Chủ nhật, 23:16, Ngày 25/08/2019

Gia đình và pháp luật

Cà Mau: Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển và tăng trưởng khá

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, năm 2018 đã khép lại, tỉnh Cà Mau luôn trong tình hình ổn định và phấn khởi.

Dù cũng còn khó khăn và thách thức nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế-xã hội năm 2018 tiếp tục đạt những kết quả quan trọng, cơ bản toàn diện trên các lĩnh vực.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải khẳng định, có được kết quả đó là nhờ có sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh và sự điều hành linh hoạt, chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh từ đôn đốc, kiểm tra, đánh giá thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 thông qua các phiên họp thường kỳ hàng tháng, đến trực tiếp làm việc với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thành phố để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phát triển trên các lĩnh vực. UBND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thường xuyên tổ chức đối thoại, lắng nghe, giải quyết kịp thời những kiến nghị của doanh nghiệp, người dân.

Phóng viên: Thưa Chủ tịch tỉnh, cụ thể tình hình thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu pháp định ra sao và thực tế phát triển tiến bộ trong năm 2018 của tỉnh là như thế nào ?

Chủ tịch Nguyễn Tiến Hải: Năm 2018, Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) theo giá so sánh là đạt kế hoạch với giá trị 40.480 tỷ đồng, tăng 7% so cùng kỳ. Trong đó, lĩnh vực: Ngư, nông, lâm nghiệp đạt 11.590 tỷ đồng, tăng 7,0% so cùng kỳ (vượt 2,8% so kế hoạch); công nghiệp, xây dựng tăng 5,0% so cùng kỳ (bằng kế hoạch); dịch vụ tăng 8,1% so cùng kỳ (bằng 98,1% kế hoạch); thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm tăng 9,1% so cùng kỳ (bằng kế hoạch). Tốc độ tăng trưởng bình quân 03 năm (2016 - 2018) đạt 6,36%/năm. Cơ cấu kinh tế: Khu vực ngư, nông, lâm nghiệp 29,5%; khu vực công nghiệp-xây dựng 26,5%; khu vực dịch vụ 40,2%; thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm 3,8%. GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt 1.880 USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 12.300 tỷ đồng, đạt bằng kế hoạch, tăng 8,2% so cùng kỳ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2018 đạt 33.829 tỷ đồng, chiếm 23,33% GRDP.

Cụ thể, Tổng sản lượng thủy sản đạt 550.000 tấn, bằng 99,6% kế hoạch, tăng 4,7% so cùng kỳ; trong đó, sản lượng tôm đạt 188.750 tấn, tăng 10,1% so cùng kỳ. Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 302.861 ha, trong đó có 280.000 ha nuôi tôm. Khai thác thủy sản hiệu quả, ổn định; hậu cần nghề cá từng bước đáp ứng được yêu cầu sản xuất; công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản được tăng cường; công tác đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép hoạt động tàu cá có nhiều tiến bộ.

Tổng diện tích trồng lúa 96.000 ha, diện tích trồng lúa theo mô hình cánh đồng lớn 14.300 ha; tổng sản lượng lúa năm 2018 ước đạt 520.000 tấn; tỷ lệ lúa sinh thái, lúa sạch ngày càng tăng, năng suất đối với đất chuyên lúa bình quân đạt 5,2 ha. Diện tích chuyển đổi cơ cấu giống lúa chất lượng cao, diện tích ứng dụng quản lý dịch bệnh tổng hợp (IPM) tăng nhanh, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng lúa của tỉnh. Công tác bảo vệ thực vật, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi tiếp tục được quan tâm thực hiện.

Sản lượng chế biến tôm đạt 153.970 tấn, vượt 12,3% kế hoạch, tăng 18,6% so cùng kỳ; sản lượng điện sản xuất đạt 7.302 tỷ KWh, bằng 91,3% kế hoạch, giảm 5,9% so cùng kỳ; sản lượng đạm đạt 809.213 triệu tấn, vượt 1,2% kế hoạch và giảm 1,3% so cùng kỳ; sản lượng khí thương phẩm đạt 1.819 tỷ m3, đạt 91% kế hoạch, giảm 6,1% so cùng kỳ. Đưa vào vận hành Nhà máy xử lý khí Cà Mau (GPP-CM) với công suất xử lý 6,2 triệu m3 khí/ngày với tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng; với sản lượng khí hóa lỏng trong năm 2018 đạt 165.014 tấn.

Hệ thống lưới điện nông thôn được ưu tiên đầu tư gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới về điện. Hệ thống lưới điện phục vụ nhu cầu nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh cơ bản đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân nuôi tôm trên địa bàn tỉnh. Tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo đang được các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư khai thác.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2018 đạt 58.000 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch. Công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, điều chỉnh cơ cấu thị trường xuất khẩu được quan tâm. Kim ngạch xuất khẩu đạt 1.200 triệu USD, bằng 98,3% kế hoạch, tăng 9,1% so cùng kỳ.

Công tác quản lý, điều hành hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa và phương tiện ra vào bến bãi an toàn, đúng quy định. Công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy, thu phí bảo trì đường bộ được duy trì thực hiện. Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông được tập trung thực hiện với các dự án quy mô lớn đang được triển khai đầu tư. Hạ tầng giao thông nông thôn tiếp tục được các địa phương quan tâm triển khai thực hiện gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đã xây dựng được 356 km đường bê tông, vượt 11% kế hoạch năm (320 km) và 129 km lộ đất đen với tổng giá trị khối lượng thực hiện khoảng 221 tỷ đồng. Công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông được thực hiện; duy tu, sửa chữa kịp thời các tuyến đường hư hỏng, xuống cấp, đáp ứng nhu cầu lưu thông, vận chuyển hàng hóa của người dân.

Công tác xây dựng dự toán thu, quản lý, điều hành ngân sách được thực hiện đúng quy định, chống thất thu và tiết kiệm chi có hiệu quả gắn với thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Thu ngân sách đạt 4.714 tỷ đồng, vượt 12,2% dự toán. Chi ngân sách đạt 9.661 tỷ đồng, vượt 1,6% dự toán. Hoạt động tín dụng ổn định, chất lượng dịch vụ ngân hàng ngày càng được nâng lên, số lượng sản phẩm dịch vụ phong phú, cung ứng đủ, kịp thời khối lượng tiền mặt cần thiết cho nhu cầu hoạt động và phát triển.

Các mặt công tác quan trọng khác như: tài chính, ngân hàng; đầu tư xây dựng, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp; hợp tác, liên vùng; quản lý tài nguyên; bảo vệ môi trường; phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới… đều được quan tâm thực hiện theo đúng các quy định, sự chỉ đạo thống nhất từ trung ương và phối hợp hiệu quả với các tỉnh thành trong khu vực.

Ở lĩnh vực văn hóa-xã hội, UBND tỉnh đã điều hành, chỉ đạo, đôn đốc và quan tâm tháo gỡ vướng mắc (nếu có) để các hoạt động từ khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo; y tế; văn hóa-thể thao và du lịch; lao động-thương binh và xã hội; thông tin và truyền thông; an ninh-quốc phòng; trật tự an toàn xã hội… đều đảm bảo hiệu quả, hiệu năng của từng hoạt động cụ thể theo đúng quy định của Chính phủ và nhu cầu của đời sống nhân dân.

Phóng viên: Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế-xã hội trong năm 2019, những vấn đề gì được lãnh đạo UBND tỉnh băn khoăn, quan tâm và lưu ý để cải thiện trong thời gian tới, thưa Chủ tịch ?

Chủ tịch Nguyễn Tiến Hải: Nhìn chung, với kết quả đạt được của năm 2018, kinh tế-xã hội tỉnh Cà Mau tiếp tục trên đà phát triển và tăng trưởng khá 7%, các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh. Việc đạt được toàn diện kết quả trên các lĩnh vực thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, sát sao, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành; sự nỗ lực, đoàn kết, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế nhất định như: Tăng trưởng chưa cao, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; tốc độ đô thị hóa còn chậm; sản xuất ngư, nông, lâm nghiệp còn nhỏ lẻ, chưa hình thành nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa quy mô lớn; sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng thấp; chưa thu hút được các nhà đầu tư lớn để khai thác các tiềm năng của tỉnh, nhất là du lịch, cảng biển, năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời,…).

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm, chất lượng một số công trình, dự án chưa đạt yêu cầu; tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai gây ra tình trạng sạt lở bờ biển, bờ sông ngày càng phức tạp, gây thiệt hại lớn và tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn diễn ra ở một số nơi làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân; chất lượng khám, chữa bệnh ở một số cơ sở y tế còn thấp; công tác giảm nghèo chưa bền vững, tiềm ẩn nguy cơ tái nghèo cao; giải quyết việc làm chủ yếu ngoài tỉnh; tình trạng khan hiếm lao động nông thôn xu hướng tăng…

Đó là các vấn đề đặt ra cho toàn Đảng, quân và dân tỉnh Cà Mau phải tiếp tục phấn đấu xây dựng hoàn thiện, nâng cao chất lượng cả cơ sở hạ tầng vật chất - kỹ thuật và cơ sở hạ tầng xã hội để tiếp tục phát triển vững chắc hơn.

Nhân dịp Xuân mới 2019, tôi xin chúc toàn thể cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tỉnh Cà Mau nói riêng và cả nước nói chung một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và có những đóng góp xứng đáng cho quê hương, đất nước.

Xin cảm ơn Chủ tịch tỉnh đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.

Hồng Ân - Minh Luân

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : Cà Mau phát triển kinh tế - xã hội

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất