Thứ Năm , 09:41, Ngày 24/10/2019

Gia đình và pháp luật

Có 'lợi ích nhóm' đối với gói thầu bảo hiểm do VNPT Net là chủ đầu tư?

Gói thầu bảo hiểm công trình được VNPT Net tự ý điều chỉnh tiến độ lên tới 36 tháng để ký hợp đồng với 5 nhà thầu mà không tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu.

Gói thầu bảo hiểm công trình được Tổng Công ty Hạ tầng mạng (VNPT Net) tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước. Thời gian thực hiện hợp đồng quy định trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được Hội đồng Thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) quy định 12 tháng. Đây cũng là gói thầu bảo hiểm có quy mô lớn với tổng giá gói thầu xấp xỉ 21 tỷ đồng. 

Kế hoạch phê duyệt một đằng, thực hiện một nẻo 

Điều 12 khoản 1 điểm b Nghị định 63/ND-CP hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu quy định, một trong những điều kiện để lập hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu là có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt. 

Theo đó, chủ đầu tư phải tuân thủ quy định này khi tổ chức đấu thầu đồng thời phải chịu trách nhiệm về quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 74 Luật Đấu thầu. Tuy nhiên, đối với gói thầu trên, VNPT Net lại không tuân thủ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được VNPT phê duyệt khi triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu “Bảo hiểm công trình”, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

Cụ thể, tại Quyết định số 61/QĐ- VNPT- HĐTV- KHĐT ngày 22/4/2019 được Hội đồng Thành viên VNPT phê duyệt, thời gian thực hiện Gói thầu “bảo hiểm công trình” được phê duyệt 12 tháng. Thông tin này cũng được VNPT Net đăng tải công khai trên hệ thống đấu thầu quốc gia cho tất cả các nhà thầu tham dự được biết khi chuẩn bị hồ sơ dự thầu. 

Thế nhưng Quyết định số 1200 QĐ- VNPT Net – KHĐT ngày 24/6/2019 do Phó Tổng Giám đốc VNPT Net Nguyễn Như Thông phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu trên, thời gian thực hiện hợp đồng của 5 phần (thuộc gói thầu trên) đồng loạt được thay đổi lên 36 tháng mà không phải 12 tháng theo văn bản đã được Hội đồng thành viên VNPT phê duyệt trước đó. 

Vì  sao Phó Tổng Giám đốc VNPT Net Nguyễn Như Thông lại cho phép nhà thầu được thay đổi tiến độ thực hiện hợp đồng mà không tuân thủ quy định về thời gian thực hiện hợp đồng đã được người có thẩm quyền phê duyệt trước đó tại Quyết định 61. Cơ sở pháp lý nào cho phép Phó Tổng Giám đốc VNPT Net Nguyễn Như Thông được thay đổi một trong những tiêu chuẩn đánh giá quan trọng trên trong quá trình lựa chọn nhà thầu với gói thầu trên. Cũng cần lưu ý, đây là gói thầu quy mô lớn VNPT Net được giao trách nhiệm là chủ đầu tư với tổng giá gói thầu được duyệt là 21.400.500.000 VNĐ và được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông phê duyệt đấu thầu rộng rãi trong nước. Gói thầu này thuộc các dự án mở rộng mạng Vinaphone năm 2019. 

Vì sao không đáp ứng về tiến độ vẫn phê duyệt trúng thầu? 

Hồ sơ mời thầu Gói thầu “ Bảo hiểm công trình” được VNPT Net phát hành từ ngày 10/5/2019 đến ngày 30/5/2019. Theo Thông báo mời thầu được VNPT Net đăng tải công khai, gói thầu này gồm 5 phần độc lập cụ thể: 

Phần 1: Cung cấp dịch vụ Bảo hiểm công trình thiết bị vô tuyến khu vực các tỉnh bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai; Phần 2 Cung cấp dịch vụ Bảo hiểm công trình thiết bị vô tuyến vùng Ericsson; Phần 3: Cung cấp dịch vụ Bảo hiểm công trình thiết bị vô tuyến vùng Huawei ; Phần 4: Cung cấp dịch vụ Bảo hiểm công trình thiết bị vô tuyến vùng Nokia; Phần 5: Cung cấp dịch vụ Bảo hiểm công trình thiết bị vô tuyến vùng ZTE. 

Nhà thầu trúng thầu lần lượt với từng phần gồm Liên danh Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội- Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (phần 1); Liên danh Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt- Tổng Công ty Bảo hiểm PVI (phần 2); Liên danh Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội- Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (phần 3); Liên danh Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện – Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (phần 4); Liên danh Tổng Công ty Bảo hiểm Quân đội- Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (phần 5). 

Điều bất thường, mặc dù tiến độ thực hiện hợp đồng của gói thầu bảo hiểm trên sau khi thương thảo với 5 liên danh nhà thầu trên đều không đáp ứng quy định về tiến độ thực hiện được người có thẩm quyền phê duyệt tại Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu nhưng không hiểu sao vẫn được VNPT Net phê duyệt trúng thầu. 

Quyết định số 1200 QĐ- VNPT Net – KHĐT ngày 24/6/2019 do Phó Tổng Giám đốc VNPT Net Nguyễn Như Thông ký phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thời gian thực hiện hợp đồng của 5 nhà thầu trúng thầu đều “vượt trần” gấp 3 lần so với quy định tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu. 

Theo Thông tư 14/2016/TT-BKHĐT do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 29/9/2016 quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn, tại phần tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, quy định : hồ sơ dự thầu hợp lệ khi thời gian thực hiện gói thầu nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật đồng thời đáp ứng thời gian theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. 

Đồng thời, tại Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu. 

Thế nhưng không hiểu sao, trong quá trình lựa chọn nhà thầu, VNPT Net lại không căn cứ vào kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, các văn bản pháp luật về đấu thầu của cơ quan chức năng, kể cả tài liệu văn bản pháp lý mà chính chủ đầu tư phê duyệt trước đó để đánh giá, thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn gói thầu trên. 

 Một chuyên gia về đầu thầu cho biết, việc lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của bên mời thầu (được thể hiện thông qua Hồ sơ mời thầu) thì tiêu chuẩn đánh giá đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Nhằm mục tiêu minh bạch và để hạn chế bớt các hành vi tiêu cực có thể xảy ra. Trên cơ sở đó, nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. 

Cũng theo vị chuyên gia trên, đối với quy trình đấu thầu, ngay từ khi xem xét đánh giá hồ sơ dự thầu, cho đến khâu tổ chức đấu thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu… phải thực hiện nghiêm quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CPcủa Chính phủ và các mẫu hồ sơ mời thầu. 

Rõ ràng, với kết quả đấu thầu trên, dư luận hoàn toàn có cơ sơ nghi ngờ về tính minh bạch về quá trình đấu thấu của gói thầu trên. Liệu có lợi ích nhóm khi tổ chức đấu thầu gói thầu này không ?. Câu hỏi xin được chuyển cho cơ quan chức năng làm rõ. 

Ở Gói thầu “ Bảo hiểm công trình”, VNPT Net cũng không công khai thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu. Khoản 6 Điều 20 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP nêu rõ: Sau khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, bên mời thầu phải đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định; gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà thầu tham dự thầu trong thời hạn quy định tại Điểm n Khoản 1 Điều 12 của Luật Đấu thầu. 

Nghị định số 63 cũng quy định trong thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu phải có danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được lựa chọn của từng nhà thầu. Nhà thầu không trúng thầu cũng có thể “tâm phục khẩu phục” khi bị loại, nếu chủ đầu tư lựa chọn đúng, hoặc có đủ thông tin để kiến nghị, phản ánh. 

Việc VNPT Net không công khai thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với gói thầu trên là không đúng theo quy định của Luật Đấu thầu càng khiến độc giả đặt ra khả năng về việc lựa chọn nhà thầu thiếu minh bạch, có gì uẩn khúc trong câu chuyện này? Vì kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư cần được đảm bảo tính minh bạch, hợp pháp, công khai hơn về quá trình đánh giá, khiến chủ đầu tư không thể “một tay che cả bầu trời”, tùy tiện trong đánh giá, lựa chọn nhà thầu.

Trâm Ngân

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tags : lợi ích nhóm gói thầu VNPT Net

Tin Doanh nghiệp tiếp theo

Tin Doanh nghiệp mới nhất