Thứ Hai , 08:51, Ngày 14/10/2019

Gia đình và pháp luật

Châu Thành - Hậu Giang: Nửa đầu năm vững chắc, cả năm thắng lợi

Sáu tháng đầu năm, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả vững chắc - đó là điều kiện cơ bản đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kế hoạch của cả năm 2019.

Dù bận rộn công việc, Chủ tịch UBND huyện Tống Hoàng Khôi đã dành cho PV cuộc phỏng vấn nhanh…

Ông Tống Hoàng Khôi – Chủ tịch UBND Huyện Châu Thành - Hậu Giang.

Phóng viên: Xin ông cho biết cụ thể những kết quả nổi bật và tích cực của huyện trong 6 tháng đầu năm?

+ Chủ tịch Tống Hoàng Khôi: Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2019, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành cơ bản đạt tiến độ chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện giao. Nhờ sự đồng thuận cao của các quyết tâm và cố gắng của bộ máy chính quyền hai cấp, các ngành chức năng và sự đóng góp quan trọng của nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định và phát triển tích cực.

Trong 14 chỉ tiêu pháp lệnh, 4 chỉ tiêu về kinh tế đều đạt yêu cầu Nghị quyết (NQ) HĐND đề ra. Trong đó: Giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) đạt 7.931,158/14.815 tỷ đồng, đạt 53,53% NQ; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế với khu vực I: 5,38%/5,56% (khu vực II: 66,87%/66,80%; khu vực III: 27,75%/27,64%); Tổng vốn đầu tư trên địa bàn ước đạt 1.781,745/2.230 tỷ đồng, đạt 79,89% NQ; Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 457,500/301,323 tỷ đồng, đạt 151,83% dự toán; và Tổng chi ngân sách địa phương: 172,400/297,773 tỷ đồng, đạt 57,9% dự toán; trong đó, chi đầu tư phát triển 26,447/36,546 triệu đồng, đạt 72,36% kế hoạch vốn.

Trong 8 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội, đáng chú ý là Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh 95/95%, đạt 100% NQ. Thu gom và xử lý chất thải rắn ở đô thị 87/87%, đạt 100% NQ; Giải quyết việc làm cho 1.523/2.050 lao động, đạt 74,29% chỉ tiêu  tỉnh giao; Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế 76,13%/86,09%, đạt 88,43% NQ; Củng cố, nâng chất 09 trạm y tế đạt 10 tiêu chí quốc gia về y tế xã 09/09 trạm, đạt 100% NQ. Số bác sĩ trên vạn dân 7,6/7,6 bác sĩ, đạt 100% NQ; Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia 02-03 trường, tỷ lệ đạt chuẩn Quốc gia trên tổng số trường hiện có 66,67%.

Hai chỉ tiêu cuối thuộc về quốc phòng - an ninh đều vững chắc và tiến bộ. Đó là: Hoàn thành chỉ tiêu, chất lượng tuyển quân tỉnh giao năm 2019 với 110/110 quân, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ trên tổng số dân, đạt chỉ tiêu trên giao; Giảm tội phạm về trật tự xã hội và kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn huyện từ 5% trở lên.

Các kết quả thấy rõ hơn ở mảng kinh tế là: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ thực hiện 1.511,894/2.840 tỷ đồng, đạt 53,23% chỉ tiêu tỉnh giao (tăng 7,99% so cùng kỳ); Tổng số hộ sử dụng điện 20.865/21.466 hộ, chiếm tỷ lệ 97,20% hộ sử dụng điện, trong đó có 20.840 hộ sử dụng điện an toàn, chiếm tỷ lệ 97,08% hộ sử dụng điện và tỷ lệ hộ sử dụng điện ở nông thôn đạt 98,65%.

Nét mới về sản xuất nông nghiệp của huyện trong năm 2019 là phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh triển khai Kế hoạch số 3519/KH-UBND ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang, về việc triển khai thực hiện thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2019-2020.

Về xây dựng nông thôn mới (NTM): Triển khai Kế hoạch 209/BCĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Hậu Giang năm 2019. Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM huyện Châu Thành năm 2019. Chỉ đạo các xã đạt chuẩn NTM rà soát các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, Bộ tiêu chí Khu dân cư mẫu, vườn mẫu để có cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện cho những năm tiếp theo.

Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã triệt phá 16 tụ điểm tệ nạn xã hội (giảm 13 tụ điểm so với cùng kỳ), xử lý 98 đối tượng; tổ chức 1.215 cuộc tuần tra canh gác, giải tán 326 lượt thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya gây mất an ninh trật tự; phát hiện 08 vụ tội phạm về trật tự an toàn xã hội (giảm 05 vụ so với cùng kỳ); tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy phát hiện 1.587 trường hợp vi phạm chủ yếu chạy quá tốc độ, vượt nồng độ cồn… xử phạt hành chính 949 trường hợp với tổng số tiền phạt khoảng 825,060 triệu đồng, tước 217 giấy phép lái xe các loại.

Cũng trong 6 tháng qua, huyện đã Phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng khu dân cư nông thôn mới Phú Hữu; Trung tâm thương mại và khu dân cư thương mại thị trấn Mái Dầm; góp ý đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới Nam Sông Hậu, đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng khu nhà ở cho chuyên gia và công  nhân; thỏa thuận Sở Xây dựng đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới Mái Dầm, Quy hoạch chi tiết xây dựng nhà máy luyện cán thép Sunpro; phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng Khu nhà ở cán bộ công nhân viên vận hành Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu; chủ trương Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm công nghiệp thực phẩm Masan Miền Tây tại Khu công nghiệp Sông Hậu (giai đoạn 1). Đây là những chuyển động quan trọng và thiết thực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của huyện trong thời gian tiếp theo.

Phóng viên: Vậy còn giải pháp trước các nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm sẽ ra sao, thưa Chủ tịch?

+ Chủ tịch Tống Hoàng Khôi: Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Huyện ủy và HĐND huyện năm 2019, UBND huyện tập trung chỉ đạo, điều hành với sự nỗ lực cao, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Kế hoạch của UBND huyện từ đầu năm về việc thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Hậu Giang về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Theo đó, huyện tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đề án, kế hoạch phát triển nông nghiệp an toàn, sạch, công nghệ cao, gắn với chuỗi giá trị; nhân rộng những mô hình làm ăn hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Chủ động liên kết với Trường Đại học Cần Thơ để ký kết hợp đồng ghi nhớ nghiên cứu, ứng dụng khoa học trong các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường,... đã được triển khai tại Diễn đàn kinh tế xanh trên địa bàn Hậu Giang.

Tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng các công trình; theo dõi, quản lý, sử dụng các nguồn vốn theo đúng danh mục và đúng quy định; tích cực tranh thủ tỉnh bổ sung kế hoạch vốn 2019 cho huyện; tăng cường kiểm soát và xử lý nợ đọng, tích cực thực hiện công tác giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản đạt 100% kế hoạch.

Hỗ trợ, giúp đỡ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hoạt động hiệu quả; tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho nhà đầu tư đã đăng ký triển khai dự án tại khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện, nhất là giải phóng mặt bằng, hỗ trợ thi công. Tổ chức rà soát các chợ, phố chợ, trung tâm thương mại để kêu gọi đầu tư, bố trí mua bán, quy hoạch nhà lồng chợ. Phát triển du lịch, nhất là khu du lịch sinh thái Phú Hữu gắn với du lịch sinh thái miệt vườn, du lịch cộng đồng.

Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế quốc gia; tập trung xây dựng mới, duy trì và giữ vững chuẩn quốc gia y tế xã đối với các đơn vị đã đạt để được công nhận, công nhận lại; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm; nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo hiểm y tế, xây dựng kế hoạch cụ thể nâng cao tỷ lệ dân số trên địa bàn huyện tham gia bảo hiểm y tế, đảm bảo hoàn thành kế hoạch 86,09%.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm. Tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; củng cố, nâng chất hoạt động của các danh hiệu văn hóa hiện có, trong đó quan tâm nâng xã văn hóa đạt chuẩn “xã văn hóa nông thôn mới”, thị trấn văn hóa đạt chuẩn “thị trấn văn minh đô thị”.

Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài; duy trì và thực hiện tốt công tác đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; phấn đấu giải quyết đạt từ 90% trở lên số đơn thư thuộc thẩm quyền. Kiên quyết xử lý mạnh với hình thức cưỡng chế khi đủ điều kiện đối với những trường hợp lấn chiếm đất công, vi phạm hành lang lộ giới, xây dựng không phép, trái phép, không giao đất cho các dự án trên địa bàn.

Chỉ đạo các phòng chuyên môn tham mưu UBND huyện chuẩn bị các tờ trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND năm 2019. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ; nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt trong hoạt động dịch vụ hành chính công qua hệ thống bưu điện và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Duy trì và mở rộng áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan hành chính nhà nước. Triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại, thân thiện tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện.

Trên cơ sở các kết quả vững chắc của 6 tháng đầu năm, cộng với các giải pháp thiết thực, phù hợp cho nửa cuối năm, chúng tôi tin là huyện sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch cả năm 2019.

Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch về cuộc phỏng vấn này.

Hồng Ân (thực hiện)

Nguồn : Khỏe 365

Tin Liên quan

Tags : hậu giang kinh tế - xã hội

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất