được kết quả cụ thể, từ sản phẩm đến mô hình sản xuất, tăng giá trị các sản phẩm chế biến, cải tiến bao bì, sản xuất theo các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt. 

Hồng Ân

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : nông nghiệp kinh tế Đồng Tháo

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất