Thứ Hai , 06:57, Ngày 19/08/2019

Gia đình và pháp luật

Chất lượng các nhà thầu nước ngoài bị đánh giá thấp

Bộ GTVT công bố kết quả chất lượng danh sách các nhà thầu thực hiện năm 2016 của 474 nhà thầu tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ GTVT đầu tư.

Các tiêu chí đánh giá được dựa trên những diễn biến thực tiễn trên hiện trường như: Công tác huy động tài chính, máy móc; Khả năng đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng công trình; An toàn lao động; Giải quyết các thủ tục thanh toán, nghiệm thu và việc thực hiện trách nhiệm bảo hành công trình.

Tổng thầu Trung Quốc dự án Cát Linh - Hà Đông được đánh giá mức trung bình.

Những nhà thầu có trên 6 lỗi/gói thầu hoặc từ 21 lỗi trở lên/các gói thầu hay có từ một vi phạm trở lên trong các gói thầu sẽ bị đánh giá là chưa đáp ứng yêu cầu. Nhà thầu có 4-6 lỗi/gói thầu hoặc từ 8-20 lỗi/các gói thầu sẽ được đánh giá ở mức trung bình. Các nhà thầu được đánh giá đáp ứng yêu cầu phải đảm bảo tiêu chí có từ 3 lỗi trở xuống/gói thầu hoặc từ dưới 8 lỗi/các gói thầu và không có vi phạm trong quá trình thực hiện.

Theo như tiêu chí đánh giá nêu trên, trong tổng số 474 nhà thầu xây lắp được đánh giá năm 2016 thì có 453 nhà thầu xây lắp đáp ứng yêu cầu và 21 nhà thầu xây lắp trung bình. 

Đứng đầu danh sách các nhà thầu trong nhóm đáp ứng yêu cầu vẫn là những cái tên quen thuộc trong lĩnh vực xây dựng cơ bản giao thông như: CIENCO4, tổng công ty Thăng Long, tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, tổng công ty Xây dựng Đường thủy, công ty Liên hợp xây dựng Vạn Cường. 

Trong số 21 nhà thầu thuộc nhóm đáp ứng trung bình, có nhiều đơn vị danh tiếng đến từ nước ngoài như: POSCO, LOTTE, SAMWAN, DOOSAN, Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc, cùng với đó là một số đơn vị trong nước như: Tổng công ty XDCTGT5 (CIENCO5), tổng công ty Thành An, tổng công ty Xây dựng số 1…

Hầu hết các nhà thầu ngoại đến từ Hàn Quốc nằm trong nhóm đáp ứng trung bình như: POSCO, LOTTE, SAMWAN, DOOSAN đều do dính lỗi tại dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (tổng công ty Đầu tư phát triển Đường cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư). 

Điển hình, LOTTE bị 5 lỗi tại gói thầu A1 và 5 lỗi tại gói thầu A4 gồm: Tổ chức thi công, tiến độ thi công tổng thể, tiến độ thi công chi tiết, đảm bảo vệ sinh môi trường, thanh toán. POSCO bị 5 lỗi tại gói thầu A5 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Tiến độ thi công tổng thể, tiến độ thi công chi tiết, chất lượng thi công, đảm bảo ATGT, đảm bảo vệ sinh môi trường). Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cũng đưa hàng loạt nhà thầu từng có nhiều danh tiếng trong nước vào nhóm đáp ứng trung bình như: CIENCO5 (4 lỗi tại gói thầu A1), Đông Mê Kông (4 lỗi tại gói thầu số 7), tổng công ty Thành An (4 lỗi tại gói thầu số 6)… 

Trong khi đó, công ty Hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc được ban QLDA Đường sắt đánh 4 lỗi (huy động máy móc thiết bị, tiến độ thi công tổng thể, tiến độ thi công chi tiết, an toàn lao động) tại dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông.

Theo lãnh đạo cục Quản lý xây dựng & Chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT), kết quả công bố của Bộ GTVT căn cứ trên cơ sở tổng hợp của chủ đầu tư, ban QLDA đánh giá tình hình thực hiện của nhà thầu xây lắp trong năm 2016.

Thế Anh

Nguồn : Tin Nhanh Online

Tin Liên quan

Tags : Xây dựng nhà thầu Bộ GTVT

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất