Thứ Hai , 07:58, Ngày 26/08/2019

Gia đình và pháp luật

Cái Nước, Cà Mau: Hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2017 

Dù còn nhiều khó khăn và thách thức nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực, tình hình kinh tế – xã hội của huyện Cái Nước trong năm 2017 tiếp tục gặt hái được nhiều thắng lợi quan trọng.

Đây sẽ là nền tảng vững chắc để huyện Cái Nước tự tin hoàn hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ. Để hiểu rõ hơn về sự phát triển của địa phương, PV đã có cuộc phỏng vấn với ông Phạm Phúc Giang, Chủ tịch UBND huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Ông Phạm Phúc Giang, Chủ tịch UBND huyện Cái Nước.

Phóng viên: Thưa ông Phạm Phúc Giang, xin ông cho biết những thành tựu nổi bật của huyện Cái Nước trong thời gian qua, ông sẽ nhấn mạnh những vấn đề gì?

Ông Phạm Phúc Giang: Trong năm 2017, cũng như nhiều địa phương khác, Cái Nước gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh...Tuy nhiên, để hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra, tạo tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo nên ngay từ đầu năm, huyện Cái Nước đã có những chương trình, kế hoạch chỉ đạo phù hợp với điều kiện, tiềm năng của địa phương. Nhờ đó mà tình hình kinh tế của huyện Cái Nước trong thời gian qua tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao.

Trong đó, nhờ triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung tái cơ cấu lại sản xuất theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững mà các mục tiêu, chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp, thủy sản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Về tình hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hoạt động thương mại – dịch vụ cũng có bước chuyển biến tích cực. Hiện toàn huyện có 91 doanh nghiệp, 1.766 hộ kinh doanh cá thể hoạt động trên các lĩnh vực, đã đóng góp đáng kể vào việc phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động.

Bên cạnh việc tập trung phát triển kinh tế thì hoạt động phát triển nông thôn, đặt biệt là phong trào Xây dựng nông thôn mới cũng được huyện Cái Nước tích cực thực hiện triển khai tốt. Trong thời gian qua, các ngành, các xã tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng về kinh tế - xã hội ở nông thôn. Đến nay, bình quân chung mỗi xã đạt 14 tiêu chí đạt, 100% kế hoạch.

Còn đối với công tác xây dựng thị trấn Cái Nước văn minh đô thị cũng được quan tâm thực hiện. Các phần việc được triển khai, tuyên truyền trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân biết, thực hiện. Các công trình chỉnh trang trung tâm thị trấn tiếp tục được đầu tư, nâng cấp…

Đặc biệt, công tác cải cách hành chính tiếp tục được duy trì và phát huy. Công tác chỉ đạo, điều hành từ huyện đến cơ sở có nhiều đổi mới, sâu sát, quyết liệt và hiệu quả hơn. Về Quốc phòng - an ninh và trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững và ổn định, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo, công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án có nhiều tiến bộ, công tác tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được đổi mới, từ đó nâng cao hiểu biết, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân.

Phóng viên: Bên cạnh phát triển kinh tế thì việc chăm lo cho đời sống người dân đang và đã được Cái Nước quan tâm như thế nào, thưa ông?

Ông Phạm Phúc Giang: Ngoài việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, Cái Nước còn đặc biệt quan tâm đến nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Trong năm qua, Cái Nước đã tiến hành điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo, xây dựng mô hình giảm nghèo, giúp hộ nghèo phát triển sản xuất, tạo việc làm, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Công tác chăm lo đời sống gia đình người có công với cách mạng, người nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội chu đáo, kịp thời, đã hoàn thành bàn giao 42 căn nhà cho người có công. Vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa được 1 tỷ 621 triệu đồng, đạt 162% chỉ tiêu tỉnh giao và đạt 108% kế hoạch.

Về chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động cũng được nâng lên. Trong năm, Cái Nước đã hỗ trợ được 7.359 lao động có việc làm, đạt 109,84% kế hoạch. Tổ chức dạy nghề cho 6.241 lao động nông thôn, đạt 100,7% kế hoạch, với nhiều ngành nghề đa dạng, gắn liền với cuộc sống người dân... đã tạo điều kiện cho các học viên áp dụng vào sản xuất, kinh doanh tại gia đình. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 54,13%, đạt 100,2% kế hoạch.

Bên cạnh đó, nhằm phục vụ tốt công tác chăm lo cho sức khỏe người dân, huyện còn quan tâm đầu tư, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, áp dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, kỹ thuật cao để chẩn đoán và điều trị, góp phần nâng cao chất lượng và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân ngày càng cao.

Đối với chất lượng giáo dục và đào tạo từng bước cũng được nâng lên, việc sắp xếp đội ngũ viên chức và mất cân đối về kinh phí ngành giáo dục được quan tâm giải quyết dứt điểm, văn hóa thể thao tiếp tục được chú trọng.

Phóng viên: Vậy huyện Cái Nước sẽ phải làm những gì để vươn xa hơn trong những năm tới?

Ông Phạm Phúc Giang: Dù có những khó khăn nhưng những cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cái Nước đã đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh nhà. Kế thừa và phát huy những thành tích đạt được đó. Trong thời gian tới, huyện Cái Nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng, tăng cường huy động các nguồn lực xã hội để tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, cải cách hành chính, phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường, tăng cường củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Trên cơ sở đề ra các mục tiêu và các giải pháp thực hiện đồng bộ dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ huyện, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và sự nỗ lực đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn của người dân Cái Nước, tin tưởng rằng bức tranh kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian tới sẽ tiếp tục thu được những thắng lợi.

Để Cái Nước tiếp tục khởi sắc và đạt được những thành tựu to lớn hơn, mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục làm việc với khí thế cao nhất, cùng với sự đồng tâm, hiệp lực, chủ động, sáng tạo, quyết liệt với công việc đã đề ra, nhằm đưa diện mạo của quê hương Cái Nước giàu truyền thống cách mạng không ngừng phát triển bền vững.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Minh Luân – Hồng Ân

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tags : xã hội kinh tế phát triển

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất