Chủ nhật, 23:48, Ngày 15/12/2019

Gia đình và pháp luật

Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ V

Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm ngày Hồ Chủ tịch ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Nhằm phát hiện, tuyên dương cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong tuổi trẻ và xã hội, Trung ương Đoàn tổ chức Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V năm 2018. Đại hội diễn từ ra từ ngày 19 đến ngày 20/05/2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội sẽ có 336 đại biểu được giới thiệu và xét chọn kỹ lưỡng qua nhiều bước, là những đoàn viên, thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, công tác, rèn luyện, đại diện tiêu biểu trong tập thể thanh niên ở các địa phương, đơn vị, thực sự là những tấm gương điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có đóng góp xứng đáng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, có uy tín và ảnh hưởng tích cực trong thanh thiếu nhi và xã hội.

Đại biểu tham dự Đại hội lần thứ V đều là những đoàn viên, thanh niên tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong lao động và học tập. Ảnh minh họa.

Thành phần tham dự Đại hội, về giới tính: đại biểu nam có 231 người, chiếm 68,75%, đại biểu nữ có 105 người, chiếm 31,25%. Về độ tuổi: tuổi bình quân là: 28,8 tuổi. Nhân sự có tuổi cao nhất là 35 tuổi (31 người), nhân sự trẻ tuổi nhất là 16 tuổi (05 người).

Về dân tộc: Dân tộc Kinh: 284 người, Dân tộc thiểu số: 52 người (chiếm 15,5%) bao gồm: Bahnar (02), Cao Lan (01), Chăm (01), Dao (01), Giáy (02), Ê đê (02), Hoa (02), Khmer (04), Mạ (01), H'Mông (05), Mường (04), Nùng (05), Sán Dìu (01), Thái (04), Tày (11), Tà Ôi (01), Thổ (01), H’re (02), Bru Vân Kiều (01), K’Ho (01). Về tôn giáo: 18 người (chiếm 5,4%) bao gồm: Bà Ni (01), Công giáo (05), Phật giáo (05), Phật giáo Hòa hảo (01), Phật giáo, Thiên chúa giáo (05), Tin lành (01).

Về đối tượng: Đại biểu là cán bộ Đoàn, Hội, Đội: 48 người, Đại biểu Thanh niên nông thôn: 38 người, Đại biểu Thanh niên công nhân: 26 người, Đại biểu Thanh niên công chức, viên chức: 61 người, Đại biểu Thanh niên học sinh, sinh viên: 48 người (trong đó có 27 học sinh và 21 sinh viên), Đại biểu là nhà khoa học, trí thức trẻ: 30 người, Đại biểu là văn nghệ sĩ trẻ, vận động viên trẻ: 15 người (trong đó có 09 vận động viên trẻ và 06 nghệ sĩ trẻ), Đại biểu là chiến sỹ, sỹ quan trẻ tiêu biểu: 46 người (trong đó có 25 đại biểu quân đội và 21 đại biểu công an), Đại biểu là doanh nhân trẻ tiêu biểu: 24 người.

Về vùng miền: Cụm Đông Bắc Bộ: 24 người, Cụm Tây Bắc Bộ: 27 người, Cụm Trung du Bắc Bộ: 17 người, Cụm Đồng bằng Sông Hồng: 43 người, Cụm Bắc Trung Bộ: 21 người, Cụm Duyên hải Nam Trung Bộ: 26 người, Cụm Tây Nguyên: 14 người, Cụm Đông Nam Bộ: 45 người, Cụm Đồng bằng Sông Tiền: 34 người, Cụm Đồng bằng Sông Hậu: 29 người, Cụm Đoàn trực thuộc: 53 người, Đại biểu nước ngoài: 03 người.

Đây là những cán bộ, đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc, có công trình phần việc, phát minh, sáng kiến trong lĩnh vực đang học tập, lao động, công tác, đại diện tiêu biểu nhất trong tập thể thanh niên ở các địa phương, đơn vị, là tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có đạo đức tốt, tích cực tham gia các hoạt động, công tác xã hội, có uy tín và ảnh hưởng tốt trong đoàn viên, thanh niên, được cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và xã hội ghi nhận. Đại hội kỳ vọng 336 thanh niên tiên tiến được tuyên dương lần này sẽ tiếp tục là những tấm gương sáng, lan tỏa việc học tập và làm theo lời Bác trong toàn xã hội.

Trong khuôn khổ hai ngày diễn ra Đại hội, các đại biểu sẽ tham dự nhiều hoạt động ý nghĩa như: Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, hoạt động trồng vườn cây thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Lễ báo công dâng Bác và trao huy hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Triển lãm “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, tham quan Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc TP. Hồ Chí Minh, cùng các hoạt động giao lưu, an sinh xã hội khác.

Đặc biệt, Đại hội lần thứ V có một số điểm mới nổi bật như: các đại biểu sẽ tham quan, trải nghiệm thực tế tại địa điểm văn hóa, lịch sử, các khu công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, giao lưu với các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, thể hiện được tinh thần của tuổi trẻ với cuộc cách mạng 4.0, triển lãm “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” - được xây dựng theo hình thức hiện đại và có độ tương tác cao với đại biểu tham dự Đại hội.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức đã xây dựng ứng dụng cung cấp thông tin về Đại hội trên điện thoại di động dành cho các đại biểu tham dự, bao gồm các thông tin về chương trình, lịch hoạt động, các bài viết về gương sáng thanh niên, tủ sách Bác Hồ... Ứng dụng này được xây dựng và phát triển với mong muốn trở thành cơ sở dữ liệu về các tấm gương thanh niên trên các lĩnh vực được Trung ương Đoàn tuyên dương.

Nhật Thăng

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tags : bác hồ đại hội ngày sinh của Bác

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất