Chủ nhật, 10:11, Ngày 18/08/2019

Gia đình và pháp luật

BQL dự án H.Tuần Giáo: Phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn giao

Được sự quan tâm của Ban Thường vụ huyện ủy, UBND huyện, các ban ngành liên quan trong các hoạt động nghiệp vụ, đã thúc đẩy Ban vượt qua nhiều khó khăn, vướng mắc để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong 10 tháng đầu năm 2017, Ban QLDA huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) đã lập đề xuất chủ trương đầu tư được 34 dự án. Trong đó, 11 dự án đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư. Bằng các nguồn ngân sách Tỉnh, huyện, chương trình MTQG xây dựng NTM, chương trình 135… Ban đã chuẩn bị nguồn vốn đầu tư cho 43 dự án. Đơn vị cũng tổ chức khởi công mới 18 công trình.

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng của các dự án cũng như nâng cao chất lượng xây dựng công trình, BQLDA huyện Tuần Giáo đã phối hợp với cơ quan chức năng chú trọng ngay từ khâu quy hoạch, lập dự án, khảo sát, thiết kế, công tác đấu thầu, chỉ định thầu được thực hiện công khai minh bạch vừa đảm bảo chất lượng công trình, đưa công trình vào sử dụng đúng thời hạn nhằm phát huy hiệu quả kinh tế.

Ông Nguyễn Văn Tiến - PGĐ Ban QLDA Tuần Giáo - Điện Biên.

Theo đó, ngay sau khi phân bổ nguồn vốn, BQLDA huyện đã phối hợp với các đơn vị thực hiện thẩm định báo cáo kinh tế, kỹ thuật các công trình có tổng mức đầu tư theo phân cấp trên địa bàn, triển khai thực hiện các bước đầu tư đối với các công trình được ghi vốn khởi công mới; đôn đốc các nhà thầu lập hồ sơ quyết toán đối với các công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, tiến hành lập các thủ tục cần thiết đối với các công trình có phát sinh điều chỉnh tổng mức đầu tư, tiếp tục thực hiện các dự án chuyển tiếp; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, giám sát chất lượng thi công các công trình chuyển tiếp.

Tổng giá trị khối lượng thực hiện từ đầu năm đến hết tháng 9/2017 ước đạt 65 tỷ đồng. Thời gian này, Ban đã tạm ứng và thanh toán khối lượng hoàn thành đạt trên 144 tỷ đồng, bằng 68,16%. Ban cũng trình thẩm định, phê duyệt quyết toán được 42 dự án. Trong đó, đã phê duyệt quyết toán được 27 dự án hoàn thành. Các dự án còn lại đang hoàn thiện hồ sơ để trình sớm nhất trong 3 tháng cuối năm.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, ông Nguyễn Văn Tiến – Phó Giám đốc BQLDA huyện Tuần Giáo cho hay: BQLDA huyện sẽ tranh thủ sự chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy – HĐND – UBND huyện, sự giúp đỡ của các sở ban ngành của tỉnh và phối hợp tốt với các phòng ban chuyên môn của huyện và cấp ủy, chính quyền các xã trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017. Phấn đấu các tháng cuối năm giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn giao năm 2017, phấn đấu hết năm 2017 phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành được 40 dự án.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo hoàn thiện thủ tục cho các dự án khởi công năm 2017 để ngay sau khi phân bổ kế hoạch vốn năm 2017, các dự án sẽ được triển khai thi công; Ban cũng tập trung chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, chỉ đạo công tác hoàn thiện thủ tục cho các dự án đã hoàn thành khối lượng sớm, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu thanh toán để thưc hiện việc hoàn ứng vốn đầu tư của các dự án dư ứng; chỉ đạo công tác quyết toán các dự án hoàn thành bàn giao sử dụng gửi tới cơ quan tài chính để trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán đúng quy định của Nhà nước.

Việt Dũng

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : điện biên giải ngân ban quản lý dự án nguồn vốn

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất