Thứ Sáu , 01:21, Ngày 23/08/2019

Gia đình và pháp luật

  • Tin tức về chủ đề "Công ty Ita - Water"

    Công ty Ita - Water - Giadinhphapluat cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất về chủ đề Công ty Ita - Water.

  • Công ty Ita - Water cung cấp nước bẩn, tự định mức giá sai quy định

    Công ty Ita - Water cung cấp nước bẩn, tự định mức giá sai quy định

    Không chấp hành theo kết luận thanh tra và chỉ đạo của UBND tỉnh Long An, thu giá nước cao hơn so với quy định, chất lượng nước bẩn…đó là những gì đang diễn ra nhiều năm qua tại Công ty Ita - Water.