Thứ Hai , 05:14, Ngày 19/08/2019

Gia đình và pháp luật

Đáp án tham khảo 24 mã đề môn Lịch sử THPT quốc gia 2018

Đề thi Lịch Sử gồm 60% là kiến thức cơ bản và 40% là kiến thức nâng cao để phân loại. Đề cũng được mở rộng ra với 20% nội dung lớp 11.

Đáp án tham khảo môn Lịch sử trọn bộ mã đề thi THPT Quốc gia 2018 được cập nhật đầy đủ tại đây.

2. Đáp án môn Lịch sử THPT Quốc gia 2018 - mã đề 302

5. Đáp án môn Lịch sử THPT Quốc gia 2018 - mã đề 305

6. Đáp án môn Lịch sử THPT Quốc gia 2018 - mã đề 306

Chúng tôi tiếp tục cập nhật...

Linh Anh (Tổng hợp)

Tin Liên quan

Tags : đề thi lịch sử đáp án THPT quốc gia 2018

Tin Tuyển sinh tiếp theo

Tin Tuyển sinh mới nhất