Thứ Hai , 02:20, Ngày 16/12/2019

Gia đình và pháp luật

Do đâu bản án có hiệu lực 22 năm vẫn chưa được thi hành?

Mặc dù bản án đã được TANDTC tại TP.HCM đưa ra xét xử nhưng đến nay sau 22 năm bản án vẫn chưa được thi hành, làm thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bên được thi hành án.

Căn nhà 112 Nguyễn Chí Thanh (NCT), phường 16 quận 11, TP.HCM, bị xuống cấp nghiêm trọng, trần nhà bị mục nát, hư hỏng, đe dọa tính mạng của gia đình được thi hành án (THA) nhưng không được sửa chữa, do bản án phúc thẩm của TANDTC tại TP.HCM có hiệu lực pháp luật nhưng không được thi hành. Tuy nhiên, cơ quan thi hành án dân sự (THADS), đưa ra nhiều lý do để không thi hành bản án, gây bức xúc trong nhân dân.

Đình chỉ thi hành án mang tính áp đặt

Bản án phúc thẩm số 81/DSPT ngày 4/5/1995 của TANDTC tại TP.HCM quyết định:

1. Hủy Hợp đồng mua bán nhà số 112 NCT giữa bà Vương Thục Phân và bà Sỳ Lý Cú, bà Vương Thục Phân (do ông Trần Phụng Siêu đại diện) có trách nhiệm thanh toán số vàng 66 lượng 1 chỉ 5 phân 9999 cho bà Sỳ Lý Cú.

2. Bà Sỳ Lý Cú có trách nhiệm giao trả toàn bộ căn nhà 112 NCT cho bà Trần Phụng Hoàn. Việc giao nhà và tiền được tiến hành cùng một lúc và ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Căn cứ hồ sơ vụ việc cho thấy, năm 1996, bà Trần Phụng Hoàn đã có đơn khiếu nại (KN) việc xét xử của Tòa án gửi đến Cục Quản lý thi hành án dân sự (THADS) - Bộ Tư pháp. Sau đó, Bộ Tư pháp đã chuyển đơn đến TANDTC.

Căn nhà 112 Nguyễn Chí Thanh bị xuống cấp. 

Tuy nhiên, cho đến nay, bản án trên vẫn chưa được thi hành, làm thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bên được THA. Theo Cục THADS TP.HCM, trong quá trình THA, Chấp hành viên đã làm việc với các bên đương sự nhiều lần nhưng các bên không thống nhất được cách giải quyết theo nội dung án tuyên nên không tổ chức thi hành được.

Ngày 20/12/2001, bà Vương Thục Phân chết. Sau đó, ngày 21/1/2002 và ngày 27/3/2002, bà Trần Phụng Hoàn có đơn yêu cầu THA khoản “Bà Sỳ Lý Cú có trách nhiệm giao trả toàn bộ căn nhà 112 NCT cho bà Trần Phụng Hoàn” nhưng không có đơn xin khôi phục thời hiệu yêu cầu THA theo quy định.

Từ đó, Cục THADS TP.HCM ra Quyết định số 480/THA ngày 5/7/2005 đình chỉ THA các khoản: Bà Vương Thục Phân (do ông Trần Phụng Siêu đại diện), có trách nhiệm thanh toán số vàng 66 lượng 1 chỉ 5 phân vàng 9999 cho bà Sỳ Lý Cú.

Bà Vương Thục Phân nộp 16.833.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm và 50.000 đồng án phí dân sự phúc thẩm. Ngày 10/10/2005, bà Trần Phụng Hoàn có đơn yêu cầu khôi phục thời hiệu thi hành bản án số 81/DSPT, về khoản bà Sỳ Lý Cú có trách nhiệm giao trả toàn bộ căn nhà 112 NCT cho bà Trần Phụng Hoàn. Sau khi nhận đơn, ngày 16/12/2005, THADS TP.HCM có Quyết định số 1273/THA không chấp nhận đơn xin khôi phục thời hiệu yêu cầu THA của bà Hoàn.

Trao đổi với phóng viên, các chuyên gia pháp lý cho biết, việc THADS TP.HCM ban hành Quyết định đình chỉ THA số 480/THA ngày 5/7/2005, không ảnh hưởng gì đến việc bà Sỳ Lý Cú phải giao trả toàn bộ căn nhà 112 NCT cho bà Trần Phụng Hoàn. Bởi lẽ, bà Hoàn là người được THA và là chủ sở hữu hợp pháp căn nhà 112 NCT. Vì vậy, bản án cho đến nay không được thi hành, làm thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà Trần Phụng Hoàn.

Trong khi đó, vợ chồng con trai bà Sỳ Lý Cú, là TSan A Phúc vẫn cư trú bất hợp pháp tại 112 NCT từ nhiều năm qua, không đăng ký tạm trú, tạm vắng theo quy định nhưng vì sao không bị xử lý theo quy định pháp luật, gây nhiều thắc mắc trong dư luận. Đây là nguyên nhân dẫn đến căn nhà 112 NCT bị xuống cấp, hư hỏng nhưng không sửa chữa được, đang đe dọa tính mạng già đình bà Hoàn.

Không đồng ý Quyết định đình chỉ THA của THADS TP.HCM, bà Hoàn đã có đơn KN. Sau khi tiếp nhận đơn, ngày 11/1/2006, THADS TP.HCM ban hành quyết định giải quyết KN số 41/THA có nội dung bác đơn KN việc THADS thành phố không ra quyết định khôi phục thời hiệu yêu cầu THA khoản “bà Sỳ Lý Cú có trách nhiệm giao trả toàn bộ căn nhà 112 NCT cho bà Trần Phụng Hoàn”.

Sau khi nhận được quyết định trên, bà Hoàn tiếp tục KN đến Cục THADS - Bộ Tư pháp. Tuy nhiên, Cục THADS không ban hành quyết định giải quyết KN theo quy định pháp luật mà lại trả lời bằng Công văn số 763/BTP-THA-NVII là không đúng theo quy định của Luật KNTC.

Đáng chú ý là Công văn trả lời số 763/BTP-THA-NVII lại cho rằngTHADS TP.HCM ra quyết định đình chỉ THA số 480/THA là có căn cứ. Do đó, việc bà Hoàn yêu cầu bà Sỳ Lý Cú giao lại căn nhà số 112 NCT cho bà Trần Phụng Hoàn theo án tuyên là không thể thực hiện được (trừ trường hợp bà Sỳ Lý Cú nhận đủ số vàng trên). Đây là văn bản trả lời không phù hợp thực tế, không đúng bản chất vụ việc, có biểu hiện né tránh trách nhiệm trong việc THA.

Bà Trần Phụng Hoàn (do bà Châu Ngọc Hinh đại diện) tiếp tục KN đến cơ quan có thẩm quyền, ngày 17/2/2014, Tổng cục THADS - Bộ Tư Pháp, có Công vản số 383/TCTHADS-GQKN.TC, trả lời: Đối với nội dung bà Sỳ Lý Cú phải trả nhà cho bà Trần Phụng Hoàn thì bà Hoàn yêu cầu THA khi đã hết thời hiệu nhưng không chứng minh được trở ngại khách quan để có căn cứ khôi phục thời hiệu.

Do đó, không có cơ sở để chấp nhận đề nghị của bà về việc tiếp tục tổ chức THA và cưỡng chế buộc bà Sỳ Lý Cú giao căn nhà số 112 NCT, cho bà Hoàn theo thủ tục THADS. Như vậy, Tổng cục THADS chưa nhìn thẳng vào sự thật, chưa xác định đúng bản chất vụ việc, trả lời có tính chất né trách nhiệm. Vấn đề đặt ra là vì sao Đoàn công tác của Tổng cục THADS không xuống hiện trường, để thực mục sở thị về tình trạng căn nhà 112 NCT đang bị xuống cấp, hư hỏng, đe dọa tính mạng người dân và nỗi khổ của người được THA.

Phó Trưởng đoàn công tác của Tổng cục THADS còn đề nghị bà Hinh có đồng ý hỗ trợ bà Cú một khoản tiền để nhận lại nhà nhưng đã bị bà Hinh từ chối. Công văn của Tổng cục THADS còn cho rằng bà Hoàn không có đơn KN đối với Quyết định số 1273/THA ngày 16/12/2005 của THADS thành phố, là không đúng, vì từ đó đến nay, bà Hoàn liên tục có đơn KN, đề nghị tiếp tục THA. Do đó, việc Tổng cục THADS đã có văn bản trả lời, khẳng định không có cơ sở để tiếp tục tổ chức THA theo đề nghị của bà Hoàn, là chưa làm hết trách nhiệm.

Ý kiến của Thường trực Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương

Về vụ việc này, ngày 23/6/2016, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương (BCĐCCTPTW) có Văn bản số 38-CV/BCĐCCTPTW nêu rõ: Bà Trần Phụng Hoàn là chủ sở hữu hợp pháp của căn nhà số 112 NCT nên các giao dịch giữa bà Vương Thục Phân và bà Sỳ Lý Cú về căn nhà đó (nếu có thật) là vi phạm quyền sở hữu của bà Hoàn. Các giấy tờ mua bán nhà và một số tài liệu do bà Sỳ Lý Cú cung cấp có nhiều yếu tố giả mạo, cơ quan chức năng đã giải quyết và bản án phúc thẩm số 81/DSPT cũng đã không chấp nhận Giấy mua bán nhà, giữa bà Vương Thục Phân và bà Sỳ Lý Cú, đồng thời tuyên hủy Hợp đồng mua bán nhà số 112 NCT giữa bà Phân và bà Cú, là có cơ sở.

Vì bà Hoàn mới là chủ sở hữu thực sự của căn nhà 112 NCT và là nguyên đơn kiện đòi nhà, không liên quan đến nghĩa vụ của bà Vương Thục Phân đối với bà Sỳ Lý Cú. Vì vây, cần xác định rành mạch và chính xác các quan hệ dân sự trong vụ án này mới đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhà 112 NCT.

Việc KN của bà Châu Ngọc Hinh (đại diện bà Trần Phụng Hoàn) yêu cầu tiếp tục thi hành bản án số 81/DSPT đã bị các cơ quan THADS cho rằng, bà có đơn yêu cầu THA khi đã hết thời hiệu thi hành và không có căn cứ để khôi phục thời hiệu. Thường trực BCĐCCTPTW nhận thấy, đây là vấn đề cần được xem xét kỹ, vì năm 1996, bà Hoàn đã có đơn gửi Cục Quản lý THADS (nay là Tổng cục THADS - Bộ Tư pháp), KN bản án và đã được Cục Quản lý THADS chuyền cho TANDTC.

Như vậy, việc các cơ quan THADS cho rằng bà Hoàn không có đơn yêu cầu THA và năm 2005, bà có đơn nhưng đã hết thời hiệu yêu cầu để không tiến hành THA cho bà là có phần máy móc, vì bà Hoàn vẫn có đơn KN bản án để bảo vệ quyền sở hữu của mình nên không có đơn yêu cầu THA ngay. Cơ quan THA cũng không giải thích, hướng dẫn cho bà Hoàn về thời hiệu THA và việc xem xét lại bản án dân sự phúc thẩm số 81/DSPT đã có hiệu lực ngay sau khi xét xử là thuộc thẩm quyền của TANDTC, chứ không thuộc thẩm quyền của cơ quan THADS. Các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Viện KSNDTC đã có công văn gửi Bộ Tư pháp, để giải quyết theo thẩm quyền nhưng đến nay bản án vẫn chưa thi hành được.

Công văn ĐBQH- Viện trưởng Viện KSNDTC gửi Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Sau nhiều lần tiếp nhận đơn của cử tri, ngày 27/12/2016 và ngày 1/11/2017, Đại biểu Quốc hội - Viện trưởng Viện KSNDTC Lê Minh Trí, đã có Phiếu chuyển đơn gửi Bộ trưởng Bộ Tư pháp, để xử lý, giải quyết theo thẩm quyền, thông báo kết quả cho Viện KSNDTC nhưng đến nay vẫn chưa có hồi âm. Vậy, người dân tiếp tục mòn mỏi đợi chờ đến khi nào?

Yến Minh

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : đơn khiếu nại thi hành án bán nhà giải quyết khiếu nại

Tin Phía sau vụ án tiếp theo

Tin Phía sau vụ án mới nhất