Thứ Bảy , 22:16, Ngày 19/10/2019

Gia đình và pháp luật

Cà Mau: Xử lý nghiêm cán bộ lãnh đạo sai phạm về quản lý đất đai

Thanh tra tỉnh Cà Mau đã ban hành Kết luận Thanh tra số 01 vào ngày 05/4/2019, làm rõ nhiều sai phạm trong việc giao đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ tại một số tuyến đường trên địa bàn TP Cà Mau.

Cụ thể là đường Nguyễn Tất Thành, Quản lộ Phụng Hiệp, Ngô Quyền, Nguyễn Trãi, Hải Thượng Lãn Ông,…

Kết luận Thanh tra số 01 ban hành ngày 05/4/2019 (thay thế kết luận số 05 ngày 25/9/2018).

Thanh tra tỉnh Cà Mau đã khẳng định: “… UBND tỉnh không có chủ trương giao đất cho các hộ dân đối với phần đất do Nhà nước quản lý nằm ngoài chỉ giới đường đỏ (tiếp giáp với đất cùa hộ đang sử dụng) của các tuyến đường nêu trên. Việc UBND TP Cà Mau thực hiện cấp GCN QSDĐ cho các hộ dân đối với phần đất nay là tự ý không xin chủ trương của cấp thẩm quyền trong quản lý, sử dụng đất…”.

Việc cấp GCN QSDĐ nêu trên được triển khai đối với 134 hồ sơ, cho phép các hộ dân nộp tiền sử dụng đất rồi cấp GCN QSDĐ là vi phạm Điều 52 Luật Đất Đai 2013 và Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Trước đó, tại Kết luận 05/KL-TT ngày 25/9/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau (từ đầu năm 2014 đến cuối năm 2016), Thanh tra tỉnh Cà Mau chỉ rõ 18 cán bộ liên quan ở nhiều thời kỳ khác nhau, cụ thể từ năm 2014- 2016, phải chịu trách nhiệm về tài chính, với số tiền tổng cộng gần 9 tỉ đồng, gồm: ông Hồ Trung Việt (nguyên Chủ tịch TP Cà Mau tại thời kỳ thanh tra), ông Trịnh Văn Lên (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường), ông Đặng Hữu Lạc (Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường), ông Huỳnh Thanh Dũng (Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường), ông Hứa Minh Hữu (nguyên Chủ tịch TP Cà Mau), ông Triệu Tấn Phát (Phó Chủ tịch UBND TP Cà Mau), bà Lê Thị Bích Nhiên (Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Cà Mau),...

Tuy nhiên, sau khi Thanh tra tỉnh ban hành và công bố Kết luận 05/KL-TT ngày 25/9/2018 thì có ý kiến trái chiều, chưa đồng thuận đối với một số nội dung theo kết luận của thanh tra… Ngày 9/11/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải ký Công văn số 8967/UBND-NNTN nêu rõ: “Sau khi xem xét nội dung Kết luận số 05 của Chánh Thanh tra tỉnh và theo thông tin phản ánh của dư luận thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Chánh thanh tra tỉnh tổ chức rà soát lại những nội dung tại Kết luận thanh tra nêu trên…”.

Đường Ngô Quyền được Thanh tra tỉnh Cà Mau đưa vào diện vi phạm chỉ giới đường đỏ do Nhà nước quản lý.

Sau khi tiến hành rà soát, xác minh, bổ sung thời điểm sai phạm, từ năm 2014- 2018, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã ban hành Kết luận Thanh tra số 01 vào ngày 05/4/2019, đã chỉ rõ các sai phạm trong việc quản lý, sử dụng phần đất ngoài chỉ giới đường đỏ dọc theo 5 tuyến đường, gồm: Quảng lộ Phụng Hiệp, Hải Thượng Lãn Ông, Ngô Quyền, Nguyễn Trãi và Nguyễn Tất Thành của nhiều cơ quan, cá nhân trực thuộc UBND tỉnh Cà Mau.

Tại Kết luận Thanh tra số 01 vào ngày 05/4/2019Thanh tra tỉnh Cà Mau đã kiến nghị xử lý: kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm đối với lãnh đạo UBND TP Cà Mau và Sở TN&MT tỉnh Cà Mau trong việc chỉ đạo, ký cấp GCN QSDĐ cho hộ gia đình và cá nhân phần đất do Nhà nước quản lý… kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của các cá nhân liên quan của văn phòng ĐKĐĐ tỉnh, chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thành phố Cà Mau… Kiến nghị UBND thành phố Cà Mau chỉ đạo tổ chức kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của các cá nhân liên quan thuộc thẩm quyền,…

Duy Anh - Bích Thủy

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : đất đai sai phạm Cà Mau quản lý

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất