Thứ Hai , 21:09, Ngày 24/02/2020

Gia đình và pháp luật

Đăk Nông: Cấp đất sai thủ tục, phát sinh nhiều tranh chấp!

Theo Luật đất đai, việc hòa giải trong tranh chấp đất đai phải đủ thành phần mới đảm bảo khách quan. Tuy nhiên, căn cứ biên bản hòa giải chưa đủ thành phần gây khó khăn trong việc đưa vụ án ra xét xử.

Cấp đất sai thủ tục

Theo hồ sơ, ông Cao Trung Thành, bà Trần Thị Sợi (trú tại Bon Rcập, xã Nâm Nung, Krông Nô, tỉnh Đăk Nông) tự nguyện hiến đất. Ngày 31/5/2013, UBND huyện Krông Nô ban hành Quyết định số 983/QĐ – UBND thu hồi 3.900 m2 đất của hộ ông Thành, bà Sợi đối với thửa đất số 132, tờ bản đồ số 06 thuộc địa phận Bon Rcập, xã Nâm Nung được UBND huyện Krông Nô cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số BA 715606 ngày 28/12/2009.

Quyết định thu hồi 3.900 m2 đất của UBND huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông.

Ngày 19/6/2013, UBND tỉnh Đăk Nông ban hành Quyết định số 893/QĐ – UBND giao 3.273,2 m2 đất, đồng thời cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho giáo họ Nâm Nung.

Lẽ ra, diện tích 3.273,2 m2 đất được UBND tỉnh Đăk Nông giao cho giáo họ Nâm Nung phải thuộc thửa đất số 132, tờ bản đồ số 06 nhưng lại “biến dạng” thành thửa đất số 01, tờ bản đồ số 00 tại Bon Rcập, xã Nâm Nung (?) được UBND tỉnh Đăk Nông cấp GCNQSDĐ số BL 492310 ngày 19/6/2013. Việc làm này tạo nên sự bất ổn trong quản lý biến động về đất đai tại địa phương này.

Điều lạ, thửa đất số 01, tờ bản đồ số 00 nêu trên được cấp có thẩm quyền trích đo và cấp GCNQSDĐ số BL 492310 chồng lấn lên những thửa đất liền kề khác. Đồng thời, thửa đất số 132, tờ bản đồ số 06 có diện tích 3.900 m2 được thu hồi và giao cho người khác 3.273,2 m2 và còn dư 626,8 m2 đất không biết cấp cho ai?

Căn cứ Công văn số 80/CV – TNMT ngày 21/8/2014 của Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Krông Nô giải quyết vướng mắc liên quan đến đất của giáo họ Nâm Nung cho thấy: Hiện trạng khu đất giáo họ Nâm Nung đang sử dụng theo chủ trương giao đất của UBND tỉnh là 3.900 m2, diện tích đất trên qua lồng ghép bản đồ đo đạc giải thửa năm 1999 chỉ có 1.846 m2 đất thuộc thửa đất số 132, tờ bản đồ số 06 đã bị thu hồi. Còn lại 2.054 m2 đất “chồng” lên các thửa đất số 130, tờ bản đồ số 6 (GCNQSDĐ số AB 255599 do UBND huyện Krông Nô cấp cho ông Y – Ra Kông ngày 22/4/2005 có diện tích 2.430 m2) là 904 m2; thửa đất số 131b 204 m2; thửa đất số 131 “bị mất” 98 m2; thửa đất số 131a có 64 m2; thửa đất số 156 là 55 m2 và các thửa đất số 138, 139 lần lượt có 336 m2, 393 m2 đất bị “vẽ” thành thửa đất số 01, tờ bản đồ 00.

Hòa giải chưa đúng thủ tục và đủ thành phần

Ngày 26/01/2015, ông Ra Kông chuyển nhượng diện tích 2.430 m2 tại thửa đất số 130, tờ bản đồ số 6 theo GCNQSDĐ số AB 255599 cho hộ ông Phạm Văn Khiêm, bà Lê Thị Giang. Theo đó, ngày 05/7/2016, Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Đăk Nông cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 217030 cho ông Khiêm, bà Giang thì phát sinh tranh chấp giữa ông Cao Văn Bảy (trú tại Bon Rcập, xã Nâm Nung) và hộ ông Phạm Văn Khiêm, bà Lê Thị Giang.

Tại bản tự khai của Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Đăk Nông ngày 15/5/2018 đã khẳng định: Trình tự thủ tục cấp đổi (khác cấp mới – NPV) GCNQSDĐ cho ông Phạm Văn Khiêm và bà Lê Thị Giang được thực hiện đúng quy định của pháp luật (bút lục số 94).

Giải quyết khiếu nại của ông Cao Văn Bảy, UBND xã Nâm Nung nhiều lần hòa giải vào các ngày: 11/7/2017 (bút lục số 34,35); 26/7/2017 (bút lục số 20, 21); 10/8/2017 (bút lục số 18,19) nhưng không đúng, không đủ những thành phần và hòa giải không thành.

Ngày 06/4/2018, ông Cao Văn Bảy khởi kiện Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Đăk Nông, yêu cầu TAND tỉnh Đăk Nông hủy GCNQSDĐ số CD 217030?

Tại khoản 3, điều 202 – Luật đất đai 2013 quy định: Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình; trong quá trình tổ chức thực hiện phải phối hợp với UBMTTQ Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác…

Mặt khác, quy định tại điểm b, khoản 1, điều 88 – Nghị định 43/2014/NĐ – CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ cho thấy: Thành phần hội đồng hòa giải bao gồm: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân là Chủ tịch Hội đồng; đại diện UBMTTQ xã, phường, thị trấn; tổ trưởng tổ dân phố đối với khu vực đô thị; trưởng thôn, ấp đối với khu vực nông thôn; đại diện của một số hộ dân sinh sống lâu đời tại xã, phường, thị trấn biết rõ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đối với thửa đất đó; cán bộ địa chính, cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn…

Tại các biên bản được UBND xã Nâm Nung lập vào các ngày: 11/7/2017; 26/7/2017; 10/8/2017 đều không đúng quy định tại khoản 3, điều 202 – Luật đất đai 2013 và điểm b, khoản 1, điều 88 – Nghị định 43/2014/NĐ – CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.  

Được biết, TAND tỉnh Đăk Nông đã ban hành quyết định và ấn định thời gian đưa vụ án ra xét xử vào đầu tháng 10. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ án này.

Nhóm PV

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : tranh chấp đất đai thủ tục hòa giải

Tin Hồ sơ điều tra tiếp theo

Tin Hồ sơ điều tra mới nhất