Thứ Bảy , 09:21, Ngày 07/12/2019

Gia đình và pháp luật

Đồng Nai: Nâng cao hiệu quả thi hành các quyết định xử phạt vi phạm

Vừa qua, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (Luật XLVPHC).

Công an tỉnh đã có bài tham luận về “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”.

Đội Pháp chế và CCHC, tư pháp nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Chủ trì hội nghị là đ/c Võ Văn Chánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Cục trưởng Cục CT phía Nam - Bộ Tư pháp, đ/c Bùi Xuân Thống - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai, Đại diện các sở, ngành thuộc tỉnh, Đại diện Công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa. Công an tỉnh có đại diện lãnh đạo các đơn vị PV11, PC64, PC67, PC68, công an các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa

Tại Hội nghị Công an tỉnh đã có bài tham luận về “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”. Tham luận đã làm rõ công tác triển khai Luật xử lý vi phạm hành chính, những khó khăn và kiến nghị trong thời gian tới.

Về công tác triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an, Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Trong 05 năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo quyết liệt cùng với ý thức, tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện các quy trình, trình tự, thủ tục trong công tác xử lý vi phạm hành chính và sự phối hợp có hiệu quả với các cơ quan, ban ngành có liên quan nên đã đạt được nhiều kết quả tích cực, qua đó đã góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, giữ vững ANTT, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội.

Để thực hiện việc theo dõi, quản lý tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC, Công an tỉnh đã thường xuyên kiểm tra, thanh tra nội bộ, nghiêm túc thực hiện Điều lệnh CAND, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm, tiêu cực, đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, chiến sĩ, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh và xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm pháp luật hành chính trong các lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội nhằm phòng ngừa, hạn chế tình hình vi phạm và thiệt hại do vi phạm hành chính gây ra, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật của Nhà nước, đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo thống kê, từ năm 2012 đến 2016, lực lượng công an tỉnh đã phát hiện 2.351.412 vụ vi phạm pháp luật hành chính, ban hành 2.286.913 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổ chức thi hành xong 2.161.891 Quyết định (đạt 94,5%) với tổng số tiền phạt thu được 917.258.254.000 đồng. Việc thi hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện đầy đủ về trình tự, thủ tục đúng quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực.

Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương đã có sự quan tâm quán triệt chỉ đạo cán bộ trực tiếp làm công tác xử lý vi phạm hành chính nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật có liên quan để áp dụng các quy định của pháp luật trong công tác xử phạt vi phạm hành chính cũng như quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và việc chấp hành Quyết định xử phạt.

Do vậy, việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện đồng bộ và đạt kết quả cao trên tất cả các lĩnh vực, số quyết định xử phạt được thi hành cũng như số tiền phạt thu được nộp kho bạc nhà nước đạt tỷ lệ cao so với số quyết định xử phạt đã được ban hành. Tuy nhiên, trong thi hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính thời gian qua còn gặp một số khó khăn.

Vì vậy, để nâng cao hiệu quả thi hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh thời gian tới, Công an tỉnh kiến nghị một số giải pháp như về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Trên cơ sở kết quả tổng kết 05 năm thi hành Luật XLVPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành, đề xuất UBND tỉnh kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang bộ sửa đổi, bổ sung Luật XLVPHC và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành, như:

Bổ sung các quy định hướng dẫn việc xác định các thuật ngữ, cụm từ mang tính định tính trong quy định pháp luật, như: vi phạm hành chính có quy mô lớn, vi phạm hành chính nghiêm trọng, vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, nhiều tình tiết phức tạp… Bổ sung các quy định về trình tự, thủ tục, căn cứ thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, thu hồi, bãi bỏ Biên bản vi phạm hành chính, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính khi phát hiện có sai sót trong biên bản, quyết định để áp dụng thực hiện thống nhất.

Tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các Nghị định, Thông tư, Thông tư liên tịch quy định và hướng dẫn thực hiện các nội dung của Luật XLVPHC đồng bộ, kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập, tình trạng thiếu thống nhất và chồng chéo trong hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong thực tiễn áp dụng. Quan tâm thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Trong thanh tra, kiểm tra cần đánh giá chính xác, khách quan nguyên nhân dẫn đến việc không thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, những khó khăn, hạn chế trong thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và đề ra biện pháp chấn chỉnh, khắc phục. Qua đó giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ về tư tưởng, ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ được giao thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Đảm bảo các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành cần được thi hành trong thực tế, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật hành chính.

Đồng thời tiến hành sơ, tổng kết công tác thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo định kỳ để đánh giá tình hình, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, qua đó đề xuất các cơ quan có thẩm quyền các giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc trên thực tiễn.Và cuối cùng là cần xây dựng quy định phối hợp giữa các lực lượng trong tổ chức cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, từ công tác xác minh, kê biên, định giá tài sản đến tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế.

Theo CAĐN

Tin Liên quan

Tags : Xử phạt đồng nai vi phạm hành chính

Tin Truyền thông tiếp theo

Tin Truyền thông mới nhất