Thứ Năm , 20:29, Ngày 18/07/2019

Gia đình và pháp luật

Bình Phước: Đạt phiếu tín nhiệm nhưng không được bổ nhiệm lại

Vì sự bất nhất và ngữ nghĩa trong quyết định không ghi rõ “không đủ điều kiện” là điều kiện gì nên cả hai cô Hiệu trưởng đã làm đơn khiếu nại và kiến nghị.

Đó là trường hợp của hai cô giáo: Hoàng Thị Kim Quý (sinh ngày 25/5/1966, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nha Bích) và Phạm Thị Phượng (sinh ngày 25/8/1966, Hiệu trưởng Trường Mầm non Minh Thắng, cùng ngụ huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước).

Cô Phượng và cô Quý trình bày vụ việc.

“Không đủ điều kiện bổ nhiệm lại” là điều kiện gì?

Đối với trường hợp cô Hoàng Thị Kim Quý, nội dung đơn nêu: “Ngày 4/4/2011, tôi được bổ nhiệm lại làm Hiệu trưởng Trường Mầm non Minh Long theo Quyết định số 953/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành, nhiệm kỳ 2011-2016. Đến ngày 3/7/2013, tôi luân chuyển đến công tác tại Trường Mầm non Nha Bích, giữ chức Hiệu trưởng, nhiệm kỳ 5 năm, từ ngày 10/7/2013.

Tiếp đến, vào ngày 23/4/2018, UBND huyện Chơn Thành ban hành Văn bản 188/UBND-NC gửi Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), Trường Mầm non Nha Bích để chỉ đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non Nha Bích đối với tôi. Các cơ quan chức năng đã tiến hành các bước theo Hướng dẫn số 986/HD-SNV ngày 12/5/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức các đơn vị sự nghiệp GD-ĐT thuộc UBND các huyện, thị xã”.

Sau đó vào tháng 5/2018, các cơ quan chức năng tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với cô Quý và cô đạt 17/18 phiếu tín nhiệm. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại đối với cô Quý cũng được gửi đến Phòng Nội vụ huyện Chơn Thành. Thế nhưng, vào ngày 10/12/2018, cô Quý nhận được Quyết định 2307/QĐ-UBND ký ngày 3/12/2018 của Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành về việc không bổ nhiệm lại chức vụ quản lý (Hiệu trưởng) với lý do: “Không đủ điều kiện bổ nhiệm lại”.

Tôi sinh ngày 25/5/1966, tính đến ngày 9/1/2019 đã bước sang tuổi 53. Thời gian công tác không còn bao nhiêu thì đến tuổi nghỉ hưu. Trong thời gian công tác, tôi được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao giữ trọng trách Hiệu trưởng 4 nhiệm kỳ. Tôi thật sự vui mừng khi ngày 23/4/2018, UBND huyện Chơn Thành ban hành Văn bản 188/UBND-NC, chỉ đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non Nha Bích đối với tôi. Tôi xem đó như là món quà kỷ niệm mà Đảng, Nhà nước đã giành tặng cho tôi trước khi về hưu.

Nhưng niềm vui chưa kịp tỏa, tôi đã phải đau đớn khi nhận Quyết định 2307/QĐ-UBND ngày 3/12/2018 của Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành về việc không bổ nhiệm lại chức vụ quản lý đối với  tôi. Chỉ một dòng chữ: “Không đủ điều kiện bổ nhiệm lại” được ghi trong Quyết định số 2307/QĐ-UBND đã tước bỏ của tôi tất cả danh dự mà tôi đã cố công vun đắp, giữ gìn trong cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp giáo dục”, cô Quý nói trong nước mắt.

Cả 2 cô giáo đều không vi phạm bất cứ điều gì

Tương tự trường hợp cô Quý là cô giáo Phượng, vào ngày 4/4/2011, cô Phạm Thị Phượng được bổ nhiệm lại làm Hiệu trưởng Trường Mầm non Minh Lập theo Quyết định 952/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành, nhiệm kỳ 2011-2016. Đến  ngày 3/7/2013, cô Phượng nhận quyết định luân chuyển đến nhận công tác tại Trường Mầm non Minh Thắng, giữ chức Hiệu trưởng, nhiệm kỳ 5 năm từ ngày 10/7/2013.

Trước khi hết nhiệm kỳ vào ngày 10/7/2018, UBND huyện cũng ban hành văn bản gửi Phòng Nội vụ, Phòng GD-ĐT và Trường Mầm non Minh Thắng để chỉ đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng đối với tôi. Đến tháng 5/2018, các cơ quan chức năng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm và tôi được 22/23 phiếu tín nhiệm. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại đối với tôi cũng đã được gửi đến Phòng Nội vụ huyện Chơn Thành.

Thế nhưng, ngày 20/12/2018, tôi nhận được Quyết định số 2305/QĐ-UBND ký ngày 3/12/2018 của Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành về việc không bổ nhiệm lại chức vụ quản lý đối với  tôi với lý do: Không đủ điều kiện bổ nhiệm lại. Tính đến ngày 9/1/2019, tôi bước sang tuổi 53, thời gian công tác không còn bao lâu thì đến tuổi nghỉ hưu. Thế nhưng sau khi lấy phiếu tín nhiệm, tôi đã phải đau đớn nhận Quyết định số 2305/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành”, cô Phượng trình bày.

Theo cô Phượng, điều kiện bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng được quy định tại khoản 3 Điều 16 “Điều lệ trường Mầm non” ban hành kèm theo Quyết định 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 7/4/2008 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010; Thông tư 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/2/2011; Thông tư 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 Bộ trưởng Bộ GD-ĐT thì tiêu chuẩn để được bổ nhiệm hoặc công nhận làm Hiệu trưởng Trường Mầm non (MN) gồm:

a) Có trình độ chuẩn được đào tạo là có bằng Trung cấp Sư phạm MN, có ít nhất 5 năm công tác liên tục trong giáo dục MN. Trường hợp do yêu cầu đặc biệt của công việc, người được bổ nhiệm hoặc công nhận là Hiệu trưởng có thể có thời gian công tác trong giáo dục MN ít hơn theo quy định;

b) Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý; có uy tín về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ; có năng lực tổ chức, quản lý nhà trường, nhà trẻ và có sức khoẻ.

Quyết định của Chủ tịch UBND huyện đúng hay sai?

Luật sư Dương Vĩnh Tuyến, Trưởng Văn phòng Luật sư Dương Chí (Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước) khẳng định: “Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước ban hành đối với cô Quý và cô Phượng là hoàn toàn sai”.

Theo luật sư Tuyến, tại điểm b khoản 1 phần II của Hướng dẫn 986/HD-SNV ngày 12/5/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước thì điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm lại, gồm: Đơn vị sự nhiệp có nhu cầu; hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ; đạt điều kiện, tiêu chuẩn chung của công chức, viên chức quản lý theo quy dịnh của Đảng và Nhà nước (độ tuổi; trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; tiêu chuẩn ngạch; phù hợp với vị trí việc làm đang đảm nhận) và điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của từng bậc học do cơ quan có thẩm quyền ban hành; có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao do cơ quan y tế có thẩm quyền chứng nhận (thời điểm chứng nhận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ cho cơ quan tham mưu về công tác cán bộ không quá 30 ngày); không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật; không trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị thi hành kỷ luật về Đảng hoặc chính quyền.

Thời hạn bổ nhiệm lại là 5 năm, nếu tính tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định còn dưới 5 năm công tác mà được bổ nhiệm lại thì thời hạn bổ nhiệm lại được tính đến thời điểm viên chức đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Trường hợp còn dưới 2 năm thì thực hiện kéo dài thời gian giữ chức vụ đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định; Khi hết thời hạn bổ nhiệm mà chưa có quyết định bổ nhiệm lại thì công chức, viên chức không được quyết định và ký các văn bản theo chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền của chức vụ quản lý đó.

“Như vậy chiếu theo các quy định trong Hướng dẫn 986/HD-SNV ngày 12/5/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước, cả 2 cô giáo không vi phạm bất cứ điều kiện, tiêu chuẩn nào. Chưa kể, nếu cả 2 cô không đủ điều kiện bổ nhiệm lại, tại sao ngày 23/4/2018, UBND huyện Chơn Thành lại ban hành Văn bản 188/UBND-NC gửi Phòng Nội vụ, Phòng GD-ĐT và Trường MN Nha Bích và Minh Thắng để chỉ đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng? Theo Hướng dẫn 986/HD-SNV nêu trên, thì “quyết định bổ nhiệm lại phải được ban hành trước ít nhất 1 (một) ngày làm việc, tính đến ngày hết thời hạn bổ nhiệm”.

Ở đây nhiệm kỳ của 2 cô giáo hết vào ngày 10/7/2018, nhưng đến ngày 3/12/2018, Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành mới ký ban hành Quyết định 2305 và 2307 với nội dung không bổ nhiệm lại chức vụ quản lý (Hiệu trưởng Trường MN) đối với 2 cô giáo là sai hoàn toàn về thời gian ký quyết định. Bởi trong thực tế, từ ngày 11/7/2018 đến trước ngày 10/12/2018 và 20/12/2018 cô Quý và cô Phượng vẫn trực tiếp điều hành Trường MN Nha Bích và Minh Thắng. Đặc biệt tuổi của cả 2 cô tuy còn dưới 5 năm, nhưng vẫn trên 2 năm thuộc điều kiện bổ nhiệm lại”, luật sư Dương Vĩnh Tuyến phân tích những cái sai của 2 quyết định không bổ nhiệm 2 cô giáo.

Liên quan đến đơn khiếu nại và kiến nghị của cô Quý và Phượng, mới đây vào ngày 11/1, ông Nguyễn Tấn Hải, Bí thư Huyện ủy Chơn Thành đã có công văn yêu cầu UBND huyện xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo kết quả cho Thường trực Huyện ủy.

Hoàng An

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : bổ nhiệm Bình Phước tín nhiệm

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất