Chủ nhật, 14:45, Ngày 15/12/2019

Gia đình và pháp luật

Dấu hỏi sau việc Nissho Electronics VN được chỉ định thầu tại VNPT Net?

Việc VNPT Net chỉ định nhà thầu trúng gói thầu “Khảo sát, thiết kế, cung cấp và đo kiểm mở rộng hệ thống truyền dẫn Đông Bắc năm 2017” có nhiều khúc mắc cần làm rõ.

Đối với các gói thầu có giá trị lớn, nằm ngoài hạn mức chỉ định thầu, theo quy định của Luật Đấu thầu, chủ đầu tư chỉ được phép chỉ định nhà thầu trong trường hợp nhà thầu phải có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện hợp đồng đối với gói thầu lựa chọn hình thức chỉ định thầu. Tuy nhiên, với trường hợp của Gói thầu “Khảo sát, thiết kế, cung cấp và đo kiểm mở rộng hệ thống truyền dẫn Đông Bắc năm 2017” thuộc Dự án thực hiện mở rộng dự án hệ thống truyền dẫn liên tỉnh khu vực Đông Bắc 2017 do Tổng công ty Hạ tầng mạng (VNPT Net) làm chủ đầu tư, nhà thầu được VNPT Net chỉ định (không thông qua đấu thầu) chưa từng thực hiện gói thầu tương tự vẫn được phê duyệt trúng thầu.  

Quyết định số 323/QĐ-VNPTnet-KHĐT-PTM ngày 9/2/2018.

Dự án hàng tỷ đồng không qua đấu thầu

Căn cứ theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) của Tập đoàn Bưu chính viễn Thông (VNPT), Dự án thực hiện mở rộng dự án hệ thống truyền dẫn liên tỉnh khu vực Đông Bắc 2017 được phân chia làm 02 gói thầu để tổ chức lựa chọn nhà thầu, trong đó, gói thầu chính là Gói thầu “Khảo sát, thiết kế, cung cấp và đo kiểm mở rộng hệ thống truyền dẫn Đông Bắc năm 2017” được VNPT cho phép chủ đầu tư áp dụng hình thức chỉ định thầu trong nước.

Nhà thầu trúng thầu gói thầu trên là Công ty TNHH Nissho Electronics Việt Nam với giá trúng thầu 66.346.125.538 VND (Quyết định số 323/QĐ-VNPTnet-KHĐT-PTM ngày 9/2/2018).

Đáng chú ý, căn cứ theo KHLCNT, giá gói thầu trên được VNPT phê duyệt 71.146.320.220 VND, vượt hạn mức chỉ định thầu được Luật Đấu thầu quy định hàng chục lần. Theo Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu, đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, hỗn hợp, hạn mức được phép áp dụng chỉ định thầu không quá 1 tỷ đồng.

Vì thế, trong trường hợp này, căn cứ quy định của Luật Đấu thầu, đối với gói thầu có giá trị vượt hạn mức chỉ định thầu, chủ đấu tư chỉ được phép chỉ định nhà thầu với điều kiện gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa phải mua từ nhà thầu đã thực hiện trước đó do phải bảo đảm tính tương thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ nhà thầu khác.

Cụ thể, theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, tại điểm c, Khoản 1, Điều 22 Luật Đấu thầu, một trong các trường hợp được áp dụng hình thức chỉ định thầu trong trường hợp gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa phải mua từ nhà thầu đã thực hiện trước đó do phải bảo đảm tính tương thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ nhà thầu khác. Điều này cũng được VNPT viện dẫn khi thực hiện áp dụng hình thức chỉ định thầu trong nước và quốc tế đối với các gói thầu mua sắm thiết bị vô tuyến nói riêng, mua sắm hàng hóa nói chung nằm ngoài hạn mức quy định tại Luật Đấu thầu do VNPT quyết định đầu tư.

Tuy nhiên, điều bất thường tại kết quả chỉ định thầu Gói thầu “Khảo sát, thiết kế, cung cấp và đo kiểm mở rộng hệ thống truyền dẫn Đông Bắc năm 2017” thuộc Dự án thực hiện mở rộng dự án hệ thống truyền dẫn liên tỉnh khu vực Đông Bắc 2017, nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Nissho Electronics Việt Nam lại không phải nhà thầu cung cấp hóa cho gói thầu tương tự được VNPT Net tổ chức đấu thầu hạn chế trước đó.

Căn cứ vào kết quả đấu thầu hạn chế Gói thầu “Thiết kế, cung cấp và đo kiểm hệ thống truyền dẫn phía Đông Bắc năm 2015 thuộc Dự án Trang bị mới hệ thống truyền dẫn phía Đông Bắc năm 2015" được VNPT tổ chức đấu thầu năm 2016, Liên danh nhà thầu Nissho Electronics Corporation & Vineco Telecommunication systems Joint Stock Company (Nissho – Vineco JV) trúng thầu với giá trúng thầu: 109.566.000 VND (phần nhà thầu nội thực hiện - Vineco JV) và 5.300.000 USD (giá DAP) (phần nhà thầu ngoài thực hiện - Nissho Electronics Corporation) theo Quyết định số 179/QĐ – VNPT -HĐTV – KHĐT ngày 15/6/2016.

Nếu căn cứ vào kết quả trên, nhà thầu cung cấp cho gói thầu tương tự trước đó là Liên danh nhà thầu Nissho Electronics Corporation & Vineco Telecommunication systems Joint Stock Company, không phải là nhà thầu Công ty TNHH Nissho Electronics Việt Nam.

Dựa vào cơ sở pháp lý nào mà Phó tổng giám đốc VNPT Net Lê Đắc Kiên  lại phê duyệt cho Công ty TNHH Nissho Electronics Việt Nam trúng thầu một trong những gói thầu lớn của VNPT mà không tuân thủ theo quy định của Luật Đầu thầu và quy trình tổ chức thực hiện gói thầu áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu.

Không đủ năng lực tham gia đấu thầu nhưng vẫn được chỉ định thầu vượt hạn mức?

Một điều lạ, trong năm 2016, khi VNPT tổ chức đấu thầu chế Gói thầu “Thiết kế, cung cấp và đo kiểm hệ thống truyền dẫn phía Đông Bắc năm 2015 thuộc Dự án Trang bị mới hệ thống truyền dẫn phía Đông Bắc năm 2015, nhà thầu Công ty TNHH Nissho Electronics Việt Nam cũng không có trong danh sách ngắn những nhà thầu đáp ứng năng lực, kinh nghiệm để được tham dự thầu gói thầu trên.

Cụ thể, tại danh sách ngắn được VNPT phê duyệt tại Quyết định số 252/QĐ – VNPT – HĐTV – KHĐT ngày 5/1/2015, chỉ có 05 nhà thầu nước ngoài đủ năng lực kinh nghiệm thực hiện được VNPT thẩm định và phê duyệt gồm:

1. Alcatel – Lucent International

2. Cinea Communications, Inc

3. Ericsson AB

4. Fujitsu Limited

5. Infinera Corporation.

Kết quả, nhà thầu trúng thầu là Liên danh nhà thầu Nissho Electronics Corporation & Vineco Telecommunication systems Joint Stock Company như đã đề cập ở phần trên trên.

Như vậy, nếu xét cả về góc độ pháp lý và năng lực kinh nghiệm, việc Phó Tổng giám đốc VNPT Net Lê Đắc Kiên phê duyệt chỉ định thầu cho Công ty TNHH Nissho Electronics Việt Nam trúng thầu đã phù hợp với quy định của pháp luật chưa đang được dự luận đặt ra cho VNPT và các cơ quan hữu quan vì Gói thầu “Khảo sát, thiết kế, cung cấp và đo kiểm mở rộng hệ thống truyền dẫn Đông Bắc năm 2017” có giá trị rất lớn và quan trọng, thuộc một trong những dự án đầu tư phát triển của VNPT.

Cũng lưu ý, mặc dù gói thầu trên được VNPT áp dụng chỉ định thầu trong nước nhưng trên thực tế, tỷ lệ tiết kiệm của gói thầu trên cũng không cao, xấp xỉ 0,9%.

Trâm Loan

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : đấu thầu chỉ định thầu VNPT Net

Tin Điều tra theo đơn thư tiếp theo

Tin Điều tra theo đơn thư mới nhất