Chủ nhật, 10:40, Ngày 20/10/2019

Gia đình và pháp luật

Cà Mau: Những điểm nhấn trong phát triển kinh tế – xã hội

Thời gian qua, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh Cà Mau tiếp tục có nhiều khởi sắc với những điểm nhấn quan trọng, góp phần nâng cao đời sống của người dân tại địa phương.

Để có cái nhìn toàn diện về sự phát triển này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân của tỉnh đã đạt được.

Diện mạo mới đô thị TP Cà Mau.

Phóng viên: Ông có thể chia sẻ đôi nét về những thành tựu kinh tế mà tỉnh đã đạt được trong thời gian vừa qua?

Chủ tịch Nguyễn Tiến Hải: Dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với quyết tâm cao của các cấp, ngành, sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau trong những năm qua vẫn đạt những kết quả quan trọng toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó, nổi bật nhất là hoạt động sản xuất nông nghiệp có sự phát triển mạnh mẽ, mang lại hiệu quả kinh tế khá cao cho người dân.

Điển hình như trong tháng 7 năm 2018, tổng sản lượng thủy sản đạt 45.500 tấn với sản lượng tôm được 16.500 tấn, tăng 6,5% so cùng kỳ. Hiện nay, diện tích ao nuôi tôm công nghiệp cũng ổn định so với tháng trước, lũy kế đạt 9.621 ha, bằng 87,5% kế hoạch (diện tích nuôi tôm siêu thâm canh 1.797 ha).

Ngoài ra, để phát triển ngành nông nghiệp, đặt biệt là tăng thu nhập cho bà con nông dân, tỉnh Cà Mau còn triển khai thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện sản xuất từng vùng. Công tác đầu tư xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất đạt hiệu quả; công tác tập huấn, chuyển giao công nghệ và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất được tiếp tục chỉ đạo thực hiện, mang lại hiệu quả thiết thực, được nông dân tích cực hưởng ứng.

Còn đối với lĩnh vực công thương nghiệp, giao thông vận tải cũng có bước chuyển biến tích cực với chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng tăng 9,1% so tháng trước và tăng 6% so cùng kỳ. Đặc biệt, công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông tiếp tục được thường xuyên thực hiện. Trong tháng, tiếp tục thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên 12 công trình bộ và 03 công trình đường thủy; bảo trì 29 công trình.

Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản, phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư còn được tỉnh thực hiện tốt. Theo đó, tính đầu năm đến ngày 24/7/2018, có 303 doanh nghiệp thành lập mới; đồng thời đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư 315 dự án (trong đó có 35 dự án đầu tư thuộc khu công nghiệp), với tổng vốn đầu tư 91.253 tỷ đồng…

Ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Phóng viên: Bên cạnh việc phát triển kinh tế thì các vấn đề về y tế, giáo dục – đào tạo, đặt biệt là công tác an sinh xã hội đã được tỉnh Cà Mau triển khai thực hiện ra sao thưa ông?

Chủ tịch Nguyễn Tiến Hải: Xác định công tác an sinh xã hội là một nhiệm vụ đặc biệt, có ý nghĩa rất quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Trong thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã triển khai đồng bộ các giải pháp an sinh xã hội trên nhiều phương diện như giúp người dân tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục –đào tạo, văn hóa; hỗ trợ người dân phát triển sản xuất; rà soát, giải quyết việc làm, các chế độ chính sách cho người nghèo, hộ cận nghèo...để họ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Theo đó, ngoài việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ đối với người có công, người nghèo, cận nghèo. Trong tháng, tỉnh Cà Mau còn vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa được 1.297 triệu đồng; đào tạo nghề cho 4.440 lao động và giải quyết việc làm cho 5.217 lao động. Đặc biệt, sau thời gian tuyên truyền, tư vấn rộng rãi, Đề án đưa người lao động tỉnh Cà Mau đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động giai đoạn 2018 - 2020 được phần lớn người dân quan tâm và tích cực hưởng ứng. Hiện nay, các huyện, thành phố đang tổ chức tuyển chọn lao động theo chỉ tiêu được phân bổ để hoàn thành kế hoạch đúng thời gian quy định.

Về các hoạt động văn hóa, thể thao cũng diễn ra khá sôi nổi từ tỉnh đến cơ sở, nhất là các hoạt động phục vụ hè, đáp ứng nhu cầu thưởng thức, sinh hoạt văn hóa của nhân dân. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ,... được quan tâm chỉ đạo thường xuyên.

Đặt biệt, công tác Quốc phòng - an ninh và trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững và ổn định; Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cũng được quan tâm chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.

Phóng viên: Vậy theo ông, tỉnh Cà Mau cần có những kế hoạch, định hướng nào để địa phương tiếp tục phát triển?

Chủ tịch Nguyễn Tiến Hải: Để hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra, tạo tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo. Thời gian tới, tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục tập trung phát triển toàn diện sản xuất ngư - nông - lâm nghiệp; tăng cường công tác quản lý sản xuất theo quy hoạch. Đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ thực hiện tái cơ cấu 05 ngành hàng chủ lực của tỉnh; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu và nhu cầu tiêu thụ của thị trường.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đẩy mạnh hợp tác, liên kết vùng; tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa phấn đấu đạt chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu theo kế hoạch đã đề ra.

Đồng thời, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Nhất là xây dựng kế hoạch điều tra nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; kế hoạch kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các dự án hợp phần thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016 – 2018. 

Ngoài ra, Cà Mau cũng thực hiện tốt các nhiệm vụ khoa học công nghệ đã được phê duyệt; nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch!

Minh Luân – Hồng Ân

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : Cà Mau phát triển kinh tế - xã hội

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất