Thứ Năm , 08:31, Ngày 20/02/2020

Gia đình và pháp luật

Cafe sáng: Hướng dẫn sử dụng vợ

Nhà sản xuất luôn không chịu trách nhiệm sau khi đã trao tay nhưng vẫn duy trì chế độ bảo hiểm vì thế hãy cẩn thận nếu không muốn bị bắt bồi thường những lỗi người dùng trong quá trình sử dụng.

Bài viết này không phải là thuốc và không thể thay thế thuốc chữa bệnh vô tâm với vợ. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng:

- Là sản phẩm dễ vỡ.

- Giá trị tuỳ thuộc vào sự trân trọng của người dùng có thể miễn phí hoặc thu phí, có thể cho không hoặc đòi hỏi cao.

- Nhà sản xuất luôn không chịu trách nhiệm sau khi đã trao tay nhưng vẫn duy trì chế độ bảo hiểm vì thế hãy cẩn thận nếu không muốn bị bắt bồi thường những lỗi người dùng trong quá trình sử dụng.

- Sản phẩm được vận hành bằng năng lượng tái tạo từ sự lắng nghe của người dùng. Đạt mức vận hành cao nhất với nhiên liệu sản xuất từ sự Chia Sẻ.

 - Hoàn toàn không tương thích với người dùng vô tâm, vô tình, vô cảm.

- Có thể tự huỷ nếu người dùng bỏ quên sản phẩm lâu ngày.

- Vận hành đạt tối đa nếu người dùng sử dụng chế độ Lãng Mạn (chế độ yêu cầu sự nỗ lực cao nhất từ người dùng).

- Đôi khi xảy ra trạng thái cằn nhằn- nghi ngờ. Người dùng nên đầu tư thời gian cho sản phẩm để hoá giải trạng thái.

- Sản phẩm có thể sản xuất ra một đến vài sản phẩm mang đặc tính người dùng.

- Không sử dụng chung với các sản phẩm tương tự khác.

(Trích từ cuốn sách cùng tên sẽ xuất bản năm nào đó không xa).

Theo Gia Đình Mới

Tin Liên quan

Tags : hôn nhân gia đình

Tin Mái ấm Việt tiếp theo

Tin Mái ấm Việt mới nhất