Chủ nhật, 08:27, Ngày 18/08/2019

Gia đình và pháp luật

Đáp án tham khảo môn Địa lý THPT quốc gia 2018 tất cả 24 mã đề

Đề địa lý THPT Quốc gia 2018 được đánh giá là khá "dễ thở", đề thi gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, làm trong 50 phút.

Đề môn địa lý kỳ thi THPT quốc gia 2018 ra nhiều câu hỏi mở, hỏi nhiều về khoáng sản, tiềm năng kinh tế trên biển Đông. Dưới đây là gợi ý đáp án môn thi này.

1. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Địa năm 2018 - mã đề 301 

2. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Địa năm 2018 - mã đề 302

3. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Địa năm 2018 - mã đề 303

5. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Địa năm 2018 - mã đề 305

8. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Địa năm 2018 - mã đề 308

16. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Địa năm 2018 - mã đề 316

18. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Địa năm 2018 - mã đề 318

20. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Địa năm 2018 - mã đề 320

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật...

Thu Trang (Tổng hợp)

Tin Liên quan

Tags : đề thi lời giải đáp án địa lý THPT quốc gia 2018

Tin Tuyển sinh tiếp theo

Tin Tuyển sinh mới nhất