Chủ nhật, 23:42, Ngày 15/09/2019

Gia đình và pháp luật

Bộ TT&TT phải đóng vai trò dẫn dắt đất nước trong cuộc CMCN 4.0

Tư lệnh ngành TT&TT- Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã nói: Ngành ICT là một ngành lớn và quan trọng đối với đất nước. Đất nước Việt Nam muốn sánh vai cường quốc, muốn hoá Rồng thì phải bằng công nghệ.

Bộ TT&TT là một Bộ về công nghệ, công nghiệp và dịch vụ trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và CNTT, hay còn gọi là ICT. Sứ mạng của nó là đưa ICT vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. ICT là nền tảng của kinh tế số, xã hội số, cách mạng công nghiệp (CMCN 4.0). Sứ mạng của công nghệ, của ICT đối với sự hưng thịnh của đất nước lúc này rõ hơn bao giờ hết. Bộ TT&TT phải đóng vai trò dẫn dắt đất nước trong cuộc cách mạng này.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

Ngành công nghiệp ICT Việt Nam đang có được thiên thời, địa lợi, nhân hòa

Ngành công nghiệp ICT đã khẳng định vị trí và vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, và sẽ góp phần tạo lập phồn vinh cho dân tộc trong bối cảnh CMCN 4.0. Năm 2018, tổng doanh thu ngành ICT đã vượt mốc 100 tỷ USD với giá trị xuất khẩu khoảng 93 tỷ USD, xuất siêu trên 25 tỷ USD. Vận hội Việt Nam đang tới. Chưa bao giờ đất nước có được cơ đồ như ngày nay. Cũng chưa bao giờ ngành công nghiệp ICT Việt Nam có được thiên thời, địa lợi, nhân hòa như ngày nay.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ TT&TT, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định, Việt Nam phải có thứ hạng cao về ICT. Việt Nam phải xây dựng một nền công nghiệp ICT vững mạnh, đi tiên phong trong việc phát triển và áp dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, Internet kết nối vạn vật, tự động hóa, robot, phân tích dữ liệu lớn, 5G…, phấn đấu để Việt Nam trở thành một cường quốc về ICT, về công nghiệp CNTT, về điện tử viễn thông, về an ninh mạng, trước mắt nằm trong top 50.

Để làm được điều này, vị Tư lệnh ngành TT&TT mong muốn doanh nghiệp ICT phải là những người đi đầu và tiên phong trong hoạt động đổi mới, sáng tạo. Các doanh nghiệp phải thay đổi tư duy, thay đổi nhận thức, chúng ta sẽ không chỉ tiêu dùng sản phẩm công nghệ nước ngoài, không chỉ lắp ráp, gia công, mà chúng ta phải làm chủ công nghệ, tạo ra sản phẩm Việt Nam, tạo ra công nghệ Việt Nam. "Make In Vietnam" sẽ là chiến lược mới của chúng ta.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định: “Ngành ICT là một ngành lớn và quan trọng đối với đất nước. Trong cách mạng số thì ICT càng quan trọng. Công nghệ số, công nghệ ICT là nền tảng của hầu như tất cả. Đất nước Việt Nam muốn sánh vai cường quốc, muốn hoá Rồng thì phải bằng công nghệ. Dùng công nghệ để giải các bài toán Việt Nam, các vấn đề Việt Nam và từ cái nôi Việt Nam sẽ đi ra thế giới, đóng góp cho sự phát triển của nhân loại. Sứ mạng của công nghệ, của ICT đối với sự hưng thịnh của đất nước lúc này rõ hơn bao giờ hết. Và cũng là sứ mạng của ngành TT&TT, những doanh nghiệp trong ngành công nghiệp ICT”.

Bên cạnh đó, theo Bộ trưởng, để tạo ra một quốc gia hùng cường về công nghiệp ICT thì cần phải phát triển các doanh nghiệp công nghệ đặc biệt là các doanh nghiệp công nghệ cao trong lĩnh vực ICT. Điều này, ngoài sự hỗ trợ của Chính phủ, các doanh nghiệp phải nhận thức sứ mạng của mình là phát triển ngành ICT Việt Nam, là đưa Việt Nam trở thành cường quốc về ICT.

“Khi một cuộc cách mạng công nghiệp xảy ra thì tương lai không nằm trên đường kéo dài của quá khứ. Các nước như Việt Nam chúng ta có cơ hội bứt phá. Nhưng phải là một tư duy mới, không truyền thống, không tuần tự. Cả quản lý nhà nước, cả doanh nghiệp, cần một sự đột phá trong tư duy, trong chính sách, trong cách tiếp cận”, Bộ trưởng chia sẻ.

Xây dựng chính sách thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành

Bộ trưởng khẳng định: Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước, Bộ TT&TT luôn luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp ICT trong các hoạt động của mình.

Về lĩnh vực bưu chính: Phát triển mạng lưới chuyển phát, logistics để phát triển thương mại điện tử. Duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 30-40%, để sau 5 năm nữa, doanh thu bưu chính Việt Nam sẽ tăng 3-4 lần và đạt 3-4 tỷ USD. Các Công ty bưu chính lớn, có bộ máy đến cấp huyện, xã tham gia cung cấp dịch vụ công cho các địa phương, giúp các tỉnh nâng cao chất lượng dịch vụ công và giảm biên chế. Những cơ hội mang tính lịch sử, làm thay đổi căn bản lĩnh vực bưu chính đang đến, và chúng ta phải nắm bắt cơ hội này.

Về lĩnh vực viễn thông: Hạ tầng viễn thông nay là hạ tầng của kinh tế số, xã hội số, hạ tầng của CMCN 4.0, hạ tầng kết nối vạn vật. Việt Nam muốn đi đầu trong cuộc cách mạnh số thì đầu tiên phải là phổ cập Smartphone. Phổ cập Smartphone là nền tảng để đưa các ứng dụng đến mọi người dân. Cấp phép tần số 4G, thử nghiệm 5G là để tăng dung lượng, tăng sử dụng data trên mỗi người dân, tăng chất lượng mạng di động băng rộng.

Việt Nam phải đi cùng nhịp với thế giới về các công nghệ mới. Thứ hạng viễn thông Việt Nam trên thế giới từ vị trí 108 phải về thứ hạng 30-50 tên thế giới. Thí điểm mobile money, cho phép khách hàng chuyển tiền, mua sắm giá trị nhỏ thông qua tài khoản viễn thông sẽ giúp thanh toán điện tử đến được mọi người dân, sẽ kích thích kinh tế tăng trưởng. Bộ TT&TT sẽ làm rất nghiêm việc quản lý cạnh tranh và Sim rác.

Về lĩnh vực CNTT: Chuyển đổi số, Chính phủ điện tử, Thành phố thông minh sẽ là những câu chuyện lớn của năm 2019. Chuyển đổi số quốc gia, kinh tế số, xã hội số sẽ là câu chuyện bao trùm trong nhiều thập kỷ tới. Cần xây dựng đề án về chuyển đổi số Quốc gia. Trong ASEAN thì Việt Nam đi chậm nhất về kinh tế số, Thái Lan đã đổi tên Bộ viễn thông - CNTT thành Bộ Kinh tế số, xã hội số được 3 năm.

Để đẩy nhanh việc ứng dụng CNTT trong chính phủ, từ Trung ương tới các địa phương, thì trong phân bổ ngân sách phải có hạng mục chi cho CNTT, hạt nhân triển khai CNTT tại các địa phương phải giao cho Sở TT&TT; sửa đổi các qui định về dự án CNTT, thuê dịch vụ CNTT, theo hướng đặc thù; chuyển một phần Quỹ viễn thông công ích (VTCI) sang chi cho CNTT; các doanh nghiệp CNTT lớn sẽ đầu tư vào các dự án CNTT nền tảng và Chính phủ thuê lại dịch vụ, khi có ngân sách đầu tư thì có thể mua lại.

Về lĩnh vực an toàn, an ninh mạng: Theo Bộ trưởng, sự thịnh vượng của chúng ta phụ thuộc vào Internet, nhưng Internet lại không an toàn. Chúng ta làm cho Internet an toàn hơn tức là làm cho đất nước thịnh vượng hơn. Không gian mạng là tương lai của loài người. Cường quốc an ninh mạng thì cũng giống như cường quốc quân sự trong thế giới thực. Cùng một vạch xuất phát với tất cả các nước, lại có nguồn nhân lực an ninh mạng vào loại tốt nhất trên thế giới, với khát vọng dân tộc hùng cường, với một giấc mơ lớn, tài nguyên vô tận trong não mỗi người Việt Nam sẽ được khai thác, và chúng ta có thể đưa Việt Nam thành cường quốc an ninh mạng, bảo vệ Việt Nam, bảo vệ hoà bình thế giới.

Năm 2019, phải bắt đầu từ việc tạo ra thị trường an toàn, an ninh mạng, các dự án đầu tư CNTT phải có hạng mục an ninh mạng; phát triển các doanh nghiệp an ninh mạng Việt Nam; giám sát chặt chẽ an toàn không gian mạng; đảm bảo an toàn mạng cho các cơ quan của chính phủ và các hạ tầng trọng yếu quốc gia...

Về lĩnh vực công nghiệp ICT: Công nghiệp ICT bao gồm công nghiệp phần mềm, công nghiệp phần cứng, công nghiệp điện tử viễn thông, công nghiệp nội dung số, công nghiệp về dịch vụ CNTT, công nghiệp an ninh mạng, và đặc biệt mới là công nghiệp 4.0. Bộ trưởng khẳng định: “Bộ TT&TT sẽ thành lập bộ phận thúc đẩy phát triển CMCN4.0, mà đầu tiên sẽ là các doanh nghiệp CNTT đi tiên phong trong lĩnh vực này.

CMCN 4.0 cũng đòi hỏi sự thay đổi chính sách để chấp nhận các mô hình kinh doanh mới do các công nghệ mới sinh ra. Bộ đã được Thủ tướng Chính phủ giao hợp tác với Diễn đàn kinh tế thế giới để thành lập Trung tâm CMCN 4.0 tại Việt Nam, lễ ký kết đã diễn ra tại Davos ngày 24/1/2019 vừa qua, đây là trung tâm hình thành các chính sách cho CMCN 4.0.

Trong lĩnh vực thông tin tuyên truyền: Thông điệp Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng gửi đến báo chí là, báo chí phải thể hiện dòng chảy chính của xã hội Việt Nam, tạo đồng thuận xã hội, niềm tin xã hội và khát vọng Việt Nam hùng cường.

Bộ trưởng nhận định: “Người Việt Nam đọc tin nhiều hơn đọc sách. Và vì vậy, báo chí tác động, ảnh hưởng đến nhận thức của người Việt Nam rất nhiều. Vậy nên, ý thức trách nhiệm của người làm báo Việt Nam lại càng phải cao, mà đầu tiên là các Tổng biên tập. Phóng viên phải thấy trách nhiệm này để không dễ dãi với các bài viết của mình. Hãy giữ lấy danh dự người làm báo, giữ lấy niềm tin của xã hội vào báo chí. Bộ TT&TT cần sớm hoàn thiện cơ chế đặt hàng báo chí, đề xuất cơ chế thuế, cơ chế tự chủ tài chính thuận lợi cho báo chí phát triển. Với một nguồn thu nhất định nhưng ổn định sẽ giúp cho báo chí phụng sự Tổ quốc tốt hơn.

Đồng thời, xây dựng, phát triển các mạng xã hội Việt Nam đảm bảo sự tuân thủ pháp luật Việt Nam của các mạng xã hội nước ngoài. Việt Nam là một nước có chủ quyền, sẽ sử dụng các biện pháp về pháp lý, kinh tế và kỹ thuật để thực thi pháp luật; nghiên cứu, đánh giá mô hình trung tâm/tổ hợp truyền thông đa phương tiện của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và một số địa phương. Giải quyết tình trạng báo hoá tạp chí, báo hoá trang tin điện tử tổng hợp; giải quyết nạn phóng viên làm tiền doanh nghiệp".

Ngô Xuân Lộc

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : Bộ TT&TT CMCN 4.0 phát triển đất nước Ngành ICT

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất