Chủ nhật, 10:10, Ngày 18/08/2019

Gia đình và pháp luật

Đông Anh - Hà Nội: Những trăn trở của người dân sau buổi đối thoại

Hội nghị đối thoại với các hộ dân xã Hải Bối được cho là động thái tích cực giải quyết sự việc Báo nêu của UBND huyện Đông Anh. Tuy nhiên sau buổi đối thoại, các hộ dân còn nhiều băn khoăn, trăn trở…

Sau loạt bài phản ánh về việc một số hộ dân thôn Đồng Nhân, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội không đồng ý với quyết định thu hồi đất và họ đã làm nhiều đơn kiến nghị, khiếu nại những quyết định cưỡng chế thu hồi đất của UBND huyện Đông Anh nhưng chưa được giải quyết, sáng ngày 3/4/2018, tại hội trường UBND xã Hải Bối, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất huyện Đông Anh đã tổ chức Hội nghị họp đối thoại với các hộ gia đình, cá nhân chưa đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng Dự án Xây dựng khu HTKT khu đất X2 thôn Đồng Nhân, xã Hải Bối, huyện Đông Anh để đấu giá quyền sử dụng đất.

Hội nghị đối thoại với các hộ dân tại hội trường UBND xã Hải Bối.

Chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Xuân Linh - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban thực hiện cưỡng chế, Đại diện Lãnh đạo Công an Huyện, ông Hoàng Văn Thùy - Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Đông Anh cùng đại diện các phòng, như: phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế, Đại diện UBND xã Hải Bối có ông Đào Duy Tùng - Bí thư Đảng bộ xã, ông Nguyễn Hữu Toản - Chủ tịch UBND xã và các cán bộ chuyên môn, đoàn thể xã, thôn Đồng Nhân, Đại diện các hộ dân có đất bị thu hồi có ông Nguyễn Duy Nam, ông Nguyễn Duy Sơn, ông Nguyễn Duy Thông, ông Nguyễn Văn Teo và ông Nguyễn Quốc Duệ. Phóng viên báo cũng đã tham dự Hội nghị đối thoại.

Hội nghị đối thoại đã lắng nghe các ý kiến của lãnh đạo và người dân, thể hiện tính công khai, minh bạch và khách quan.

Ông Nguyễn Hữu Toản - Chủ tịch UBND xã Hải Bối thông qua nội dung buổi làm việc của hội nghị căn cứ kết quả triển khai công tác GPMB dự án xây dựng HTKT đấu giá QSDĐ thôn Đồng Nhân để các đại biểu đã được nghe. Sau đó ông Hoàng Văn Thùy - Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đông Anh đã nêu toàn bộ quá trình triển khai thực hiện xây dựng HTKT điểm đấu giá QSDĐ điểm X2 thôn Đồng Nhân, theo đó tính đến nay còn 06 hộ trên tổng số 26 hộ chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ GPMB, chưa bàn giao mặt bằng cho Nhà nước để các đại biểu và các hộ dân nắm rõ. Tuy nhiên, tại buổi đối thoại, các hộ gia đình đưa ra ý kiến của mình.

Ông Nguyễn Duy Sơn đưa ý kiến là trong quá trình triển khai dự án còn thiếu công khai dân chủ, nguồn gốc sử dụng đất tại điểm X2 thôn Đồng Nhân có diện tích lớn hơn 5.000 mét vuông không phải là diện tích 4.968 mét vuông, được Nhà nước giao cho các hộ để sản xuất nông nghiệp theo Nghị định 64/CP căn cứ theo Quyết định số 71 năm 2014 (khoản 1 Điều 3) khoản 3 Điều 19 Quyết định số 29 của UBND thành phố Hà Nội, và theo Văn bản số 3091 của Sở Quy hoạch kiến trúc thì điểm đấu giá quyền sử dụng đất điểm X2 thôn Đồng Nhân không đủ điều kiện để lập dự án đấu giá quyền sử dụng đất.

Khu đất X2 có 03 mặt giáp đất canh tác chứ không phải là có 02 điểm như trong báo cáo, Luật Đất đai 2013 không có điều khoản nào quy định lấy đất nông nghiệp để đấu giá quyền sử dụng đất. Ông Sơn đề nghị hủy bỏ quyết định cưỡng chế và trả lời điểm đấu giá quyền sử dụng đất điểm X2 có phải là đất kẹt hay không? Trả lời về chế độ chính sách trong công tác GPMB và sớm trả lời đơn khiếu nại về thiếu diện tích của hộ gia đình ông.

Đồng quan điểm với ông Sơn, ông Nguyễn Duy Nam phát biểu bổ sung thêm nội dung thắc mắc là quy trình lập hồ sơ xin đấu giá QSDĐ điểm X2 thôn Đồng Nhân do xã Hải Bối lập năm 2014 là sai, bởi lý do khu đất này có diện tích lớn hơn 5.000 mét vuông trong khi đó hồ sơ do xã lập là 4.968 mét vuông (?!), từ báo cáo sai đó dẫn tới việc UBND huyện Đông Anh phê duyệt sai. Đề nghị UBND huyện Đông Anh xem xét lại. Các hộ còn lại cũng thống nhất đồng tình với ông Sơn và ông Nam đề nghị UBND huyện Đông Anh xem xét lại.

Trả lời tại Hội nghị đối thoại, ông Nguyễn Mạnh Thắng - Chuyên viên phòng TN&MT cho biết là những nội dung đơn kiến nghị của ông Nguyễn Duy Sơn sẽ được Phòng TN&MT tham mưu để UBND huyện Đông Anh trả lời trước ngày 13/04/2018. Tiếp đó, ông Nam cho rằng giải trình của ông Thùy là chưa rõ ràng. Ông Sơn cũng bổ sung ý kiến vì theo ông Sơn được biết, trong Điều 96 và Điều 108 Luật Đất đai năm 2013 quy định giá bồi thường hỗ trợ GPMB đối với dự án đấu giá QSDĐ sẽ cao hơn các loại đất khác, đề nghị các cấp xem xét lại!

Ông Nguyễn Hữu Toản - Chủ tịch UBND xã Hải Bối có nêu sự việc là toàn bộ quá trình thực hiện Dự án thu hồi đất tại điểm đấu giá QSDĐ điểm X2 thôn Đồng Nhân đã được UBND xã, tổ công tác GPMB thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, được bàn bạc, thống nhất công khai dân chủ cho cán bộ và nhân dân được biết.

Nắm bắt ý kiến của Hội nghị đối thoại, ông Nguyễn Xuân Linh - Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh đã có ý kiến chỉ đạo giao Trung tâm phát triển quỹ đất có nhiệm vụ hoàn thiện báo cáo buổi đối thoại với 06 hộ dân xong trước ngày 10/04/2018, rà soát lại quy trình thực hiện công tác GPMB điểm đấu giá QSDĐ X2, vận động các hộ nhận tiền bồi thường hỗ trợ GPMB. Hoàn thiện hồ sơ theo quy định để thực hiện công tác cưỡng chế nếu các hộ không chấp hành.

Đối với phòng TN&MT có trách nhiệm tham mưu để UBND huyện trả lời đơn khiếu nại của ông Nguyễn Duy Sơn trước ngày 13/04/2018. Đối với UBND xã Hải Bối cần rà soát lại quy trình thực hiện công tác GPMB đối với điểm X2 thôn Đồng Nhân, tuyên truyền vận động 06 hộ nhận tiền bồi thường hỗ trợ và bàn giao mặt bằng cho Nhà nước, xem xét quỹ đất nông nghiệp do xã quản lý để lập hồ sơ đề nghị đấu giá QSDĐ cho các hộ sản xuất theo quy định. Đối với 06 hộ dân ông Linh cũng đề nghị hợp tác nhận tiền bồi thường hỗ trợ GPMB bàn giao đất cho Nhà nước.

Sau khi Hội nghị kết thúc, phóng viên đã tiếp xúc, trao đổi với các hộ dân có đất bị thu hồi. Nhìn chung, các hộ dân đều nhất chí theo ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Xuân Linh. Tuy nhiên ông Nam cũng cho phóng viên biết về việc ông đã phát biểu là do UBND xã báo cáo sai nên dẫn đến việc việc UBND huyện phê duyệt Dự án sai.

Cả ông Sơn và ông Nam đều lo ngại và chia sẻ với phóng viên rằng: “Anh biết đấy, tại Hội nghị, theo chỉ đạo của ông Linh Phó Chủ tịch thì Trung tâm phát triển quỹ đất có nhiệm vụ hoàn thiện báo cáo buổi đối thoại và rà soát lại quy trình thực hiện công tác GPMB điểm đấu giá QSDĐ X2. Vậy Trung tâm này sẽ ra soát ra sao? Liệu công tác “rà soát” lại có đúng theo các quy định của pháp luật? Trong quá trình rà soát nếu phát hiện thấy sai phạm thì có xử lý nghiêm hay không? Nếu công tác rà soát không nghiêm túc song lại cứ thực hiện theo chỉ đạo của ông Linh để vận động các hộ nhận tiền bồi thường hỗ trợ GPMB rồi hoàn thiện hồ sơ theo quy định để thực hiện công tác cưỡng chế nếu các hộ không chấp hành thì liệu có công tâm hay không?”.

Những trăn trở của ông Sơn, ông Nam cùng các hộ dân nêu trên, chúng tôi xin chuyển đến những người có trách nhiệm giải quyết sự việc thuộc UBND huyện Đông Anh. 

Liên quan đến sự việc này, ngày 5/4/2018, Ban Biên tập báo đã nhận được Công văn số 357/UBND - TTPTQĐ V/v Phản hồi bài báo viết về nội dung công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng HTKT khu đất X2 thôn Đồng Nhân, xã Hải Bối để đấu giá quyền sử dụng đất do UBND huyện Đông Anh ra ngày 30/3/2018.

Nội dung Công văn nêu về quá trình thực hiện dự án (Để rộng đường về dư luận, chúng tôi xin đăng tải trên số báo kỳ tới nội dung này). Tuy nhiên trong Công văn có đoạn ghi nội dung bài báo của tác giả Thu Trung - Nguyễn Hân: “Gây bức xúc và thiếu tính pháp lý, chưa thật khách quan, không phản ánh đúng quy trình về bồi thường, hỗ trợ GPMB hiện nay, viện dẫn văn bản chưa chính xác, đầy đủ làm hoài nghi cho quần chúng nhân dân…”.

Về việc này, Ban Biên tập đã yêu cầu phóng viên giải trình và được biết là sự việc của 6 hộ dân ở thôn Đồng Nhân, xã Hải Bối đã có rất nhiều đơn thư gửi các cấp và gửi tới Báo nhiều lần, Ban Biên tập đã cử phóng viên về tìm hiểu thực tế và thu thập những tài liệu liên quan đến sự việc để làm rõ những vấn đề công dân kiến nghị. Phóng viên đã về xã Hải Bối, đến UBND huyện Đông Anh tìm hiểu sự việc.

Nhưng UBND huyện mới chỉ làm việc với phóng viên mà chưa đưa ra những tài liệu liên quan đến sự việc nêu trên nên phóng viên chỉ đăng tải trung thực những việc phóng viên ghi nhận với một tinh thần mong muốn cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết sự việc trên theo đúng quy định của pháp luật chứ không hề “gây bức xúc”. Về nội dung các bài báo đã đăng, phóng viên giải trình là có đủ căn cứ để minh chứng những thông tin đăng tải là chính xác.

Trên tinh thần báo chí đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, thông qua Công văn của UBND huyện Đông Anh, Báo sẽ cử phóng viên phối hợp làm việc với UBND huyện Đông Anh để làm rõ những vấn đề công dân kiến nghị, quy trình thực hiện Dự án nêu trên và thông tin khách quan tới bạn đọc.

BBT

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : đất đai bồi thường thu hồi đối thoại

Tin Nhịp cầu bạn đọc tiếp theo

Tin Nhịp cầu bạn đọc mới nhất