Thứ Bảy , 03:23, Ngày 24/08/2019

Gia đình và pháp luật

Châu Thành, Hậu Giang: Thu ngân sách đạt khá, sản xuất ổn định

Trong tháng 3/2019, huyện Châu Thành đã tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm nên tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển ổn định, quốc phòng-an ninh được giữ vững.

Báo có cuộc trao đổi về tình hình kinh tế - xã hội tháng 3/2019 với Chủ tịch UBND huyện Tống Hoàng Khôi, ông cho biết: Trong tháng 3/2019, huyện đã tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm nên tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Ông Tống Hoàng Khôi - Chủ tịch UBND Huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Nổi bật, thu ngân sách đạt tiến độ theo kế hoạch; quản lý điều hành ngân sách chặt chẽ; hệ thống chính quyền hoạt động có hiệu quả; một số công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển ổn định; hoạt động cấp phép xây dựng và kinh doanh được thực hiện tốt; chế độ chính sách của các đối tượng được giải quyết kịp thời, đúng quy định; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo, tai nạn giao thông được kiềm chế.

Phóng viên: Thưa Chủ tịch, xin ông vui lòng cho biết những số liệu cụ thể về các mặt hoạt động, công tác của huyện?

Chủ tịch huyện Tống Hoàng Khôi: Về nông nghiệp và phát triển nông thôn, kết quả xuống giống các loại rau màu đạt khá (44.5%) với diện tích 271,4/610ha; trong đó: bắp 51,5ha, đậu các loại 28,7ha và rau màu các loại 213,1ha. Tổng diện tích vườn cây ăn trái 10.696,01/10.675ha, đạt 100,2% KH, gồm: cây có múi 3.085,76ha và 7.610,23ha cây ăn trái khác.

Về chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi thủy sản: Đàn gia súc 2.122/6.600con, đạt 32,15% KH (gồm: bò, trâu 308 con; lợn 1.814 con); đàn gia cầm 59.081/180.000con, đạt 32,82% KH (gà 50.961 con, vịt 8.120 con); diện tích nuôi thủy sản 49,2/250ha, đạt 19,7% KH. Xây dựng kế hoạch thực hiện Công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản (BV và PTNLTS) năm 2019. Chiến dịch Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Trồng cây: phần đường 22.991/67.000m 2 , đạt 34,32% KH; phần cầu 477/600m 2 , đạt 79,42% KH; về thủy lợi đã nâng cấp đê bao khép kín được 591/300ha, đạt 197% so kế hoạch; việc trồng cây xanh đang triển khai. Tổng kinh phí thực hiện 16.911 triệu đồng (nhân dân đóng góp 4.268 triệu đồng).

Về kinh tế hợp tác: Toàn huyện hiện có 40 HTX (gồm: 35 HTX nông nghiệp, 05 HTX phi nông nghiệp), 20 tổ hợp tác, 26 câu lạc bộ khuyến nông và 01 Liên hiệp HTX nông nghiệp. Tuy nhiên, chỉ có 19 HTX hoạt động tình trạng bình thường, còn 21 HTX hoạt động yếu kém.

Huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp vận động và hoàn tất thủ tục giải thể 16 HTX, xóa tên 5 HTX không còn hoạt động. Bên cạnh đó, huyện phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh Hậu Giang, về việc triển khai thực hiện thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2019-2020

Về xây dựng nông thôn mới (NTM): Triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Hậu Giang năm 2019 và xây dựng kế hoạch củng cố, nâng chất các tiêu chí NTM ở các xã Đông Thạnh, Đông Phú, Phú An theo bộ tiêu chí nâng cao; lập thủ tục đầu tư và đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư xây dựng tiêu chí số 2 (giao thông) và tiêu chí số 6 (cơ sở vật chất văn hóa) xã Đông Phước A. Huyện đã tiếp, làm việc với Văn phòng Điều phối NTM về làm việc với xã Đông Thạnh, khảo sát ấp Phú Quới để xây dựng “khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu”.

Về ảnh hưởng của thiên tai: Trong tháng xảy ra 05 sạt lở đất, chiều dài sạt lở 73m, diện tích mất đất 385m 2 , ước thiệt hại khoảng 47 triệu đồng, lũy kế 08 điểm (tăng 02 điểm so với cùng kỳ), với tổng chiều dài 152m, diện tích mất đất khoảng 519m 2 , ước thiệt hại khoảng 107 triệu đồng. Hiện đã khắc xong 01 điểm, đang khắc phục 03 điểm, các điểm còn lại vận động nhân dân tự khắc phục bằng vật liệu tại chỗ. Đo độ mặn vàm kênh Cái Côn, kênh Mái Dầm trong các ngày triều cường (nước rong), kết quả các lần đo 0,1‰.

Đáng mừng là công tác thu, chi ngân sách: Tính đến ngày 28/03/2019, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 216,867/301,323 tỷ đồng (tăng 36,44% so cùng kỳ), đạt 71,97% KH với số thu nội địa 21,85/67,7 tỷ đồng (tăng 63,9% so cùng kỳ), đạt 32,28% KH (thu do ngành Thuế quản lý 20,23/63,5 tỷ đồng, đạt 31,87% KH). Nhờ đảm bảo tốt nguồn thu nên công tác chi ngân sách không xảy ra đột biến.

Về giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) tháng 03/2019 đạt 1.341,977 tỷ đồng, số lũy kế là: 3.791,790/14.815 tỷ đồng, đạt 25,59% KH (tăng 3,26% so cùng kỳ); riêng giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp đạt 943,036 tỷ đồng, số lũy kế là: 2.569,062/13.040 tỷ đồng, đạt 19,7% KH (tăng 3,52% so cùng kỳ).

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn là 852,293/2.230 tỷ đồng, đạt 38,22% so KH. Về đầu tư, xây dựng: Đầu năm 2019, Tổng số vốn huyện bố trí là 36,546 tỷ đồng, gồm: Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2018 là 8,001 tỷ đồng, các dự án dự kiến hoàn thành trong năm nay là 2,121 tỷ đồng, dự án khởi công mới năm 2019 là 26,424 tỷ đồng, đến ngày 28/02/2019 đã giải ngân vốn được 4.665/36,546 tỷ đồng, đạt đạt 12,76% KH. Bên cạnh đó, huyện tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình như: Nhà ăn, sân đường nội bộ, cây xanh và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học thị trấn Ngã Sáu; Đường giao thông nông thôn từ cầu Chữ Y đến xã Phú Tân; Khu hành chính UBND xã Phú Hữu; đầu tư nâng cấp các trường đề nghị tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch.

Về thương mại, dịch vụ và điện: Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 03 đạt 243,363 tỷ đồng, số lũy kế là 797,565/2.840 tỷ đồng (tăng 9,84% so cùng kỳ), đạt 28,08% KH.

Trong tháng, cấp 14 giấy phép kinh doanh, nâng tổng số trên địa bàn huyện có 4.384 cơ sở kinh doanh, Hợp tác xã. UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng chủ động phối hợp kiểm tra, giám sát thị trường, yêu cầu các hộ kinh doanh thực hiện niêm yết giá, bán theo đúng giá niêm yết tại các chợ trên địa bàn huyện.

Cũng trong tháng qua, ngành điện đã lắp đặt mới 22 điện kế (lũy kế 35 điện kế), không chuyển lưới điện kế (lũy kế 05 điện kế), nâng tổng số hộ sử dụng điện 20.833/21.466 hộ, chiếm tỷ lệ 97,05% hộ sử dụng điện; trong đó có 20.830 hộ sử dụng điện an toàn, chiếm tỷ lệ 97,11% hộ sử dụng điện; tỷ lệ hộ sử dụng điện ở nông thôn đạt 98,63%.

Về công tác tài nguyên và môi trường: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn. Trong tháng đã giao nền tái định cư (TĐC) cho các hộ dân 15 nền, 13 hộ với 1.430 m 2 (lũy kế 29 nền TĐC cho 23 hộ với diện tích 2.690m 2 ).

Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Nhà máy xi măng. Tổ chức phát quang, dọn dẹp các vật che chắn tầm nhìn trên các tuyến đường giao thông và khu dân cư trên địa bàn, tạo cảnh quan môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp.

Phóng viên: Vậy còn các mặt công tác khác và công việc trong thời gian tiếp theo như thế nào, thưa ông?

Chủ tịch huyện Tống Hoàng Khôi: Các lĩnh vực Văn hóa-xã hội; Quốc phòng-an ninh và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính đều huyện được quan tâm đồng bộ, đôn đốc phát triển, thực hiện theo đúng sự chỉ đạo và các quy định của tỉnh và chính phủ, nhờ vậy, trong tháng vừa qua tình hình đời sống nhân dân, phát triển kinh tế-xã hội của huyện đạt sự ổn định.

Trong tháng 4 tới, UBND huyện đã lập chương trình, kế hoạch cho 4 lĩnh vực công tác cụ thể về Kinh tế, Văn hóa-xã hội, Quốc phòng-an ninh, giải quyết khiếu nại tố cáo và Xây dựng hệ thống chính quyền.. có phân công, giao lãnh trách nhiệm đối với từng tổ chức, cá nhân đúng chuyên môn, nghiệp vụ trên cơ sở nhiệm vụ và chỉ tiêu pháp lệnh được UBND tỉnh giao phó phù hợp với tình hình cụ thể của huyện. Tất cả bộ máy chính quyền, từ tập thể lãnh đạo huyện đến từng cán bộ, công chức các ngành huyện, xã thường xuyên đoàn kết, rèn luyện đạo đức công vụ, phẩm chất cán bộ-đảng viên và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này!

Hồng Ân

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : kinh tế - xã hội an ninh quốc phòng

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất